Menu luk

Sådan ruster du dig til fremtiden

Disrupteren, uddannelseseksperten, fintech-direktøren og HR-chefen er enige om, at bankmedarbejderens dagligdag ændrer sig mærkbart inden for bare fem til ti år. Efteruddan dig, se dig selv som en del af løsningen fremfor et offer af omstændighederne, bliv god til at samarbejde i team med kulturelle forskelle og bliv en god kommunikator, lyder deres råd.

13. dec. 2016
5 min

​Eksponentiel. Begrebet dukker op i næsten alle Finans' interview om fremtidens bankvæsen. At digitalisering ændrer forretningsmodeller og flytter de rammer, som bankansatte arbejder inden for, er ingen nyhed. Men det sker, mener eksperter og analytikere, endnu hastigere end før.

Fem-ti år er horisonten blandt mennesker, der arbejder med at fortolke og sammenfatte tendenserne. Fintech, blockchain og algoritmer er teknologier, som vender op og ned på kunderelationer, forretningsmodeller og traditionelle bankkompetencer.

Magasinet Finans er taget på en tur ind i fremtiden for at tegne et billede af dine børns bankrådgiver. Hvordan påvirker digitaliseringen kravene til uddannelse og kvalifikationer? Hvordan ser et stillingsopslag fra en bank ud om fem-ti år?

Vi har spurgt en "disrupter", en uddannelsesudbyder, den nye direktør for Copenhagen FinTech og en lokal HR-chef og sammenfattet deres bud i tre bankpersonas anno 2025.

Disrupteren

Tommy Hummelmose er en af finanssektorens nye drenge i klassen og partner i Intelligent Banker, som er en hastigt voksende fintech-eksportvirksomhed baseret i Odense. Virksomheden har udviklet en slags hotels.com for finansielle produkter og har allerede to Gazellepriser på bagen.

Tommy Hummelmose er netop blevet bestilt af Finanssektorens Uddannelsescenter til at fortælle ledelsen om den virkelighed, der venter deres kursister lige om hjørnet.

"Kunstig intelligens og algoritmer vil overtage meget af det manuelle arbejde, som bankmedarbejdere udfører i dag", siger han og fortsætter:

"Et eksempel er en kreditvurdering, som i bankerne foregår efter nogenlunde samme principper som for 20 år siden. Kunden bliver bedt om at stille med de seneste lønsedler og ansættelseskontrakter".

I fremtiden vil en intelligent robot fange 20.000 data fra kundens historik, transaktioner og adfærd på sociale medier. Den kan afkode, hvornår du går på Starbucks, hvilken socialgruppe dine venner kommer fra, og tegne et langt mere præcist billede af din kreditværdighed end det, vi får i dag, siger han og konstaterer:

"Her ryger en stor luns arbejde væk fra den traditionelle rådgiver".

Hvordan skal rådgiveren ruste sig til den overgang?

"Min prognose er, desværre, barsk. Det bliver svært at matche eksisterende medarbejderes kompetencer med dem, der er brug for i fremtiden. Bankerne vil rekruttere fra helt andre uddannelseskategorier end før. Alle former for bankydelser kan lige så godt komme fra spillere uden for sektoren", siger han og giver følgende eksempel:

Et iværksætterfirma i London har fået en forretning ud af at rådgive studerende om deres økonomi gennem en app, der holder øje med, om de overforbruger. Appen instruerer dem i, hvordan de får pengene til at strække længere.

Et godt råd til bankansatte?

"Efteruddan jer, så I bliver gode til at håndtere og videreudnytte den guldgrube af kundedata, som bankerne allerede sidder på. Data bliver omdrejningspunktet for alle servicer og ydelser fremover".

Uddannelsesudbyderen

Lidt mindre barsk er Søren Laursen, administrerende direktør for Finanssektorens Uddannelsescenter.

"Antallet af filialer er halveret mellem 2005 og 2015. Men bankerne har stort set ikke fået færre medarbejdere. Resultatet af bankkrisen var en række stramme reguleringskrav, som har givet masser af arbejde til de bankansatte. Det er bare for at sige, at der – selv i en periode med nedskæringer – kan opstå jobtyper, som er umulige at forudsige. Men jeg er ikke i tvivl om, at digitaliseringen får kæmpe indflydelse på fremtidens medarbejderroller", siger han.

Søren Laursen opdeler scenariet i backoffice- og frontofficefunktioner.

I baglokalet vil digitaliseringen afskaffe en masse tung sagsbehandling. Fremover sidder der her et langt færre antal medarbejdere, og deres rolle er at nørde med algoritmer, analysere og organisere et flow af data fra en massiv mængde kilder, der spænder fra facebookopdateringer til app-transaktioner. En ny kompetence i backoffice bliver at få alle husets ressourcer til at spille sammen i den digitale udvikling.

I forkontoret, både det fysiske og det virtuelle, holder den innovative bankrådgiver til. Hun er en kreativ og dynamisk medarbejder, som er i stand til at inddrage fintech-løsninger i sin rådgivning, samarbejde med robotter og holde sig tæt på kundernes behov.

Et godt råd til bankansatte om, hvordan de ruster sig til fremtiden?

"Det går så stærkt lige nu, at det er svært at uddanne sig til noget, der kommer om fem år. Grundlæggende skal man have et mindset, der handler om at føle sig som en del af løsningen i stedet for som et offer for omstændighederne".

Direktøren for fremtiden

Start med at se nøje på dine kommende kunder. Deres adfærd er styrende for, hvilke kompetencer der bliver brug for i fremtidens banksektor, mener den nyudnævnte direktør for Copenhagen FinTech, Thomas Krogh Jensen.

"Fremtidens kunder er ikke loyale over for en enkelt bank, som deres forældre har været. De shopper rundt efter de bedste tilbud i virksomheder, der ikke nødvendigvis er en del af traditionelle bankers værdikæder.

Derfor skal bankmedarbejderen være agil og hurtig til at reagere på forandringer.

Hun skal være i stand til at co-create og prototype med kunderne, og hun skal kunne inddrage deres behov og input i forslag til nye løsninger. Den dybe bankfaglighed og fokus på risiko bliver erstattet af andre behov for færdigheder inden for eksempelvis UX (user experience), siger han og peger på, at værdifulde medarbejdere fremover blandt andet bliver dem, der kan skabe mening i data og omsætte denne indsigt til nye produkter.

"Endelig bliver evnen til at samarbejde i team med kulturelle forskelle og stor diversitet vigtig", mener Thomas Krogh Jensen.

Den lokale HR-chef

Kundernes drømme er det, som fremtidens bankvæsen er gjort af, mener områdedirektør i HR, Marlene Bay Møller, Sparekassen Kronjylland. 

"Derfor er det ikke hos mig, at du hører ord som blockchain eller algoritmer. Vores markedsposition er at være tæt på kunderne. Vi efterspørger medarbejdere, som evner at se kundernes drømme og hjælpe med at få dem realiseret. De ansatte skal være 'relationskompetente' og samtidig kunne lave forretning på baggrund af relationen", siger hun.

Sparekassen Kronjylland ser ikke sig selv som førende, når det gælder om at udvikle nye digitale platforme. Men den vil gerne være en "connector" mellem kundens behov og digitaliseringen, forklarer Marlene Bay Møller.

Kan I godt være skarpe på den teknologiske udvikling, mens I står på sidelinjen og lader andre om den digitale fremdrift?

"Selvom vi ikke har en strømlinet digital indstilling, laver vi en masse forretningsudvikling, som lægger sig op ad vores strategiske mål. Vi fokuserer på værktøjer som SDC Advisor, der fungerer som en interaktiv platform i rådgivningsmødet, hvor kunder sammen med rådgiverne kan aktivere forskellige elementer via drag and drop. Vi stiller os ikke på sidelinjen, hvis digitaliseringen kan kobles direkte til vores strategi om at opbygge tillidsskabende relationer".

Et råd om, hvordan man får et godt job i fremtidens Sparekassen Kronjylland?

"I fremtiden fokuserer vi på profiler, som er gode til at kommunikere, involvere og give gode kundeoplevelser. Rådgiverne skal være kompetente inden for henholdsvis privat og erhverv og vide, hvornår der skal en specialist på banen. Kunderne møder os på et langt højere vidensniveau end før. Det skal bankuddannelsen afspejle".

Seneste nyt