Menu luk

Minister roser fintech-initiativ

”Det er super godt, at man har taget det her initiativ, hvor man omfavner og er opmærksom på, hvad der sker med de finansielle tjenesteydelser”, siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen om Finansforbundets initiativ til at gøre København til fintech-centrum. Ud over fintech bør der i sektoren være fokus på talent, risikovillig kapital og landdistrikter, mener han.

17. okt. 2016
5 min

​Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (Venstre) hæver sjældent stemmen. Ikke engang når det drejer sig om at yde en særlig indsats for at gøre landsbyer og lokalsamfund til attraktive steder at bo og arbejde.

"Regeringens initiativer begynder at virke i landdistrikterne, og det er ikke alene regeringens fortjeneste", understreger erhvervs- og vækstministeren, der sidste år kritiserede den finansielle sektor for at svigte landdistrikterne ved at tale længe om, hvor svært det kan være at låne penge til boligkøb eller udvidelse af virksomheder.

"For mig var det ubegribeligt, at et realkreditinstitut med store udlån i vores landdistrikter ikke er interesseret i i højere grad at beskytte dem, for når man gør det besværligt for folk at låne, er man indirekte med til at forringe egne værdier, hvis der ikke er liv i yderområderne", siger Troels Lund Poulsen om sin mærkesag.

Siden er regeringen kommet med en 2025-plan og en medfølgende vækstplan, som er blevet bakket op af Finansrådet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Blandt andet en hjælpende hånd til nystartede virksomheder, for regeringen planlægger, at der skal være bedre adgang til risikovillig kapital.

Ifølge Troels Lund Poulsen er både beskæftigelsen og boligpriserne nu på vej op uden for de store byer, og det er vel at mærke en udvikling, som ikke skyldes antallet af flygtninge:

"Det redder selvfølgelig ikke Danmark, at der flytter statslige arbejdspladser ud, men når man ser på de områder, der får tilført arbejdspladser, giver det grundlag for en optimisme om, at der ikke bliver lukket og slukket".

Sandkassen

På forhånd har vi aftalt at tale om, hvad det er for en fremtid, Danmark og specielt den finansielle sektor ser ind i. Branchens minister har flere udfordringer, han vil slå ned på. Troels Lund Poulsen taler om Danmark som et digitalt parat samfund, der skal imødekomme og omfavne de mange muligheder, der kan komme af fintech.

Fintech er den brede vifte af virksomheder, som arbejder på at effektivisere markedet for finansielle tjenesteydelser gennem digitalisering og innovation, og i den forbindelse roser Troels Lund Poulsen især Finansforbundet for at være en drivende kraft i etableringen af Copenhagen Fintech:

"Det er super godt, at man har taget det her initiativ, hvor man omfavner og er opmærksom på, hvad der sker med de finansielle tjenesteydelser", siger han og henviser til erfaringer med at etablere "sandkasser", der kan hjælpe nye fintech-virksomheder, så det bliver nemmere for dem at etablere sig. Ministeren sidder i øjeblikket sammen med Finanstilsynet og arbejder på et oplæg om, hvordan andre kan lade sig inspirere af de erfaringer, der allerede er.

Pokémon Go

Vi skifter emne og taler om regulering af den finansielle sektor. Blandt andet Finansforbundet har været ude at sige, at regulering af den finansielle sektor bør være tilpasset størrelse og forretningsmodel i det enkelte pengeinstitut. Men den tanke afviser ministeren:

"Vi kommer ikke til at lave ét regelsæt for de mindre pengeinstitutter og ét for de større. Men vi kommer til at se på de overordnede rammevilkår og på, om regulering af bankerne er gået for vidt". 

Den digitale udvikling udfordrer bankernes forretningsmodeller, og det skal sektoren finde løsninger på. Til gengæld er det spørgsmålet, hvordan erhvervs- og vækstministeren tænker, at Danmark kan regulere de nye aktører, der kommer ind på markedet.

"Hvis en virksomhed udbyder en finansiel tjeneste, skal virksomheden reguleres som alle andre. Det, der gælder for traditionelle banker, gælder også for Google. Så det er jo ikke sådan, at man kan slippe for reguleringer ved at kalde det noget andet, selv om det er en finansiel tjeneste", siger Troels Lund Poulsen.

Som en af EU's digitale frontløbere har Danmark de bedste forudsætninger nu, hvor indførelsen af et digitalt indre marked i EU er i fuld gang, forklarer Troels Lund Poulsen og understreger hastigheden i digitaliseringen med, at mens det for telefonen tog 75 år at nå 50 millioner mennesker, tog det blot 19 dage for Pokémon Go.

Talenter

Udviklingen af nye produkter og løsninger sker i et højt tempo, og nye aktører er på vej med nye og effektive teknologier.

"For at sikre finansiering for vækstvirksomheder har regeringen foreslået en model med tre års skattefrihed for nystartede iværksættere. Hvis du inden for fintech får succes, bliver du meget hurtigt mødt med et skattebetalingskrav", forklarer Troels Lund Poulsen.

Her og nu er fintech det nye modeord, men det næste bliver adgangen til at tiltrække og fastholde talentmasse og samtidig skabe arbejdspladser, siger Troels Lund Poulsen:

"Vi skal skabe betingelser for, at de talenter, der rejser rundt i verden, fordi verden på mange punkter er blevet en globaliseret landsby, også finder det attraktivt at være i Danmark".

Realkreditten

Danmark har meget store udfordringer i forhold til vores realkreditsystem. De fleste danske politikere er enige om at kæmpe for dansk realkredit for at sikre, at danskernes boliglån ikke bliver dyrere på grund af nye Basel-krav. Troels Lund Poulsen ser ligefrem kampen for dansk realkredit som det måske vigtigste emne i hans tid som erhvervs- og vækstminister.

Men hvad er det egentlige argument for, at Danmark skal have en særregel omkring realkredit?

"Danmark skal som sådan ikke have en særmodel, vi siger bare, at ingen andre lande har et tilsvarende realkreditsystem. Problemet er, at når vi taler om realkredit, så tror folk i Basel-komiteen, at det er det samme som privat kapital, men det er ikke tilfældet", siger ministeren og tilføjer, at realkreditsektoren havde meget få tab, da finanskrisen skyllede ind over os, og derfor fortjener EU, at Danmark forklarer sit realkreditsystem.

Det kommer til at tage lang tid. Flere år. Nu kommer Basel-komiteen, så skal EU-Kommissionen forholde sig til forslaget. Det skal diskuteres i Rådet og endelig behandles i Parlamentet.

Han holder en lille pause og kikker på uret. Vores tid er gået:

"Vi kommer ind i næste kommissionsperiode, før et forslag er på plads", siger ministeren for den finansielle branche.

Seneste nyt