Menu luk

Forslag kan give et boost til fintech og kapitalforvaltning

Finansforbundets formand Kent Petersen er meget tilfreds med, at regeringens 2025-plan gør det mere attraktivt at investere i nystartede fintech-virksomheder, og at skattereglerne på investeringsprodukter justeres. ”Begge initiativer kan styrke udviklingen af nye arbejdspladser inden for fintech og inden for kapitalforvaltning, hvor vi i forvejen har en stærk position”, siger han.

5. sep. 2016
2 min

Forslaget i regeringens 2025-plan om at personer, der investerer i små virksomheder, får mulighed for at fradrage halvdelen af investeringerne for op til 650.000 kroner, vækker begejstring blandt fintech-iværksætterne i Copenhagen Fintech Hub i Finansforbundets lokaler i København.

"Hvis forslaget bliver vedtaget politisk, kan det få en kæmpe stor betydning for fintech-miljøet i Danmark. Det er især svært for helt nyetablerede startups at skaffe funding, men med fradraget vil der komme flere business angels ind på markedet", siger Morten Heick, CFO og Co-founder af Crediwire, som har udviklet et system der leverer real-time finansiel data, som pengeinstitutterne især kan bruge til kreditvurdering af små og mellemstore virksomheder.

"Et lignende investorfradrag har eksisteret i London i en årrække, og det har haft stor betydning for udviklingen af mange succesfulde fintech-startups. Det kunne have hjulpet Crediwire meget, hvis investorfradraget havde været der, da vi etablerede virksomheden i slutningen af sidste år. Det er nu lykkedes os at få den nødvendige startkapital, men kommende fintech startups vil virkelig kunne få gavn af det", siger Morten Heick til Nyhedsbrevet Finans.

Nordens førende fintech-centrum

Finansforbundets formand Kent Petersen fremhæver også investorfradraget som et af de bedste elementer i regeringens 2025-plan "Helhedsplanen for et stærkere Danmark".

"Manglen på risikovillig kapital er i dag en af de største forhindringer for etablering og udvikling af nye bæredygtige fintech-virksomheder. Hvis vi skal indfri ambitionen om at blive Nordens førende centrum for fintech er mere attraktive vilkår for investeringer, end der er i dag, nødvendige. Tiltagene for bedre investorbetingelser har vi i Finansforbundet længe arbejdet for", siger Kent Petersen til Nyhedsbrevet Finans.

Han er også glad for, at regeringen lægger op til at justere skattereglerne, der kan gøre eksport og import af investeringsprodukter til gavn for danske og udenlandske investorer. Konkret vil regeringen afsætte en pulje på i alt 60 mio. kr. om året fra 2018 til mere symmetriske og konkurrencedygtige skatteregler for kapitalforvaltning

" I flere år har de danske investeringsforeninger ligget i toppen af Morningstars rating af europæiske kapitalforvaltere, og der er et stort potentiale i at udvikle denne position med flere arbejdspladser i Danmark til følge. Med en ændring af skattereglerne vil denne position blive styrket, og danske kapitalforvaltere vil kunne konkurrere bedre med udlandet", siger Finansforbundets formand.

Seneste nyt