Menu luk

Finansjob er ikke for de svage

Næsten alle finansansatte vurderer, at de selv sidder i job, der kræver robusthed, viser spørgeundersøgelse. En tredjedel synes ikke, at det er et rimeligt krav til medarbejdere, at de skal være robuste. Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby, er bekymret for den udvikling, der ligger bag forherligelsen af robusthed. ”Vi mennesker har jo ikke ens grænser, og det skal der være plads til”, siger hun.

12. sep. 2016
5 min

​"Du kan ikke begå dig i finansverdenen uden robusthed i dag".

Så meget er flertallet af finansansatte rørende enige om. Mange er samtidig nervøse for, at kravet om robusthed giver mere stress, øger forskelsbehandling af medarbejdere og medfører større fyringsrisiko.

En udbredt holdning er desuden, at robusthed ikke alene er et anliggende for den enkelte medarbejder – samme krav må gælde team, ledere og organisationer.

Det viser en spørgeundersøgelse, som Epinion har gennemført blandt Finansforbundets medlemmer for at undersøge holdningen til det meget hypede begreb "robusthed". Det florerer i øjeblikket i mange sammenhænge – blandt andet som krav i stadig flere jobopslag.

Ser sig selv som robuste

Næsten samtlige af de godt 1.200 interviewede oplever, at de selv er robuste i et eller andet omfang. De vurderer også, at de selv i øjeblikket sidder i et job, der kræver det. Langt over halvdelen mener endda, at deres eget job kræver robusthed i meget høj eller høj grad.

De interviewede vurderer for langt hovedpartens vedkommende også, at deres kollegers job kræver robusthed.

"I vores branche bliver man målt på alt, hvad man foretager sig, og skal hele tiden være mere effektiv end sidst. Det kræver en vis selvsikkerhed, og dermed at man er robust. Hvis man ikke har selvtillid, kan det være en svær branche", sammenfatter en af deltagerne.

Andre konstaterer kort: "Der er et stort pres, som man skal kunne klare" og "der er ikke plads til svaghed i vores fag". Nogle mener dog også, at "der er for meget piveri over mindre ting".

Går ud over arbejdsmiljøet

Næsten otte ud af ti af deltagerne vurderer, at robusthed bliver et almindeligt krav på arbejdsmarkedet fremadrettet. Og det vil have negativ effekt på arbejdsmiljøet på adskillige områder, forudser mange.

Over halvdelen frygter, at det vil påvirke følelsen af stress i negativ retning. Samtidig mener halvdelen, at det kan øge frygten for fyring – knap halvdelen frygter øget forskelsbehandling af medarbejdere, og næsten lige så mange tror, at det vil betyde mere overarbejde.

"Det vil individualisere problemer stammende fra dårlig ledelse, mobning og opslidende strukturer. Det bliver mere accepteret ikke at indse et strukturproblem og ikke at mene, at det er noget, alle har ansvar for at løse", mener en deltager i undersøgelsen.

Skærpede krav

Den øgede brug af ordet "robust" i stillingsannoncer ses af otte ud af ti som et udtryk for skærpede krav og øget pres på arbejdsmarkedet, som man skal være mentalt rustet til at klare.

Næsten hver femte mener, at det er udtryk for, at arbejdsgiverne fralægger sig ansvar og pålægger medarbejderne at være på en bestemt måde mentalt.

Lidt mere end hver tiende siger omvendt ja til, at det er udtryk for arbejdsgivernes rettidige omsorg at fortælle på forhånd, at arbejdet kræver robusthed.

"Den finansielle sektor er under heftig ombrydning, ikke mindst på grund af krav udefra. Det medfører mange og hurtige forandringer i hele organisationen. At håndtere forandringerne kræver efter min mening en del robusthed hos medarbejderne, og derfor er det i orden at stille krav om det. Ikke mindst for medarbejdernes egen skyld", pointerer en af de adspurgte.

Dårlig trivsel påvirker holdning

For det er faktisk okay, at arbejdsgiveren stiller krav om robuste medarbejdere, mener mere end halvdelen af de adspurgte – især mændene synes, at det er i orden. Knap hver tredje deltager i undersøgelsen synes dog ikke, at det er i orden.

Især synes mange medlemmer, der ikke trives godt på arbejde for tiden, ikke, at et krav om robusthed er rimeligt.

"Det er en hård branche, hvor der ikke er plads til at tage sociale hensyn".

I modsætning til medlemmer, som i høj grad trives på arbejdspladsen og ikke kan se noget problem i, at arbejdsgiverne vil have robuste medarbejdere:

"Arbejdsgiver er vel altid interesseret i at få en ny medarbejder, der forventeligt kan klare skærene også i travle perioder uden at få stress!"

Det kan også gå ud over kollegerne, hvis en medarbejder ikke er rustet til at klare sig på arbejdet, påpeger andre:

"Hvis du ikke er robust, sidder dine kolleger tilbage med nitten".

Noget, der kan læres

Selv om robusthed er et krav nu og i fremtiden, skal man ikke fortvivle fuldstændig, hvis man ikke besidder evnen.

I hvert fald mener fire ud af ti, at det kan læres, og dertil mener halvdelen, at det "måske" kan læres. Kun ti procent mener, at det udelukkende er en medfødt evne, der ikke kan rykkes med.

Og hvis der skal arbejdes med robusthed på arbejdspladsen, mener halvdelen, at der skal sættes bredt ind. Der skal være fokus på en kombination af den enkelte medarbejders robusthed, robusthed på team- og gruppeniveau, ledernes robusthed og organisationens robusthed.

"Robusthed skal være gensidigt, så ledelsen skal være dobbelt så robust som medarbejderne. Når medarbejderne har svage øjeblikke, skal ledelsen støtte og hjælpe", lyder en kommentar.

Generelt opfattes "robust" mest som noget positivt blandt deltagerne i undersøgelsen. Men flere peger på, at det kan tolkes forskelligt, og at man skal være opmærksom på, hvad der lægges i begrebet:

"Der kan opstå problemer, hvis der er for få ansatte, og arbejdsgiveren med robusthed mener: Vær klar til at blive megapresset, og arbejd mere end 100 procent hver dag. er ordet robusthed negativt".

 

Giv plads til forskellighed

Næstformand i Finansforbundet, Solveig Ørteby, er også bekymret for den udvikling, der ligger bag forherligelsen af robusthed:

"Det er blevet et buzz-ord, uden at nogen helt ved, hvad der lægges i det. Vi mennesker har jo ikke ens grænser, og det skal der være plads til. Vi bidrager med noget forskelligt, og det skal vi turde vise i stedet for bare at kunne stå imod".

Næstformanden tænker ikke mindst på de unge i den sammenhæng:

"I forvejen har mange svært ved at navigere i en virkelighed, hvor alt skal se godt ud og kunne udstilles på de sociale medier. Det skaber et voldsomt pres, og kombineres det med krav om robusthed på arbejdsmarkedet, bliver det selvforstærkende".

Men hvis virksomheder alligevel ønsker at arbejde på at få mere robuste medarbejdere, er det meget vigtigt, at den opgave løses i fællesskab og ikke kun er et krav til medarbejderne, understreger hun:

"Det skal løses i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Den sikre vej til dårlig trivsel er at gennemføre organisatoriske ændringer hen over hovedet på medarbejderne".

I Magasinet Finans, der udkommer fredag den 16. september, kan du læse flere artikler om robusthed

Seneste nyt