Menu luk

Er du introvert eller ekstrovert?

Næsten hver fjerde finansansatte føler, at de i høj grad er ekstroverte, og de kan lide samværet med andre. Mens de introverte rummer andre kvaliteter. I hver fjerde afdeling eller team taler man ikke om de personlige kompetencer, viser en undersøgelse.

18. dec. 2016
3 min

​"Jeg oplever, at alle skal være meget ekstroverte over for kunderne og ledelsen".

Sådan siger et medlem af Finansforbundet i en undersøgelse, om at være introvert eller ekstrovert, som Epinion har gennemført blandt 1.276 medlemmer af forbundet. Uanset at vi er mange introverte, er det især de ekstroverte kompetencer, der er efterspurgt og belønnes. Den ekstroverte personlighed orienterer sig udad, og de meget talende og sociale bliver opfattet som de dygtigste, og de klarer sig godt til jobsamtalen.

Selv om det finansielle område tiltrækker bestemte typer, rummer folk langtfra kun enkelte personlighedstræk. Ikke desto mindre kan det være op ad bakke at være introvert i et meget ekstrovert arbejdsliv.

Svært at være ærlig

Næsten hver fjerde af de 1.276 interviewede føler, at de i høj grad er ekstroverte. De fremhæver selv det vigtige i samværet med andre og et personlighedstræk som, at "de elsker at møde nye mennesker" – i øvrigt et træk, som rigtig mange ser som fundamentalt for at udfylde deres job.

Nogle færre, nemlig 15 procent, føler, at de i høj grad er introverte, hvilket betyder, at de især får energi ved at være alene i kendte rammer.

Langt de fleste medlemmer synes, det er vigtigt, at man på arbejdspladsen kan tale om medarbejdernes personlige kompetencer. Det viser sig bare, at i hver tredje afdeling eller team taler man ikke om de personlige kompetencer. Måske bliver det ikke prioriteret af ledelsen.

"Åbenheden blandt medarbejdere er stor, men ledelsen sætter rammerne for dialogen og skaber ikke rum, hvor emnet kan bringes op", siger en af deltagerne. En anden deltager har den forklaring, "at lederen i afdelingen ikke selv har værktøjerne til at vide, hvordan vi kan drage fordel af hinandens kompetencer".

Når der bliver spurgt nærmere ind til årsagen til, at medarbejderne ikke taler indbyrdes om deres personlige kompetencer, svarer 32 procent, at det er svært at være ærlig omkring.

Så det er langtfra kun et spørgsmål om ledelse. Eller som en deltager formulerer det:

"Der er stor forskel på, hvor bevidst den enkelte er om egne personlige kompetencer. Nogle vil gerne dele, andre vil ikke".

Elsker – elsker ikke

Vi mennesker er ikke delt op i udelukkende introverte og ekstroverte. De fleste rummer egenskaber fra begge dele af skalaen og placerer sig et sted mellem de to yderpunkter.

Alligevel oplever mere end hver tredje ikke, at der på deres arbejdsplads bliver taget hensyn til medarbejderes forskellige personlighedstræk, når opgaver fordeles. Der er stor forskel på, hvordan den enkelte har det med forskellige typer af opgaver. Mens de i høj grad ekstroverte elsker at møde nye mennesker, ligesom de elsker at danne relationer, som er et krav i mange job i finanssektoren, så viser tallene, at de i høj grad introverte hele tiden er i konflikt med sig selv som introvert.

Desuden synes de ekstroverte i langt højere grad, at der tages hensyn til medarbejdernes forskellige personlighedstræk, end de introverte gør.

Plusord

Vi lever i en kultur, hvor det er et plusord at være ekstrovert. Vi tillægger de ekstroverte en række positive træk på bekostning af de introverte. De sociale og meget talende bliver opfattet som de dygtigste. En deltager har følgende sammenfatning:

"Den øverste ledelse har fokus på at fremme den interne konkurrence, og det betyder desværre, at vi alle skal måles på de samme – især ekstroverte – personlige egenskaber. Jeg oplever, at målet er, at alle skal være meget ekstroverte over for kunderne og ledelsen og samtidig levere kvalitet som de mest introverte".

Hvorfor er det så, at man ikke på arbejdspladsen taler om folks personlige kompetencer? Mange har svaret "fordi det skaber konflikt", og "fordi emnet er tabubelagt".

Men de introverte rummer andre kvaliteter, som der også er brug for på arbejdsmarkedet, mener Solveig Ørteby, næstformand i Finansforbundet, der er optaget af, hvad der får os til at fungere bedst muligt arbejdsmæssigt:
"Introverte er måske nok stille, men de er gode til at arbejde selvstændigt og koncentreret, og det er også en styrke".

Seneste nyt