Menu luk

Det skal være lettere og billigere at flytte boliglån

I forlængelse af debatten om bidragssatserne, der var hidsig i foråret, nedsatte erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen i marts Ekspertudvalget om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet. Fredag den 16. september kom udvalget med sine anbefalinger, der for størstedelen handler om at øge mobilitet og gennemsigtighed på markedet for boliglån.

19. sep. 2016
2 min

​Udvalget sammenfatter sine anbefalinger i otte punkter, der skærper krav til varsling af prisændringer, forlænger varselsperioder og skærper krav til oplysning og information om det konkrete lån.

Derudover foreslår udvalget som punkt 5 et forbud mod at opkræve indfrielsesgebyr samt kurtage og kursskæring ved indfrielse i varslingsperioden ved forhøjelse af bidragssats i et realkreditinstitut og ved forhøjelse af rentetillæg ved realkreditlignende lån i et pengeinstitut.

Professor i bank- og kapitalmarkedsret på Syddansk Universitet, Nina Dietz Legind, der har været formand for udvalget, var i sin fremlæggelse af udvalgets konklusioner glad for, at det langt hen ad vejen var et enigt udvalg, der stod bag anbefalingerne. Kun omkring anbefalingen af punkt 5 om forbud mod indfrielsesgebyr havde udvalget været delt. Både Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet mente ikke, at udvalgets analyser berettigede til det, de i deres mindretalsudtalelse kaldte ”et principielt vidtgående skridt”.

Troels Lund Poulsen har modtaget udvalgets anbefalinger med stor tilfredshed og ros til udvalgets arbejde.
”Udvalget er kommet med gode og stærke anbefalinger, og vi vil snarest starte de politiske forhandlinger”, siger Troels Lund Poulsen.

Håber på bredt forlig

Han håber på et hurtigt og bredt forlig hen over midten. Umiddelbart kunne han nikke til de syv af de otte foreslåede ændringer. Men punktet om forbud mod opkrævning af kurtage og kursskæring i varslingsperioden lå ikke lige i tråd med regeringens holdning, vurderede erhvervs- og vækstministeren.

”Vi har et meget lavt renteniveau, og danske boligejere er nogle af dem, der kan finansiere sig billigst i hele Europa. Men med de lave renter, skal selskaberne jo tjene pengene på en anden måde. Ikke mindst i forbindelse med de regler, der er på vej fra Basel om kapitalkrav, der kan få indflydelse på bidragssatserne, er det vigtigt, at der er fuld gennemsigtighed for forbrugerne, og at der ikke lægges hindringer i vejen for mobiliteten”, siger TroelsLund Poulsen,

Blandt andet Finansrådet, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Forbrugerrådet har været repræsenteret i udvalget.

Seneste nyt