Menu luk

Compliance skaber jobboom

Finanssektoren er fortsat tvunget til at skærpe indsatsen over for blandt andet hvidvask, og det medfører nye stillinger. I Nordea er målet at gå fra sidste års 400 til 1.000 medarbejdere, der skal holde øje med finansiel kriminalitet. ”Der er brug for medarbejdere med mange forskellige typer kompetencer og gerne med lyst til at være detektiv”, siger Mikael Bjertrup, Head of Group AML and Sanctions i Nordea.

21. aug. 2016
6 min

​For to år siden skrev Financial Times, at complianceområdet var det hotteste inden for finansiel rekruttering. Nu ser det ud til, at tendensen er slået igennem herhjemme, og der bliver brug for mange flere ansatte til at sikre, at pengeinstitutterne overholder reglerne i forhold til blandt andet hvidvask.

"Alle i branchen ved, at det er nødvendigt at forholde sig til compliance og opgradere, og de fleste gør det. Der er nogle, der stadig vender det blinde øje til – men de regelsæt, der allerede er kommet, og de, der er undervejs, forsvinder ikke. Der er ingen vej udenom", siger Nikolaj Klein.

Det kan han ikke være utilfreds med som partner i konsulentvirksomheden FCG, Financial Compliance Group, der hjælper virksomheder i den finansielle sektor med at løse opgaver på netop det felt og har 100 medarbejdere fordelt på kontorer i København, Stockholm og Oslo.

Efter halvandet år i Danmark har FCG omkring ti procent af de 441 virksomheder, som Finanstilsynet holder øje med, som kunder i et eller andet omfang. Nogle outsourcer hele complianceopgaven til FCG, andre abonnerer på deres såkaldte tidslinje, der løbende holder kunderne opdateret på, hvilke regler og love der er undervejs, og hvad de kommer til at betyde i praksis.

Behovet for assistance er steget markant som konsekvens af den lavine af regler, der er udløst efter finanskrisen. Alene i de kommende år skal branchen, ifølge Nikolaj Klein, forholde sig til omkring 8.000 siders lovmateriale.

"Det kan være en uoverskuelig regeljungle i de banker, hvor der sidder en- eller tomandshære, som skal varetage opgaven", konstaterer han og fortæller samtidig, at det ikke længere er usædvanligt, at større virksomheder har 10-20 medarbejdere dedikeret til compliance.

1.000 medarbejdere på holdet

Der er forskel på, hvordan de enkelte virksomheder definerer compliance som arbejdsområde. Nogle steder medregner man alene de jurister, der arbejder på feltet.

I Nordea har man, efter den flittigt omtalte bøde på 50 millioner svenske kroner for manglende opsyn fra det svenske finanstilsyn – og påtale og senest også politianmeldelse fra det danske tilsyn – en målsætning om at nå op på hele 1.000 medarbejdere, der på forskellig vis arbejder med financial compliance.

Da Mikael Bjertrup, Head of Group AML and Sanctions i banken, fik til opgave at opruste financial crime compliance i november, var der 400 medarbejdere ansat til at udføre arbejdet fordelt på adskillige afdelinger. De blev samlet i en central enhed, der nu er vokset til 700 ansatte, og inden året er omme, er forventningen, at de sidste 300 er fundet.

"Der er brug for medarbejdere med mange forskellige typer kompetencer og gerne med lyst til at være detektiv. Det er også en oplagt mulighed for at gøre karriere, hvis man har lederambitioner, for vi vil helst have team på maksimum 15 personer, så der er brug for mange ledere", konstaterer Mikael Bjertrup.

I juniudgaven af Kreds Nordea-bladet opfordrede han medarbejdere til at reagere på de interne opslag og kaldte det interessant og meningsfuldt arbejde med samfundsansvar.

"Vi er i en brydningstid, hvor der er brug for færre ansatte til nogle funktioner i banken, men til gengæld behov for mange nye i denne ende af virksomheden. Samtidig er det et fokusområde, hvor der kommer til at ske meget udvikling, så der er mange gode grunde til at søge ind hos os".

I generel vækst

Den generelle vækst på området vil komme til at kaste job af sig over en bred kam, er Nikolaj Kleins vurdering.

"Banker har været i uføre inden for compliance og er nødt til at rette op, og de, der ikke har været i uføre, slår korsets tegn og forsøger nu generelt at være på forkant med udviklingen. Kurven på compliance som arbejdsområde kommer til at være opadgående i de kommende år i modsætning til en del andre arbejdsfelter i den finansielle sektor".

At kurven er opadgående, er Søren Skyum Elbert enig i. Han er områdedirektør i Jyske Bank, hvor ni complianceofficerer holder snor i udviklingen:

"Der kommer løbende nyt, vi skal forholde os til. Nu kommer MiFID II inden længe – der er hele tiden noget. Vi bliver pålagt flere opgaver, så det er et område i vækst", siger han med henvisning til det knap 3.000 sider tykke EU-direktiv, der er på trapperne.

Det skal implementeres i medlemslandene og omfatter blandt andet undtagelsesbestemmelser for visse virksomhedstyper, en ny børskategori, øgede sanktionsmuligheder for Finanstilsynet og en række nye tiltag om investorbeskyttelse.

Nejhatten på hylden

Samtidig med at virksomhederne er ved at vænne sig til et nyt niveau af compliance, er de også begyndt at se mulighederne i det, vurderer Nikolaj Klein:

"Det er gået fra at være et nødvendigt onde til at være et konkurrenceparameter. Risikoen for at få hængt sit beskidte vasketøj til skue tages meget alvorligt, for det kan afføde både store bøder og negativ omtale foruden have konsekvenser og påvirke både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder. Og tilsynet er ganske enkelt et vilkår. Man har selv valgt det ved at være i branchen, ligesom restauranterne har Fødevaretilsynet som vilkår".

Hvor complianceafdelingen i en større bank tidligere internt gik under øgenavnet Department of Business Destruction, er der i dag en mere positiv opfattelse af funktionen, siger han:

"Compliance bliver tænkt mere ind i forretningen på et tidligere tidspunkt og er ikke længere henvist til rollen som politibetjent, der altid har nejhatten på og afviser alle nye forretningsmuligheder. Der er en anden forståelse også blandt medarbejderne af, at det er nødvendigt og vigtigt, at compliance er med inde over", siger Nikolaj Klein.

Også Søren Skyum Elbert har oplever den udvikling, siden banken introducerede compliancebegrebet i 2006:

"Compliance er blevet mere involveret i banken end tidligere. I begyndelsen var det naturligt, at vi skulle ses lidt an, og medarbejderne skulle finde ud af, hvad compliance kunne bruges til. Nu kommer de mere til os, specielt med produkter fra udviklingsafdelingen, og vi vil gerne være med på sidelinjen fra starten, så vi undgår den reaktive proces, hvor vi må afvise ideer".

I det hele taget er compliance blevet mere involveret i banken end tidligere, siger områdedirektøren:

"Vi har et godt samspil med mange medarbejdere rundtom i afdelingerne, høj som lav tjekker lige af med os, at alt er i orden, før de går videre med en opgave eller et produkt. Vores funktion er værdsat, for ingen ønsker at begå fejl".

 

Fakta: Compliance – et åbent begreb

Egentlig betyder compliance bare at efterleve regler.

I finansbranchen handler det om at efterleve love, bestemmelser, normer, standarder og etiske retningslinjer, som virksomheder skal – eller vælger at – overholde.

Siden finanskrisen er bankernes complianceafdelinger vokset og gået fra kun at være tilknyttet værdipapirområdet til at være en stadig mere integreret del af forretningen.

Complianceenheden skal være uafhængig og hjælpe ledelsen med at minimere risikoen for, at virksomheden begår lovovertrædelser, som også kan betyde økonomiske tab og imagetab.

Compliance foretager risikovurderinger og kontroller og anbefaler på den baggrund risikobegrænsende foranstaltninger som eksempelvis ændringer i forretningsgange, systemer, processer, undervisning med mere.

Desuden har compliance ansvaret for at rapportere om eventuelle lovovertrædelser til ledelsen og myndigheder.

Gratis kursus i Finanskompetencepuljen

Ansatte i finansvirksomheder, der har overenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening, har mulighed for at tage et gratis kursus i compliance på bachelorniveau over tre dage med en efterfølgende eksamen.

Kurset udbydes i samarbejde med Aalborg Universitet.

Læs eventuelt mere om Finanskompetencepuljen og kurset på finanskompetencepulje.dk.

 

 

 

Seneste nyt