Menu luk

Copenhagen Finance IT Region

Vi er partner i Copenhagen Finance IT Region. Vækst og innovation inden for det finansielle område er nemlig afgørende for din dagligdag og dine fremtidige jobmuligheder.

Copenhagen Finance IT Region (CFIR) er en klyngeorganisation, der arbejder for vækst og innovation i krydsfeltet mellem Finanssektoren og IT-sektoren. I Finansforbundet har vi været blandt initiativtagerne, og vi deltager i dag som partner sammen med en række andre organisationer.

Hvilke kompetencer mangler finans-it-sektoren?

Finansforbundet er gået aktivt ind i et specifikt kompetenceprojekt i CFIR-regi sammen med Finansrådet, DI ITEK og KU. Kompetenceanalysen indgår som en del af CFIRs 4-årige innovationsprojekt, der er støttet af Vækstforum Hovedstaden og EU's strukturfonde. Formålet er at afdække de kompetencemæssige udfordringer, som finans-IT sektoren står overfor – både nu, men også i fremtiden.

Projektet vil på baggrund af analysen komme med konkrete forslag til nye uddannelses- og kompetencegivende aktiviteter, der kan komme udfordringerne i møde.

 

Video: Fremtidens IT-arbejdsstyrke

Fremtidens IT-kompetencer

Hvad er CFIR?

Copenhagen Finance IT Region (CFIR) er et langsigtet klyngeudviklingsprojekt, der skal ruste en af Hovedstadsregionens største og mest markante klynger bedre til fremtidens konkurrence.

I projektet har vi særligt fokus på det værdiskabende samspil mellem finanssektoren og IT-sektoren. Målet er at skabe mere innovation, mere vækst og flere arbejdspladser i Hovedstadsregionens finans-IT-klynge.

CFIR-projektet er udviklet og sat i værk af et bredt partnerskab mellem erhvervs- og lønmodtagerorganisationer, vidensinstitutioner, offentlige institutioner og med Finansrådet som lead partner. De konkrete initiativer ligger inden for de tre hovedtemaer:

  • Talent
  • Teknologi
  • Synlighed

Læs mere om Copenhagen Finance IT Region til CFIR's hjemmeside.

Kontakt os

32 66 14 26

Du er velkommen til at ringe til Niels Jensen, konsulent. 

Du kan også skrive til nj@finansforbundet.dk