Menu luk

Om Finansforbundet Sydbank Kreds

Bliv klogere på, hvem vi er, og hvilket politisk og værdibaseret grundlag, vi arbejder ud fra.

Finansforbundet Sydbank Kreds er en virksomhedskreds under Finansforbundet. Vi varetager ca. 2.100 medlemmers interesser internt og lokalt i hele bankens område via 8 kredsbestyrelsesmedlemmer, ca. 60 lokale tillidsmænd og 23 arbejdsmiljørepræsentanter

 

Organisationsdiagram for Finansforbundet Sydbank Kreds  (pdf)

Vores politiske og værdibaserede grundlag

Repræsentanter i politiske ansvarsområder

Digitalisering og Trivsel

 • Jarl Oxlund (politisk team-medlem)
 • Helle Krogh
 • Gitte Larsen (suppleant)

Forbund i Bevægelse

 • Mette Wollesen Petersen 
 • Sønnich Sønnichsen - Hvervning
 • Jarl Oxlund (suppleant)

Forbund og Samfund

 • Gitte Larsen
 • Jarl Oxlund (suppleant)

 Udvikling og Læring

 • Tina Haurvig
 • Mette Wollesen Petersen (suppleant)
 • Gitte Larsen (suppleant)

Innovation og Beskæftigelse

 • Margrethe Weber
 • Gitte Larsen (suppleant)

Sektorudvikling og Nye Forretningsområder

 • Luise Amstrup
 • Jarl Oxlund (suppleant)
Politiske udvalg i Sydbank

Bankbestyrelsen
Til bankbestyrelsen er valgt fire medarbejdervalgte medlemmer.

 • Jarl Oxlund, Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Kim Holmer, Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Carsten Andersen, Sønderborg afdeling
 • Jørn Krogh Sørensen, Landbrugscenter Syd

Samarbejdsudvalget
I samarbejdsudvalget i Sydbank er der fem medarbejderrepræsentanter. De tre udpeges af Finansforbundet Sydbank Kreds og derudover vælges hvert andet år to medlemmer for en 2-årig periode. Valget foretages på den ordinære generalforsamling i Finansforbundet Sydbank Kreds.

 • Jarl Oxlund, udpeget af Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Gitte Larsen, udpeget af Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Margrethe Weber, udpeget af Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Helle Krogh, Finansforbundet Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2021
 • Sønnich Sønnichsen, Finansforbundet Sydbank Kreds, valgt på generalforsamling, på valg i 2021

Arbejdsmiljøudvalget
Til arbejdsmiljøudvalget i Sydbank er der udpeget ét medlem af Finansforbundet Sydbank Kreds og derudover valgt 2 medlemmer blandt bankens arbejdsmiljørepræsentanter.

 • Gitte Larsen, udpeget af Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Lone K. Madsen, Område Fyn
 • Hanne W. Ydegaard, Hvidvask, Peberlyk

Forhandlingsudvalget
I forhandlingsudvalget i Sydbank er kredsen repræsenteret med

 • Jarl Oxlund, formand i Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Gitte Larsen, næstformand i Finansforbundet Sydbank Kreds
 • Margrethe Weber, næstformand og sagskoordinator i Finansforbundet Sydbank Kreds
Mål

Kredsbestyrelsen og bankens ledelse vil sammen fremme og vedligeholde et godt arbejdsmiljø i Sydbank. Et arbejdsmiljø, hvor medlemmerne trives og udvikler sig på en spændende og moderne arbejdsplads med udfordringer, travlhed og forandringer.

Vi arbejder for at:

 • sikre gode arbejdsvilkår
 • forbedre arbejdsmiljøet og sikre ligeværd
 • tilgodese individuelle ønsker og behov
 • yde kvalificeret rådgivning og vejledning
 • sikre lige ret til tidssvarende uddannelse
 • præge Finansforbundets politiske beslutninger
 • udvikle de tillidsvalgtes kompetencer
 • sikre medindflydelse på egen arbejdssituation
 • sikre de tillidsvalgte indflydelse
 • fremhæve og dyrke de kollektive værdier
Vision, identitet og værdier

Vision om medlemmer
Finansforbundet Sydbank Kreds har skabt retfærdige og fornuftige vilkår for kredsens medlemmer. Vores medlemmer har markedsværdi på arbejdsmarkedet.

Vi har den højeste organisationsprocent i Finansforbundet.

Vision om tillidsvalgte
Finansforbundet Sydbank Kreds har et kompetent aktivt korps af tillidsvalgte. Tillidsmandskorpset dækker hele Sydbanks virkeområde og er tæt på kredsbestyrelsen.

Vision om Finansforbundet
Finansforbundet Sydbank Kreds vil arbejde for at have indflydelse på og påvirke den løbende politikformulering i Finansforbundet, samt deltage aktivt i udviklingen af forbundet.

Vision om Sydbank
Finansforbundet Sydbank Kreds er en kompetent og respekteret sparringspartner til bankens ledelse.

Vedtægter

Her finder du vores vedtægter:

Vedtægter Finansforbundet Sydbank Kreds pr. 18.3.21 (pdf)

Kontakt os

74 37 33 30

Du er velkommen til at ringe til kredskontoret.

Du kan også skrive til sydbankkreds@sydbank.dk