Menu luk

JARLS LEDER - MAJ 2023

OK 2023 - Generalforsamling - Ændring i kredsbestyrelsen

Foråret er kommet, og vi går mod lysere tider. Selv overenskomstforhandlingerne lykkedes det at blive enige om til sidst – ovenpå meget vanskelige drøftelser. Tak for den store opbakning til Finansforbundets arbejde ved urafstemningen, hvor der stod “ja” til resultatet på mere end 9 ud af 10 afgivne stemmer.

Om lidt har vi generalforsamling i Finansforbundet Sydbank Kreds, og det er dejligt at opleve, at der fortsat er interesse for vores arbejde. Det betyder, at vi kan stille med et fuldt hold af kandidater til alle poster.

Vi har det seneste halve år brugt en del tid og ressourcer på at organisere os på ny i kredsbestyrelsen. Det er et behov vi har, som følge af en aftale med banken om at reducere antallet af KB-medlemmer fra otte til syv. Min ambition er, at vi med den nye organisering fortsat vil ligge i top tre i medlemstilfredshed blandt kredsene i Finansforbundet – på trods af, at vi nednormerer med en mand.

Eller måske skulle jeg hellere sige nednormerer med en kvinde. For diversiteten i kredsbestyrelsen – rent kønsmæssigt – er blevet skæv i de senere år. Til gengæld får vi glædeligvis mulighed for en bedre balance i vores aldersfordeling og uddannelsesbaggrund - ved den kommende generalforsamling den 10. maj.

Jeg håber, at du har lyst til at bakke op om vores vigtige arbejde for dig – ved at deltage i generalforsamlingen. I år kan du deltage enten fysisk eller virtuelt – alt efter, hvad der passer bedst.

Du tilmelder dig generalforsamlingen HER


Emner

Seneste nyt