Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Generalforsamling 2023

Du har i år mulighed for at vælge om du vil deltage fysisk i Vejle eller virtuelt

Tilmeld dig via dette link - TILMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Når du tilmelder dig, skal du vælge, hvordan du deltager:

  • Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle
  • Eller virtuelt med dine kolleger på arbejdspladsen eller hjemme

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du give fuldmagt til en kollega, der kan stemme på dine vegne. Tilmeld dig via dette link – AFGIV FULDMAGT.

Vi krydrer generalforsamlingen med kokken Nikolaj Kirk's foredrag, der ligesom hans mad altid er spændende og uforudsigelig.

 

TILMELDINGSFRISTEN ER SENEST DEN 2. MAJ 2023

MATERIALE TIL GENERALFORSAMLINGEN:

Dagsorden jf. vedtægterne (pdf)

Vedtægter (pdf)

Frister og valg 
Fristen for at stille op som bestyrelsesmedlem, suppleant, revisor og revisor-suppleant er den 12. april 2023.

Det er aftalt med Sydbank, at bestyrelsen reduceres fra 8 til 7 medlemmer i forbindelse med 2023-generalforsamlingen. Dette vil fremgå af et vedtægtsændringsforslag med den konsekvens, at der i 2023 skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  • Margrethe Weber (genopstiller ikke)
  • Sønnich Sønnichsen (genopstiller ikke)
  • Mette Wollesen Petersen (genopstiller)
  • Helle Krogh (genopstiller)

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen kendskab til at

  • Winnie Emmeline Ingemansen (opstiller som nyt kredsbestyrelsesmedlem)

Overvejer du at stille op, så kontakt gerne Jarl Oxlund - jarl.oxlund@sydbank.dk - telefon 74373333 eller mobil 61204802 for at høre mere om, hvad arbejdet indebærer.

Ønsker du forslag behandlet på generalforsamlingen, skal de sendes til ffsydbankkreds@sydbank.dk senest den 12. april 2023.

Det reviderede regnskab, den endelige dagsorden og samtlige forslag inkl. kandidater til bestyrelsen og suppleanter kan ses på Finansforbundet Sydbank Kreds hjemmeside fra den 26. april.

Har du spørgsmål eller ændringer til din tilmelding, så kontakt Lone Mikkelsen på lone.mikkelsen@sydbank.dk

Vi glæder os til at holde generalforsamling sammen med dig.

Mange hilsner

Finansforbundet Sydbank Kreds