Menu luk

Om Finansforbundet Spar Nord Kreds

I Finansforbundet Spar Nord Kreds varetager vi dine faglige, økonomiske og sociale interesser samt arbejder for at gennemføre Finansforbundets politiske program.

Vi arbejder for at skabe værdi for dig, og vi har en vision om at organisere samtlige ansatte i Spar Nord. Vi har derfor defineret fem strategiske målsætninger i forholdet til medlemmerne og fem strategiske målsætninger i forhold til Spar Nord Bank:

Medlemmer

 • At det enkelte medlem får mulighed for at udvikle sine personlige, faglige og digitale færdigheder i hele arbejdslivet.
 • At medlemmerne har mulighed for fleksibilitet på et foranderligt arbejdsmarked i de livsfaser og livssituationer, de befinder dig i.
 • At vi har dialogsøgende, kompetente og ansvarlige tillidsvalgte.
 • At lederne har mulighed for at drive ledelse, der er med til at fremme trivsel og vækst.
 • At Finansforbundet opleves som en relevant, målrettet og proaktiv fagforening.

Banken

 • At arbejdet tilrettelægges og forandringer implementeres, så der på samme tid skabes forståelse og fremdrift i organisationen.
 • At understøtte og påvirke bankens CSR-politik.
 • At fremme det tværorganisatoriske samarbejde og dialog.
 • At arbejde for et godt og tillidsfuldt samarbejde med alle bankens enheder med det formål at styrke sammenhængskraften og væksten i banken i et langsigtet perspektiv.
 • At der er fokus på et fælles mindset om vigtigheden og tilrettelæggelsen af livslang kompetenceudvikling.

Finansforbundet Spar Nords mission og vision (pdf)

Sådan arbejder vi

Tillidsrepræsentantstrukturen i Spar Nord Bank

Det er aftalt mellem Spar Nord Bank og Spar Nord Kreds, at der vælges en tillidsrepræsentant for hvert bankområde og et antal tillidsrepræsentanter på Skelagervej. Tillidsrepræsentanterne indgår i geografiske netværksgrupper.

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen består af op til ni personer. De fem vælges på generalforsamlingen og arbejder på fuldtid på kredskontoret. De resterende fire vælges af og blandt tillidsrepræsentanterne og er fortsat tillidsrepræsentant for det område, hvor de er ansat.

Kredsbestyrelsen:

 • Er kredsens kontakt til Finansforbundet
 • Deltager i arbejdet i de politiske ansvarsområder, der er nedsat af hovedbestyrelsen i Finansforbundet
 • Har kontakten til Finansforbundets øvrige kredse og øvrige eksterne interessenter
 • Indgår lokalaftaler med banken.

Kontakt Finansforbundet Spar Nord Kreds' bestyrelse

Du er meget velkommen til at kontakte kredsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til den enkeltes ansvarsområde.

Kontakt kredsbestyrelse

Repræsentanter i Finansforbundets politiske ansvarsområder

Repræsentanterne er valgt/udpeget blandt Finansforbundet Spar Nord Kreds' bestyrelsesmedlemmer. De politiske ansvarsområder vedtages for en landsmødeperiode. Kredsen er repræsenteret i alle politiske ansvarsområder.

Digitalisering og trivsel

 • Gitte Holmgaard
 • Peter Brun

Forbund i bevægelse 

 • Michael Jensen
 • Lene Aaen

Forbund og samfund

 • Rikke Henriksen
 • Gitte Holmgaard

Innovation og beskæftigelse

 • Lene Aaen
 • Lone Elmenhoff

Sektorudvikling og nye forretningsområder

 • Rikke Henriksen

Udvikling og læring

 • Michael Jensen
 • Luisa Høilund

Finansforbundets Hovedbestyrelse

 • Jannie Skovsen
Repræsentanter i politiske udvalg i Finansforbundet Spar Nord

Repræsentanterne i de politiske udvalg i Spar Nord Bank er valgt/udpeget blandt Finansforbundet Spar Nord Kreds’ bestyrelsesmedlemmer. For at påvirke arbejdet i udvalgene kan du bringe emner op via din lokale tillidsrepræsentant eller i det lokale afdelingsudvalg.

Samarbejdsudvalget (SU)

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen (udvalgets næstformand), Gitte Holmgaard, Anni Hyldgaard og Steen Michelsen

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

 • Kredsansvarlig: Gitte Holmgaard
 • Repræsentanter: Gitte Holmgaard

​Pensionsudvalget

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen, Rikke Henriksen og Brian Thomasberg

Kontakt os

96 34 43 41

Du er velkommen til at ringe vores kredskontor. Vi har åbent mandag-fredag kl. 9.00 - 15.00.

Du kan også skrive til gis@sparnord.dk