Menu luk

Om Finansforbundet Spar Nord Kreds

I Finansforbundet Spar Nord Kreds varetager vi dine faglige, økonomiske og sociale interesser samt arbejder for at gennemføre Finansforbundets politiske program.

Vi arbejder for at skabe værdi for dig, og vi har en vision om at organisere samtlige ansatte i Spar Nord. Vi har derfor defineret seks strategiske målsætninger i forholdet til medlemmerne og seks strategiske målsætninger i forhold til Spar Nord Bank:

Medlemmer - vi vil arbejde for:

 • At det enkelte medlem til stadighed har adgang til og mulighed for at udvikle sine personlige faglige og faglige kompetencer
 • At digitalisering skal øge trivslen for det enkelte medlem, skabe vækst og bevare arbejdspladser
 • At lederne har vilkår, der udvikler dem selv og deres medarbejdere. Og mulighed for at fremme miljøer, hvor medarbejdere løfter hinanden
 • At privatliv og arbejdsliv kombineres på en fleksibel måde, der gør, at det enkelte medlem får øget selvbestemmelse, øget trivsel og et mere holdbart arbejdsliv i alle livsfaser
 • At vi har aktive, kompetente og dialogsøgende tillidsvalgte
 • At både eksisterende og nye medarbejdergrupper skal kunne se sig selv i Finansforbundet

Banken - vi vil arbejde for:

 • At arbejdet tilrettelægges og forandringer implementeres, så der på samme tid skabes mening, forståelse og fremdrift i organisationen.
 • At kønsbalancen og ligeløn styrkes i banken
 • At medlemmer og tillidsvalgte møder anerkendelse og til stadighed har de bedste muligheder for at udføre deres arbejde
 • At påvirke en bæredygtig udvikling af banken gennem samarbejde og dialog
 • At der er fokus på vigtigheden og tilrettelæggelsen af livslang kompetenceudvikling
 • At understøtte indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning

Finansforbundet Spar Nords strategi 2020-2023 (pdf)

Sådan arbejder vi

Tillidsrepræsentantstrukturen i Spar Nord Bank

Det er aftalt mellem Spar Nord Bank og Spar Nord Kreds, at der vælges en tillidsrepræsentant for hvert bankområde og et antal tillidsrepræsentanter på Skelagervej. Tillidsrepræsentanterne indgår i geografiske netværksgrupper.

Kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen består af op til seks personer. De vælges på generalforsamlingen og arbejder på fuldtid på kredskontoret. 

Kredsbestyrelsen:

 • Er kredsens kontakt til Finansforbundet
 • Deltager i arbejdet i de politiske ansvarsområder, der er nedsat af hovedbestyrelsen i Finansforbundet
 • Har kontakten til Finansforbundets øvrige kredse og øvrige eksterne interessenter
 • Indgår lokalaftaler med banken.

Kontakt Finansforbundet Spar Nord Kreds' bestyrelse

Du er meget velkommen til at kontakte kredsbestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller forslag til den enkeltes ansvarsområde.

Kontakt kredsbestyrelse

Repræsentanter i Finansforbundets politiske ansvarsområder

Repræsentanterne er valgt/udpeget blandt Finansforbundet Spar Nord Kreds' bestyrelsesmedlemmer. De politiske ansvarsområder vedtages for en landsmødeperiode. Kredsen er repræsenteret i alle politiske ansvarsområder.

Digitalisering og trivsel

 • Gitte Holmgaard
 • Peter Brun

Forbund i bevægelse 

 • Michael Jensen
 • Lene Aaen

Forbund og samfund

 • Rikke Henriksen
 • Gitte Holmgaard

Innovation og beskæftigelse

 • Lene Aaen

Sektorudvikling og nye forretningsområder

 • Rikke Henriksen

Udvikling og læring

 • Michael Jensen

Finansforbundets Hovedbestyrelse

 • Jannie Skovsen
Repræsentanter i politiske udvalg i Finansforbundet Spar Nord

Repræsentanterne i de politiske udvalg i Spar Nord Bank er valgt/udpeget blandt Finansforbundet Spar Nord Kreds’ bestyrelsesmedlemmer. For at påvirke arbejdet i udvalgene kan du bringe emner op via din lokale tillidsrepræsentant eller i det lokale afdelingsudvalg.

Samarbejdsudvalget (SU)

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen (udvalgets næstformand), Gitte Holmgaard, Anni Hyldgaard og Steen Michelsen

Arbejdsmiljøudvalget (AMU)

 • Kredsansvarlig: Gitte Holmgaard
 • Repræsentanter: Gitte Holmgaard

​Pensionsudvalget

 • Kredsansvarlig: Jannie Skovsen
 • Repræsentanter: Jannie Skovsen, Rikke Henriksen og Brian Thomasberg

Kontakt os

96 34 43 41

Du er velkommen til at ringe vores kredskontor. Vi har åbent mandag-fredag kl. 8.00 - 16.00.

Du kan også skrive til gis@sparnord.dk