Menu luk

Ikke mere snak om diversitet, tid til handling!

Et nyt pilotprojekt tilbyder ledere i Spar Nord uddannelse i mangfoldighedsledelse. Finansforbundet finansierer projektet, der blev præsenteret forleden

17. maj 2023
3 min

En, der ligner mig. Det er det nemmeste valg at træffe for en chef, der skal ansætte en ny medarbejder til sit team. Men det giver i længden en skæv organisation med mange ansatte, der i store træk ligner hinanden og tænker ens.
Den tendens er generel, men Spar Nord melder sig nu ind i kampen om at gøre noget ved sagen.

”I kan lige så godt være parat, diversitet bliver et krav til virksomheder.” Det gjorde Allan Levann, cand.mag. og stifter af konsulenthuset High Performance Institute, klart for deltagerne på områdeudvalgsmøde på Hotel Scandic i Kolding i sidste uge.
Her var bankens direktører og tillidsrepræsentanter samlet i den store mødesal for at høre om et nyt pilotprojekt, som banken har stillet sig til rådighed for, og som Finansforbundet finansierer.

Kvinder i undertal
Mangfoldighed er en ressource, som kan bidrage til virksomheders udvikling, succes og vækst.
Det handler om at udfolde og drage nytte af medarbejderes forskellige kompetencer til gavn for forretningen og for den enkelte medarbejder.

Og der er noget at tage fat på, forklarede bankens HR-direktør Kim Kastrupsen og Jannie Skovsen, formand for Finansforbundet Spar Nord Kreds, de forsamlede, som overvejende var mænd.
Direktionen i banken består udelukkende af mænd; i bestyrelsen sidder dobbelt så mange mænd som kvinder; for hver ti direktører er under to kvinder - og under hver tredje leder er kvinde.

Al forskning viser, at diversitet er vejen frem. Det kunne der ikke herske tvivl om blandt tilhørerne, efter at have hørt Christina Lundsgaard Ottesen, psykolog og ph.d. i tværkulturel diversitet, holde oplæg.

Hun forklarede, at danskere generelt ikke tror på bias, dvs. at vi er forudindtagede, men det er alle mennesker: ”Når man har en hjerne, kan man ikke undgå at være biased. Det er som et par briller, vi ser igennem, farvet af vaner og normer.”

Skab friktion
Samtidig er mennesker skabt til at imitere hinanden og lytte til dem, der ligner os selv. Hvis en beslutningsgruppe skal fungere optimalt, må der højest være 70 procent af samme type, fortalte hun. Der er brug for det, hun kaldte ”Den rette friktion.” At alle ikke er enige om alt:
”Hvis jeres møder for ofte er for lette, skal I have en rød alarmklokke, der ringer. Så skal I tilføre friktion,” sagde hun.

Friktion medfører bedre beslutninger og færre blinde vinkler. Spar Nord skal derfor se på, hvordan man forfremmer, for der er er en tendens til at forfremme en bestemt type.
Diversitet handler fx om køn, alder, persontyper og politisk overbevisning. At sikre en bedre kønsfordeling kan dermed være en del af den friktion, der bør tilføres.

Lettere at lede, men dårligere beslutninger
Det er lettest at lede en homogen gruppe, men bortset fra det, er der ingen argumenter for at sammensætte et team med medarbejdere, der ligner hinanden.
De heterogene, altså diverse grupper og teams præsterer bedre - og kvinder er dygtige ledere, gjorde Allan Levann klart i sit oplæg.

”Mænd på 25 år stikker af i en fart: ”Direktør i Spar Nord? Den tager jeg da.” Kvinder vil have lidt mere erfaring. Men når børnene er blevet større, vurderer kvinder sig lige så gode til ledelse, og efter de er fyldt 60 år, får kvinder de bedste vurderinger som ledere.”

Han pegede på, at der ikke er meget hjælp at hente hos headhuntere:
”De finder tre kvinder og tre mænd, men kvinderne kommer aldrig i spil.”

Derfor er det også ledernes ansvar at kræve, at der skabes forandringer, for på den måde ikke kun at anerkende udfordringen, men også bidrage til løsningen.

Certificeret uddannelse
Allan Levann har en central rolle i pilotprojektet og skal afdække, om der er interesse for en certificeret uddannelse i mangfoldighedsledelse næste år.
”Vi skal sammen udvikle et mangfoldighedsindeks og finde ud af, hvor er vi henne, hvem hænger i bremsen, hvad gør vi ved det”.

Spar Nord vil nu indlede arbejdet med at finde kandidaterne til pilotgruppen, som skal være med til at sætte rammerne for det videre arbejde med projektet, og hvordan banken får skabt de nødvendige forandringer, der kan sikre større diversitet på tværs af banken.

Seneste nyt