Menu luk

”Vi er influencers på det gode arbejdsliv"

Med stor opbakning fra bankens ansatte har Spar Nord Kreds et solidt afsæt for at fremme sin politik både i banken og i det centrale arbejde, slog kredsformand Jannie Skovsen blandt andet fast i sin beretning på kredsens generalforsamling, hvor hun også glædede sig over både overenskomstresultat og bankens nye strategi

31. mar. 2023
5 min
Kredsformand Jannie Skovsen

”Vores virke som kreds kunne på moderne dansk beskrives som influencers på det gode arbejdsliv.”

Sådan lød det fra kredsformand Jannie Skovsen, da hun i sin beretning på Finansforbundet Spar Nord Kreds’ generalforsamling på Comwell Hvide Hus i Aalborg bød velkommen til en dag i fællesskabets tegn.

En influencers styrke og gennemslagskraft er nemlig ligefrem proportional med antallet af følgere, forklarede kredsformanden fra talerstolen og slog fast: ”Jo flere følgere, jo større fællesskab, jo større indflydelse.”

Og med en organiseringsprocent på mere end 9 ud af 10 ansatte i banken, kan Finansforbundet Spar Nord Kreds bryste sig af et solidt funderet fællesskab.

”Det giver styrken, mandatet og samtidig energien, der gør os i stand til at fremme vores politik både hjemme og i det centrale politiske arbejde,” sagde Jannie Skovsen fra talerstolen til de 94 fremmødte delegerede til den første fysiske kredsgeneralforsamling i fire år.

Overenskomst sikrer lønstigning

Her kunne hun blandt andet glæde sig over de netop overståede overenskomstforhandlinger, der blandt andet sikrer en lønstigning til alle på 4,5 procent i år, mens der i 2024 er 1 procent ud af lønstigningen på 3,7 procent, der er puljemidler, der skal forhandles om.

Her hæftede Jannie Skovsen sig ved, at der ved sidste overenskomstforhandling var samme mulighed, som vi her i banken aftalte ikke at omfordele og alle derfor fik samme procentsats.

”Hvorvidt vi kommer til at indføre lønpuljer i Spar Nord i 2024, det må tiden og kreativiteten vise. Skal kredsen medvirke til en anden fordeling, så sker det, fordi der er saglige og transparente begrundelser herfor, og at der blandt såvel medarbejdere og ledelse er en altovervejende opbakning til en anden fordeling” slog Jannie Skovsen fast.

Formand for Finansforbundet Kent Petersen havde også lagt vejen forbi Aalborg. Og han brugte også en del af sin taletid på at tale om overenskomstforhandlingerne og hæftede sig også ved lønstigningerne.

”Jeg er ikke den, der praler med resultaterne, men det er ikke så ringe endda,” sagde Kent Petersen, lige som han hæftede sig ved, at finansbranchen er den første til at få barsel med fuld løn til mænd med i overenskomsten.

Med udgangspunkt i fremtiden

Kent Petersen fortalte også om det netop præsenterede fremtidsprojektet Scenarie 2035, der blandt andet skal danne bagtæppe for de debatter og strategiske beslutninger, der skal træffes på Finansforbundets Landsmøde i september.

”Det er ikke en eksakt videnskab at kigge ind i fremtiden. Men det er vigtigt, at vi bruger de næste år på at diskutere, hvordan vi tilrettelægger overenskomster og arbejdspladser i fremtiden,” sagde Kent Petersen.

Også Jannie Skovsen fremhævede Scenarie 2035 i sin beretning. Scenarie 2025 er et godt bagtæppe for Landsmødet i september, hvor Finansforbundet Spar Nord Kreds sammen med de øvrige kredse vil beslutte retning og indsatsområder for den kommende Landsmødeperiode.

Det skal efterfølgende danne baggrund for formuleringen af kredsens nye strategi-i tæt samarbejde med tillidsrepræsentanterne, forklarede Jannie Skovsen.

”De indsatser, vi aftaler lokalt, skal målrettes, så de kan mærkes af medlemmerne,” sagde hun.

Og der skal tænkes på både kort og længere sigt. Der sker nemlig hele tiden forandringer i arbejdslivet.

”Der er ingen tvivl om, at arbejdslivet bliver mere komplekst og specialiseret. Forventningerne fra kunderne til kvalitet og til kompetencer er blevet højere,” sagde Jannie Skovsen, der derfor også slog på tromme for vigtigheden af kompetenceudvikling - også på den hybride arbejdsplads.

For når flere arbejder på distancen kan eksempelvis sidemandsoplæring, der ellers ofte er udgangspunkt for megen læring og vidensdeling på arbejdspladserne, blive udfordret.

”Udbredelsen af den hybride arbejdsplads rummer mange gevinster både for den enkelte medarbejder og for banken, men også en række udfordringer, som det er vigtigt vi er opmærksomme på,” sagde hun.

Tilfreds med bankens strategi

Også Spar Nords strategi fik et par ord med på vejen i Jannie Skovsens beretning.

Den kan vi være godt tilfredse med, lod kredsformanden forstå. Hun pegede på, at faglighed og kvalitet er blevet omsat i konkrete indsatser, der betyder, at opgaver, der kræver særlige kompetencer, er blevet centraliseret.

”Flere medlemmer har i de senere år påtalt ulempen ved, at alle skulle kunne alt. Og de færreste trives med at beherske alle discipliner,” sagde Jannie Skovsen og slog fast: ”Med den nye strategi er der større mulighed for at arbejde med det, man brænder for og derfor ofte er rigtig god til.”

Og kredsformanden oplever, at der er blevet taget godt imod ændringerne. Hun fremhæver samtidig, at strategien - herunder ikke mindst implementeringen - er med til at sikre, at alle bedre forstår meningen med de forskellige strategiske tiltag.

Og netop mening har været kredsens mærkesag, påpegede Jannie Skovsen.

”Trivslen øges, når man forstår mening og sammenhænge. Banken er efter min bedste overbevisning lykkedes med at hjælpe lederne og dermed alle ansatte med at se meningen med strategiens nye tiltag. Det at forklare, hvorfor man gør noget, det skaber ro,” konkluderede hun fra talerstolen.

Generalforsamlingen i korte træk

  • Marianne Kjær, chefforhandler i Finansforbundet, blev valgt som dirigent, gennemgik formalia og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
  • Herefter beretning af kredsformand Jannie Skovsen og næstformand Gitte Holmgaard samt indlæg af Finansforbundets formand Kent Petersen
  • Regnskabet for 2022 blev gennemgået af Rikke Henriksen og godkendt
  • Forslag til vedtægtsændringer blev efter gennemgang af Lene Aaen vedtaget
  • Formand Jannie Skovsen, næstformand Gitte Holmgaard, Lene Aaen, Michael Jensen og Rikke Henriksen var alle  på genvalg og  Peter Brun på valg som ny kandidat. Alle seks blev valgt ved fredsvalg
  • Der var nyvalg af Inger Elefsen som revisor og Karen Hjortkjær Pape som 1. revisorsuppleant og genvalg af Dorthe Krogshave som 2.  revisorsuppleant
  • Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Seneste nyt