Menu luk

Spar Nord i trivslens gule førertrøje

Selvom Spar Nord kan bryste sig af en overordnet god trivsel, så viser Finansforbundets trivselsundersøgelse, at der er områder med plads til forbedringer, slog næstformand Gitte Holmgaard fast i sin del af beretningen på kredsens generalforsamling

31. mar. 2023
4 min
Gitte Holmgaard, næstformand Finansforbundet Spar Nord Kreds

Overordnet er trivslen i Spar Nord god.

Det slog næstformand i Finansforbundet Spar Nord Kreds Gitte Holmgaard fast i sin del af beretningen på kredsens generalforsamling, der efter en coronavenlig, digital udgave for tre år siden nu kunne afholdes i fysiske rammer på Comwell Hvide Hus i Aalborg.


”For trivslens vedkommende så er Finansforbundet Spar Nord Kreds nu i den gule førertrøje i forhold til de øvrige kredse,” sagde næstformanden med henvisning til den trivselsundersøgelse, der er blevet gennemført blandt alle Finansforbundets medlemmer i efteråret sidste år.

Husk, hvad vi lærte under corona

Men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er plads til forbedringer, lod Gitte Holmgaard forstå. For der er også områder, hvor banken halter lidt bagefter.

”Hvor Spar Nord tidligere var kendetegnet ved at være kredsen med den mindste risiko for stress, så er det desværre ikke længere tilfældet,” sagde Gitte Holmgaard fra talerstolen og forklarede, at to kredse har et lavere stressniveau.

Spar Nord følger dog sektoren i øvrigt, når man ser på udviklingen i risikoen for stress fra 2019 til 2022. For mens risikoen for stress faldt, mens coronapandemien lagde arbejdspladserne øde og sendte medarbejderne hjem, er udviklingen nu stille og roligt på vej til et niveau som før corona.

”Her er det nærliggende at stille det spørgsmål, om vi allerede har glemt alle de gode ting, som vi lærte og erfarede, mens vi sad derhjemme?”, spurgte næstformanden retorisk fra talerstolen.

Hun fremhævede også, at stressrisikoen er højest hos bankens privat- og erhvervskunderådgivere, som også har den laveste trivsel. Og det er en observation, der skal tages alvorligt, slog hun fast.

”Både ledere og medarbejdere har et ansvar for en god dialog, så det bliver italesat,” sagde Gitte Holmgaard, der samtidig påpegede, at Spar Nord adskiller sig fra resten af sektoren på et punkt. I banken stiger risikoen for stress nemlig med alderen, mens det modsatte gør sig gældende i resten af sektoren.

Nej til digital chikane

I sin del af beretningen glædede Gitte Holmgaard sig over, at 2022 blev det første år uden et eneste bankrøveri. Til gengæld er røverierne blevet afløst af en anden ubehagelig tendens, nemlig digital chikane.

En undersøgelse fra Velliv fra efteråret 2022 med 1212 besparelser fra medarbejdere i Spar Nord viste, at 12 procent har oplevet digital chikane fra en ekstern person i forbindelse med sit arbejde. Det kan være trusselsmails, overfusende opkald, eller nedværdigende kommentarer på sociale medier.

”Vi vil ikke finde os i chikane – heller ikke digitalt,” slog Gitte Holmgaard fast.

Vellivs undersøgelse viste også, at to procent har oplevet digital chikane fra en kollega i Spar Nord. Og selvom to procent er et forholdsmæssigt lille antal, så burde det i næstformandens optik være ”et stort rundt nul.”

”Vi er hinandens arbejdsmiljø, og vi skal passe godt på hinanden. Vi har alle en opgave i at efterleve bankens værdi ”ordentlighed” og have respekt for hinandens arbejde,” sagde hun og fortalte, at kredsbestyrelsen har drøftet undersøgelsen med bankens tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, hvilket har resulteret i en masse gode input, der er bragt videre til arbejdsmiljøudvalget.

11 minutter der batter

Gitte Holmgaard fremhævede også, at niveauet for det fysiske arbejdsmiljø i banken ligger på et godt sted.

Hun henviste til, at forskere i et nyt studie konkluderer, at en rask gåtur på 11 minutter dagligt, nedsætter risikoen for at dø for tidligt med 23 procent.

”Vi må alle tage et ansvar. Og der er flere ting, som vi skal i hverdagen. Vi skal efterspørge fleksibilitet. Vi skal holde pauser, vi skal fordybe os. Og vi skal ikke arbejde for meget. Og så skal vi bevæge os også i arbejdstiden, så vi kan forlænge vores liv og trives bedre, mens vi går på arbejde,” lød det fra Gitte Holmgaard.

Næstformanden benyttede sig også af anledningen til at tale om dataetik, der også er et af de områder, der fylder i kredsens arbejde.

”Dataindsamling er kommet for at blive og medarbejderdata kan også bruges positivt og udviklende. Men det kræver transparens. Det er meget vigtigt, at vi som medarbejdere er trygge ved den måde vores data bruges på og vi vil derfor sammen med banken tale om og få en fælles forståelse af, hvad der er etisk relevant, ordentligt og trygt for medarbejderne,” fastslog Gitte Holmgaard.

Seneste nyt