Menu luk

Nu kan jeg brokke mig til min chef

Efter mange år som afdelingsdirektør har Torben Kirk forladt rollen. Han har aktivt og frivilligt overladt den til Lone Elmenhoff, som han kender helt tilbage fra dengang, hun som 14-årig var piccoline i Terndrup. Nu er hun hans chef.

24. nov. 2023
4 min

”Nårh, hvordan har du det med ikke at være chef?”

Hovederne drejes lidt på skrå og forventningen hos spørgerne er måske, at det ikke er helt ok at træde tilbage fra chefposten og i stedet blive rådgiver under den nye chef, Lone Elmenhoff.
Men for Torben Kirk, der har været leder i 30 år, er der tale om et aktivt valg.

”Jeg bruger lidt humor, når jeg får spørgsmålet. Jeg siger, at det er en fornøjelse, for nu kan jeg brokke mig til min chef.”

Lone Elmenhoff og Torben Kirk
Lone Elmenhoff og Torben Kirk

Kendt hinanden i årtier

Torben Kirk og Lone Elmenhoff har kendt hinanden, siden hun blev ansat som piccoline i afdelingen i Terndrup.

”Jeg fortsatte, mens jeg gik på handelsskolen, men havde en aftale med Torben om, at jeg kunne ringe og melde afbud, hvis der var gået for meget Jomfru Ane gade i den,” mindes hun.

At opkaldene foregik fra en telefonboks, sætter også tidsperspektivet i relief.
Siden var hun i en årrække ansat i BG Bank, hvor hun både blev opfordret til at blive chef og tillidsrepræsentant, men takkede nej til begge dele.

Da hun kom retur til Spar Nord – Torben Kirk hentede hende ind som rådgiver i 2007 - sagde hun i sidste ende ja til begge dele: først blev hun tillidsrepræsentant i en årrække og i maj afdelingsdirektør.

”At være tillidsrepræsentant gav mig spændende indsigter i det ledelsesmæssige. En del i vores koncern tager ledervejen efter at have være tillidsrepræsentanter. Og sådan gik det også med mig, selv om jeg lige skulle tænke over det.”

Langsigtet plan

Torben Kirk havde i sin ende også tænkt grundigt.

Han nærmede sig de 60 år og havde haft Lone Elmenhoff som tæt medarbejder i en årrække, før hun var taget videre til kreditafdeling på hovedkontoret. Derfor var han ret overbevist om, at hun kunne være en god afløser for ham.

”Når vi havde samtaler om Lones fremtidsplaner, mens hun var under mig, var en del af min agenda at afdække, om hun kunne være aftager for mig på et tidspunkt.”

Muligheden for at omsætte det til virkelighed opstod, da en rådgiverstilling i afdelingen blev ledig. Den kunne Torben Kirk se sig selv i, hvis Lone Elmenhoff var med på ideen og kunne lokkes retur fra hovedkontoret, hvor hun da havde arbejdet i et år.

Selv om hun og familien, der tæller mand og to teenagere, egentlig havde tænkt sig at flytte til Aalborg, endte hun med at slå til – og er meget glad for sin beslutning.

”Folk siger til mig: ”Er det ikke mærkeligt, vil Torben ikke stadig bestemme?” Men der har overhovedet ikke været problemer, tværtimod føler jeg det trygt, at jeg har kunnet vende ting med ham og fx hurtigt spørge ham om historik i en sag. Det har givet ro i maven, at han er her.”

Tilbage for at overtage roret

Lone Elmenhoff mener også, at det var en fordel, at hun havde været væk fra afdelingen i et år:
”Det føltes meget naturligt at vende tilbage i den nye rolle og sidde ved roret. Jeg vil helt sikkert anbefale andre at arbejde i en anden afdeling en periode, hvis de skal overtage lederrollen i en afdeling, de har arbejdet i.”

Skiftet blev desuden markeret fysisk ved at Torben Kirk skiftede skrivebord. Han har også som leder haft kunder, så det var nemt for ham at dyrke den del af sit arbejdsliv og lægge ledelse fra sig, fortæller han. Lone Elmenhoff derimod skal ikke have kunder som leder, og det har hendes tidligere chef fuld forståelse for:

”Bare siden Lone overtog, er der kommet en strøm af nye opgaver for lederne. Det hele er blevet meget mere komplekst i løbet af mit arbejdsliv, og jeg er glad for, at jeg ikke skal forholde mig aktivt til alle de nye ledelsesopgaver længere. Det føles helt rigtigt at trappe ned nu,” siger Torben Kirk, der foreløbig har en fridag hver 14. dag.

”Jeg føler, at vores glidende overdragelse giver meget mening. Jeg og andre med mange års erfaring har opbygget en viden – om kunderne og kulturen i byen og afdelingen, blandt andet. Den forsvinder, når vi stopper. På denne måde når jeg at give meget af det videre.”

Karriere er mange ting

”Trivsel, fastholdelse af viden, attraktive jobs uanset alder, behov for diversitet i teams og en høj gennemsnitsalder kalder på, at karriere tænkes anderledes. Sporskifte fra leder til specialist eller rådgiver kan være løsningen, hvis det er en anerkendt positiv karrierevej. I Spar Nord er det lykkedes flere steder. Det er vi virkelig glade for - og glade for, at vi kan dele de meget personlige historier til inspiration for andre”

Jannie Skovsen, Finansforbundet Spar Nord Kreds.

Seneste nyt