Menu luk

DI og Finansforbundet lancerer anbefalinger for etisk brug af data

I en stadig mere digitaliseret verden har dataetik potentiale til at skabe en dansk styrkeposition. Det mener Finansforbundet og landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri. Nu præsenterer de to organisationer 14 fælles dataetiske anbefalinger.

27. jun. 2023
3 min

Der er brug for etiske spilleregler for, hvordan virksomheder og samfundet kan bruge data om kunder, medarbejdere og borgere i f.eks. produktudvikling, ledelse og offentlige digitaliseringsløsninger. I en stadig mere digitaliseret verden har dataetik potentiale til at skabe en dansk styrkeposition.

Det mener landets største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation, Dansk Industri, og fagforeningen Finansforbundet, som organiserer ansatte i den finansielle sektor. I dag præsenterer de to organisationer 14 fælles dataetiske anbefalinger.

"Vi skal sætte skub i den dataetiske teknologiudvikling nu, fordi vi ikke har råd til at lade være. Derfor peger vi sammen på nogle spilleregler for, hvordan Danmark og danske virksomheder kommer i mål med ansvarlig anvendelse af teknologi og data," siger digitaliseringspolitisk chef i DI, Andreas Holbak Espersen.

De 14 anbefalinger fra DI og Finansforbundet er målrettet politikere, virksomheder, og brancheorganisationer og er blevet til på baggrund en række møder i ’Strategisk Dataetisk Forum’ med deltagelse fra toneangivende organisationer og virksomheder, som har haft et bredt perspektiv på temaet.

"Den etiske problemstilling omkring data er enormt vidtrækkende og kræver løsninger i fællesskab. Derfor er vi glade for , at så mange stærke samarbejdspartnere i tillidsfuld og ærlig dialog har diskuteret temaet fra forskellige vinkler. Det er med det afsæt, at vi kan komme med konkrete anbefalinger til både virksomheder og politiske beslutningstagere på en helt central udfordring for vores samfund," siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Politiske anbefalinger:
 1. Gode rammer for virksomheders arbejde med dataetik – i Danmark og i EU
 2. Dataetik som konkurrenceparameter
 3. Lav en målrettet indsats, der skal accelerere virksomhedernes arbejde med dataetik
 4. Skab en sammenhængende uddannelsesindsats for digitale kompetencer og teknologiforståelse
 5. Privacy by design og dataetik som dansk styrkeposition
Anbefalinger til virksomheder:
 1. Dataetik bør forankres i ledelsen
 2. Brug eksisterende værktøjer
 3. Medarbejderinddragelse sikrer tillid og tryghed på arbejdspladsen
 4. En dataetisk politik for indsamling og brug af medarbejderdata
 5. Opkvalificering i dataetik, ansvarlig brug af data og nye teknologier
Det vil vi selv gøre:
 1. Uddeling af dataetisk pris
 2. Vejledning af virksomheder
 3. Etablering af et leverandørnetværk for ansvarlig digitalisering, der skal arbejde med at omsætte dataetiske principper til praktiske principper med reel forretningsmæssig værdi
 4. Skabe dialog og balancerede løsninger til anvendelse af medarbejderdata og digitale HR- og ledelsesredskaber i lovgivning og aftalesystemet

Dataetik som dansk styrkeposition

Anbefalingerne tager udgangspunkt i en stadig mere digital virkelighed, hvor mængden af data vokser eksponentielt i takt med brugen af f.eks. kunstig intelligens, men hvor uoverskueligheden kan svække tilliden blandt borgere, kunder og medarbejdere.

En målrettet indsats omkring dataetik i et gennemdigitaliseret samfund som det danske har potentiale til at skabe en dansk styrkeposition. Det kræver prioritering i virksomhederne, men også at der nedsættes en politisk task force på området, lyder det i anbefalingerne.

"Som arbejdsgiverorganisation og fagforening kan vi ikke risikere, at Danmark falder bagud på teknologiudvikling. Tillid er limen i vores digital samfund, og vi har en fælles opgave med, at gøre dataetik til et internationalt konkurrenceparameter for virksomheder i Danmark. Og ansvarlig brug af data og kunstig intelligens handler i mange tilfælde om dataetik. Dataetik kan derfor være en tilgang til digitalisering, der er med til at fjerne frygten og usikkerheden," siger Andreas Holbak Espersen. 

"Dataetik handler altså ikke om en begrænsning af data, men om at sætte data i spil på en måde, der kommer samfundet, virksomheder og os borgere til gavn."
- Kent Petersen, formand for Finansforbundet

"Dataetik handler altså ikke om en begrænsning af data, men om at sætte data i spil på en måde, der kommer samfundet, virksomheder og os borgere til gavn. Det kræver en øget politisk prioritering af temaet, men også et styrket fokus i virksomheder på forankring, processer og kompetencer," siger Kent Petersen.

Læs det fulde white paper: Dataetik, der virker - fra principper til praksis

Politik for medarbejderdata

DI Digital og Finansforbundet anbefaler derfor også, at arbejdspladserne indfører en politik for indsamlingen af medarbejderdata.

"Når arbejdspladser indfører nye teknologier og digitale løsninger på arbejdspladser kan det f.eks. hjælpe med at forbedre produktivitet og trivsel, identificere kompetencehuller og pege på uddannelsesbehov. Øget brug af data kan øge trivsel, så længe der er gennemsigtighed og medbestemmelse – omvendt kan brug af medarbejderdata øge mistrivsel, hvis medarbejderen oplever, at data bruges til overvågning og kontrol, siger Finansforbundet," siger Kent Petersen.

Beskyt privatlivet fra fødslen

Finansforbundet og DI Digital foreslår desuden, at den offentlige sektor går forrest med en højt prioriteret indarbejdelse af dataetik og privacy by design i offentlige digitale løsninger – altså løsninger der har beskyttelse af privatlivet indbygget fra fødslen.

"Det er med til at fremme ansvarlighed som en styrkeposition for virksomheder i Danmark, da der bliver skabt større efterspørgsel på dataetiske løsninger. Det kan understøttes af et krav om dataetik i offentlige kontrakter om digitale løsninger, hvilket yderligere vil gøre dataetik til et stærk konkurrenceparameter for virksomheder, og her er det oplagt, at myndighederne retter blikket mod D-mærket, som er en mærkningsordnen, der stiller krav til dataetik," siger Andreas Holbak Espersen.

Sammen om dataetik

I et digitaliseret samfund gemmes flere tusinde dataspor hver eneste dag. Hvordan skaber vi gennemsigtighed omkring, hvilke data der gemmes på arbejdspladsen? Og hvad disse data bruges til? Få viden og inspiration her.

Læs mere

Seneste nyt