Menu luk

Hvad betyder tryghed om 13 år? Finansforbundet zoomer ind på fremtiden

Fremtidsprojektet Scenarie 2035 stiller skarpt på tendenser i samfundet, der har betydning for fremtidens fagforbund. Input fra medlemmerne spiller en afgørende rolle.

7. okt. 2022
2 min

Hvad er et fællesskab i 2035? Hvad betyder tryghed om 13 år? Har de klassiske samfundsinstitutioner nogen relevans i fremtiden?
Det er nogle af de spørgsmål, som en dedikeret flok medlemmer, kredsbestyrelser og nøglemedarbejdere fra Finansforbundets sekretariat er i gang med at indkredse i fremtidsprojektet Scenarie 2035.

Deltagerne er med til at skabe en fælles forståelse for, hvordan samfundsmæssige tendenser og udfordringer kommer til at påvirke de måder, vi lever, indgår i fællesskaber og arbejder på – og dermed også fagbevægelsen og det finansielle område.

Fremtidsprojektets udkomme skal være en del af grundlaget for de strategiske beslutninger for Finansforbundet, som skal træffes på Landsmødet i 2023.

Finansforbundet har gjort det før

Det er tredje gang, Finansforbundet laver et fremtidsscenarie. Første gang var for 18 år siden.
”Vi gør det for at kunne tage bestik af megatrends i samfundet i den kontinuerlige udvikling, som vi er i gang med”, forklarer Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Kent Petersen peger på fintech som et godt eksempel fra et tidligere scenarie:
”Fintech var en del af vores fremtidsscenarie for 12-14 år siden. Vi besluttede derfor at arbejde konstruktivt og offensivt med det som en del af fremtidens arbejdspladser på det finansielle område. Hvis vi kun forholdt os til fortiden, havde vi oplevet fintech som et angreb”, siger han.
I det aktuelle fremtidsscenarie er det bl.a. tendenser inden for fællesskaber og fleksibilitet, som forbundsformanden ser frem til at afkode og arbejde strategisk med.

Fremtidsprojektet Scenarie 2035 bliver faciliteret af Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS). En central del af projektet er tre fremtidsscenarie-workshops – de første to foregik i maj og juni, den tredje følger i november.

”Vi leder ikke efter perfekte scenarier, men prøver at begribe det, der venter os i fremtiden. Det handler om at stå med de rigtige spørgsmål, så forbundets politisk valgte kan finde de rigtige svar”, forklarer Christina Madsen, politisk konsulent i Finansforbundet og leder af Scenarie 2035-projektet.
I den seneste workshop diskuterede deltagerne bl.a. fremtidens fællesskaber og de klassiske samfundsinstitutioners relevans i fremtiden.

Roadshows for kredsbestyrelserne

I løbet af efteråret har Finansforbundet planlagt fire roadshows for kredsbestyrelserne. Her inviterer formand Kent Petersen og politisk konsulent Christina Madsen fra Finansforbundet sammen med CIFS til debat om Scenarie 2035.
”Fremtidsforskning er jo ikke eksakt videnskab, så vi skal have verificeret, om kredsene ser de samme tendenser”, siger Kent Petersen.
Kredsbestyrelsernes input kommer til at indgå i strategioplægget til Finansforbundets Landsmøde 2023.

Det samme gør et såkaldt medlemstidssyn, hvor medlemmer har besvaret et spørgeskema om deres forventninger til og forestillinger om fremtiden. ”Der er et stort ønske om, at deltagerne kan spejle sig i fremtidsprojektet. Det skal være tydeligt, at vi har lyttet til medlemmerne”, siger Christina Madsen.

Projektets pointer og konklusioner bliver præsenteret digitalt og vil være tilgængeligt for alle, forventeligt omkring årsskiftet 2022-2023.

Du kan læse meget mere om Scenarie 2035 her

 

Seneste nyt