Menu luk

Kredsen afvikler Årsmøde og udgiver årsblad 2022

Finansforbundet Spar Nord Kreds afvikler generalforsamling hvert 3. år, næste gang i 2023. I år uden generalforsamling afvikles Årsmøde. Kredsen udgiver årsblad 2022.

I år uden Generalforsamling afholder kredsen Årsmøde i forbindelse med et ordinært tillidsrepræsentantmøde.

Årsmøde 2022 blev afholdt den 2. juni. Kredsformand Jannie Skovsen aflagde beretning om kredsens aktiviteter og tillidsrepræsentanterne havde mulighed for at stille spørgsmål og kommentere.

Kredsen har netop udgivet sit årsblad. Bladet er på vej ud i afdelingerne og vil lande i de kommende dage. Modtager du ikke et blad, kan du rette henvendelse til din tillidsrepræsentant eller til kredskontoret.

Vi håber, du vil bruge tid på at læse kredsens årsblad. Hvis du foretrækker den digitale udgave af bladet, så klik her.

Næste generalforsamling finder sted i foråret 2023.

Seneste nyt