Menu luk

Stærkere sammen – Det forpligtende fællesskab

Det er titlen på årets seminar for kredsens tillidsrepræsentanter, som de seneste 2 dage har arbejdet i Vejle med fællesskab og kredsens strategi

9. sep. 2021
3 min

Seminaret blev indledt med vores årsmøde. Det afholdes med tillidsrepræsentanterne i de år, hvor kredsen ikke afholder generalforsamling. Kredsformand Jannie Skovsen og Michael Budolfsen, Finansforbundets næstformand, aflagde begge beretning om, hvad der rører sig i hhv. kredsen og det centrale Finansforbund.

Der blev selvfølgelig også tid til at fejre både færdiggjort grunduddannelse, et 40-års jubilæum og en 40-års fødselsdag.

Da den formelle del – årsmødet – var slut, kom Michael Budolfsen på banen igen og gav os alle et oplæg til dagens arbejde med fællesskabet. Michael var som altid både seriøs og underholdende. Vi fik genopfrisket historien om fagbevægelsen fra dens tilbliven og frem til i dag og vi fik Michaels bud på den fremtid, vi som fagforening ser ind i. Og dermed hvorfor fællesskabet i og medlemskabet af en fagforening er så vigtigt for alle lønmodtagere på det danske arbejdsmarked i et fremadrettet perspektiv.

Fællesskabet betyder meget

Derefter førte arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup os sikkert gennem eftermiddagen, hvor målet var at medvirke til at styrke fællesskabet blandt alle tillidsrepræsentanterne.

Tine holdt et interessant indlæg om den psykologiske side af fællesskabet; hvorfor fællesskaber er vigtige for os og om at alle har et fælles grundlæggende behov for at føle sig betydningsfulde, kompetente og afholdte som mennesker.

Vi fik værktøjer, som kan medvirke til at styrke fællesskabet også i det daglige på arbejdspladsen. Der var masser af god inspiration og en understregning af, hvor stor en rolle det psykiske arbejdsmiljø spiller. Dette er fint i tråd med Sundhedsugen, hvor Direktionen netop understreger vigtigheden af et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Find guldet

Andendagen tilbragte vi udendørs. Tillidsrepræsentanterne debatterede i forskellige boder med afsæt i kredsens strategi.

Emnerne til debat var

  • Videreuddannelse for TR
  • Bæredygtighed i banken og Finansforbundet
  • Hjemmearbejde – det hybride arbejde
  • Ligestilling
  • Finansforbundet – en relevant fagforening
  • Implementering (herunder meningsskabelse)

Det gjaldt om at være aktiv og som en sjov gimmick for at styrke debatten, blev der uddelt ”guld” – hvor mængden afhang af, hvor livlig og konstruktiv debatten var.
Boderne var bemandet med debattører fra Banken, Kredsen og det centrale sekretariat og vi siger tusind tak til alle bodbestyrerne.

Mange gode input

Vi spurgte efterfølgende noget af bodbestyrerne, hvad de tænkte om formiddagens debat.

Charlotte Røhl, direktør bankområde Viborg, var sammen med Bjarne Claussen, direktør bankområde Kolding, bestyrer af boden, der skulle debattere Hjemmearbejde - det hybride arbejdsliv. Charlotte synes, at selve emnet er meget relevant. "Vi skal have en drøftelse hjemme i hvert enkelt bankområde direktør og tillidsrepræsentant imellem, så vi finder ud af, hvad der lige passer her hos os. Vi skal jo respektere, at med 50 forskellige bankområder/forretningsenheder, er der også 50 forskellige meninger, så dialogen er vigtig" slutter Charlotte.

Trine Ioujakov Rasmussen, implementeringskonsulent i Projekter og Implementering, er glad for at blive inviteret. "Det er meget vigtigt, at vi skaber et godt samarbejde, både mellem Hovedsædet og Linjen, ledere og tillidsrepræsentanter - ja bare os mennesker i mellem." Trine fortsætter: "Vi talte om implementering og jeg er meget glad for alle de guldkorn, tillidsrepræsentanterne har givet mig med hjem".

Kredsformand Jannie Skovsen er også begejstret for seminaret: ”Det er altid godt at blive inspireret med og af vores dedikerede tillidsrepræsentanter – ikke mindst fordi fællesskaber bliver mere og mere vigtige at have i takt med, at de fleksible arbejdsformer vinder indpas”

Eftermiddagen blev brugt til at debattere emner, som tillidsrepræsentanterne selv har dagsordensat.

Seneste nyt