Menu luk

Interessant dialog om fremtidens kompetencer

Finansforbundets bus med karrierekonsulenter besøgte tirsdag den 7. maj Spar Nord i Skive. Besøget bød på et foredrag om fremtidens finansielle arbejdsplads, individuelle karrieresamtaler for fem medarbejdere og et dialogmøde mellem bl.a. områdets ledelse, trivselsudvalg og repræsentanter fra forbundet. Direktør Mogens Sørensen og tillidsmand Luisa Høilund er glade for besøget og roser dialogmødet

24. maj 2019
4 min

 

Fra 6. til 10. maj kørte otte af Finansforbundets medarbejdere i bus rundt til ni udvalgte virksomheder i det ganske land for at understøtte medlemmerne i at investere i deres arbejdsliv i en foranderlig verden. Men også for selv at få inspiration og input, som kan bruges efterfølgende for at skabe de bedst mulige rammer for medlemmerne.

Tirsdag den 7. maj gjorde bussen holdt ved Spar Nord i Skive, hvor fem medarbejdere gennemførte en individuel karrieresamtale med en af forbundets karrierekonsulenter. Derudover var samtlige medarbejdere i afdelingen inviteret til at høre et foredrag om fremtidens finansielle arbejdsmarked. Områdets ledelse og trivselsudvalg, yderligere 2 direktører fra nærliggende bankområder, de respektive tillidsmænd, en repræsentant fra HR og to fra Kredsbestyrelsen holdt et dialogmøde med Finansforbundets politiske chef Jonas Svava Iversen og seniorkonsulent Mia Aasborg.

 "Det er et spændende tiltag, at Finansforbundet kommer ud i det virkelige liv", siger Mogens Sørensen, direktør for Spar Nord i Skive, og konstaterer, at der ikke var noget, der ikke kunne drøftes på dialogmødet mellem trivselsudvalget og Finansforbundets repræsentanter.

 Tillidsmand Luisa Høilund mener, dialogmødet var meget interessant.

"Mange af deltagerne har en afgørende indflydelse på, hvordan man tænker kompetenceløft i banken, nemlig HR-repræsentanter, direktører, tillidsmænd samt medarbejderrepræsentanter for såvel produktionsmedarbejdere som rådgivere. Dialogen var meget konstruktiv, og jeg er ikke i tvivl om, at kompetenceudvikling er afgørende for jobsikkerheden i sektoren. Jeg tror også, at kompetencer er meget mere end faglig viden, og at Finansforbundet har ramt plet med mange af de Fokus-arrangementer, der tilbydes løbende, hvor personlig udvikling præger arrangementerne med tiltagende kraft", siger Luisa Høilund.

  Finansforbundets politiske chef Jonas Svava Iversen er glad for mødet med Spar Nords lokale ledelse og medarbejdere.

" Vi fik indsigt i, hvor stor betydning det har, at ledelsen bakker op og tager aktivt stilling, når det kommer til kompetenceudvikling. Vi fik også gode eksempler på, hvor svært det kan være at få dagligdagen og logistikken til at hænge sammen i de mindre filialer, når en eller flere medarbejdere skal på kursus. I den sammenhæng havde vi en god snak om mulighederne med e-learning og muligheden for at samle hold på tværs af filialer, som så kan undervises lokalt.

Sidst men ikke mindst fik vi en god snak om, hvor vigtige det, vi kalder personlige og sociale kompetencer, er, når det kommer til teamsamarbejde og kunderelationer. Og det er heldigvis også noget som kan trænes og udvikles", siger Jonas Svava Iversen.

 Finansforbundets seniorkonsulent Mia Aasborg hæfter sig ved, at der er stort fokus på vigtigheden af kompetenceudvikling hos både medarbejdere og ledere, og at forskellige medarbejdere har forskellige behov for kompetenceudvikling.

" Vi havde en god dialog om et kontinuerligt fokus på, at kompetenceudvikling er mere end deltagelse på uddannelse/kursus men også sker i hverdagen, via sidemandsoplæring med mere. Derudover talte vi om, at det kan give et godt afsæt, når ledelsen er tydelig i, at kompetenceudvikling prioriteres, og at der til tider kan være en god synergieffekt, når flere medarbejdere deltager i samme form for kompetenceudvikling, da det giver et fælles sprog", siger Mia Aasborg. 

 Mette Haugaard Andersen, medlem af Spar Nord Kreds' bestyrelse, var også med.

"Bankområdet skal have ros for at tage imod muligheden for at få besøg af forbundet og deltage i dialogmødet. Der var stor opbakning til, at kompetenceområdet er vigtigt og at det at være i læring gør det nemmere at tage ny viden til sig", siger hun og peger på, at Bankområde Skive i samarbejde med HR har oprettet uddannelsen "Den erfarne rådgiver" for alle privatrådgivere i området og gennemført uddannelsen i Skive med tilskud fra Finanskompetencepuljen.
"På mødet kom der mange forslag til andre uddannelser for andre medarbejdergrupper som HR kan arbejde videre med i samarbejde med Finansforbundets medarbejdere på Worklife Investment-området" slutter Mette.

Godt fremmøde til eftermiddagens foredrag

Spar Nord i Skive havde som de øvrige virksomheder på Finansforbundets besøgsrunde mulighed for at vælge mellem fire foredrag for medarbejderne. Valget faldt på "Fremtidens finansielle arbejdsplads", hvor ca. 30 medlemmer mødte op.

" Vi tænkte, at det da virkeligt måtte interessere medarbejderne at høre om, hvorledes deres arbejdsplads så ud om 5-10 år. Når jeg efterfølgende evaluerer foredraget, så havde jeg nok forventet noget mere omkring tendenserne, det som Finansforbundet ser i horisonten. Jeg syntes at meget af det, der indgik, er den dagligdag vi kan se i dag, bare tilsat lidt mere skype-agtige møder ", siger Mogens Sørensen.

Luisa Høilund mener, at foredraget var med til at danne et billede af, hvordan den fremtidige arbejdsplads i sektoren vil kunne se ud.

"Jeg har fået forskellige meldinger om, hvad folk syntes om foredraget. Den bedste del af foredraget var efter min mening den, hvor man skulle stille hinanden nogle spørgsmål. Nogle af spørgsmålene var ret personlige og svære at forholde sig til. Jeg tænker, at det er vigtigt, at man engang i mellem stopper op og stiller sig selv de svære spørgsmål, så man finder ud af, om man er der, hvor man ønsker at være", siger tillidsmanden fra Spar Nord i Skive.

Seneste nyt