Menu luk

Indsats mod krænkende adfærd i Nets

Efter fyringer og advarsler arbejder tillidsrepræsentanter, ledere og HR sammen for at udrydde problemet og forebygge, at det genopstår.

24. okt. 2023
3 min

Der var noget galt med kulturen i et arbejdsområde hos Nets. Det blev stadig mere klart.
”Vi tillidsvalgte fik henvendelser om, at der var en uheldig kultur, og at der burde sættes fokus på det. Og da HR gik ind og så nærmere på det, viste det sig ganske rigtigt, at der var brug for handling.”
Det fortæller Frank A. Olsen, fællestillidsrepræsentanten i Nets.
”Blandt andet fandt man ud af, at der var relativ stor udskiftning blandt de kvindelige ansatte. Det kunne selvfølgelig skyldes mange ting, men da nogle af kvinderne var villige til at fortælle om deres oplevelser, kom mere frem. Det førte det til et par fyringer og nogle advarsler.”

Lumre kommentarer

Kvinderne kunne blandt andet fortælle, at mandlige kolleger kommenterede på deres fysik, rullede med øjnene og gav udtryk for, at de var værd at have sex med.
”Kulturen havde fået lov at slå rod, og når nye kom til, tænkte de måske, at sådan var det her, og det måtte de leve med. Det største problem var, at der ikke rigtig skete noget ved at opføre sig sådan. Men det gør der nu. Ledelsen har taget det bredt op og sat ind overfor det,” siger fællestillidsrepræsentanten.
Emnet har været taget op på møder for alle ansatte i Danmark, og der har været workshop om det på lederniveau.
”Alle er blevet gjort opmærksomme på det og på, hvor vigtigt det er at være mere lydhør overfor forskellige former for krænkelser, samt hvor man henvender sig, hvis man føler sig ramt,” siger Frank A. Olsen.

Tillidsvalgte en del af nettet

Han fortæller, at man allerede i samarbejdsudvalget havde drøftet, hvad der skal til for at gøre op med den uheldige kultur i det berørte område og med krænkende adfærd i det hele taget.
”Jeg har haft flere snakke med landechefen om problemet. Vi tillidsvalgte har også haft en workshop på vores seminar for nylig – om hvad krænkende adfærd egentlig er, og hvad vores rolle er. Hvad vi kan gøre for at være en del af det net, der opfanger signalerne om forkert adfærd i tide.”
Krænkende adfærd har mange ansigter:
”Det er et monster med mange facetter. Der er sexistisk adfærd, men det kan også være at blive ignoreret, blive aggressivt hængt ud i et møde, være udsat for racistiske udtalelser. Vi har blandt andet fået refereret udtrykket ”Mine indiske slaver”, vi har jo en del indere som konsulenter internt.”

Drøftes i afdelinger

Nogle af de tillidsvalgte arbejder nu videre i deres afdelinger og sætter samtaler i gang om, hvor grænserne går:
”Der er store individuelle forskelle, også blandt os tillidsvalgte, fandt vi ud af. Hvor nogen synes, at noget er sjovt, ser andre noget helt andet. Derfor er det enormt vigtigt at kunne snakke om det, og at det ikke bliver tabuiseret. Det er også vigtigt, at alle accepterer at man har forskellige grænser.”
Frank A. Olsen opfordrer også til, at man siger fra, hvis ens grænser krydses:
”Hvis man får gjort det, har den anden også chancen for at sige undskyld, før tingene hober sig op, som de har gjort det her.”
Også lederne står overfor workshops:
”Problemet bliver taget alvorligt. Det bliver ikke fejet ind under gulvtæppet.”
Han håber, at indsatsen i Nets Danmark vil blive taget videre til de udenlandske afdelinger.
”Jeg tror ikke, vi har et problem, der er meget anderledes end mange andre steder herhjemme. Men jeg håber, den indsats, vi nu gør, vil inspirere til at man gør det samme i hele Nets/Nexi - og også på andre arbejdspladser.”

Seneste nyt