Menu luk

Høj stemning og massiv arbejdsindsats

Vi kan altså noget i fagforeningsfællesskabet. Det mærkedes tydeligt, da 200 tillidsvalgte var samlet ved Finansforbundets landsmøde i slutningen af september på Hotel Nyborg Strand.

25. okt. 2023
2 min

Det sydede og boblede af god energi og engagement ved det første fysiske landsmøde efter årene med corona – da digital løsning var eneste mulighed i det nedlukkede land.

2023 landsmødet samlede tillidsvalgte fra alle 9 kredse og deres landsmøderepræsentanter, og efterlod ingen tvivl om, at det fysiske kan noget mere.

Deltagerne mødte velforberedte op, kredsene havde arbejdet godt med landsmødematerialet.

Arbejdsmodellen ved selve landsmødet var en tragtmodel, hvor der arbejdes i zoner. Emnerne var ’Teknologi og arbejdsliv’, ’Samfund og arbejdsmarked’, ’Mennesker og organisering’.

Vi kogte så alle de gode ideer ind til bedste essens, som udgør 5 overordnede strategiske målsætninger. Dem arbejdedes der så videre med i vores redaktionsgruppe, for at formulere de helt rigtige målsætninger.

Arbejdsdagen sluttede kl. ca. 01.00 den dag for undertegnede, som også havde opgaven med det redaktionelle. Den blev løst sammen med et lille godt hold af kollegaer fra kredse og sekretariat, der udgjorde redaktionsgruppen.

Alt dette danner grundlag for det politiske arbejde de næste 3 år og skal gerne komme medlemmerne til gode. Noget af det, vi laver, ender i direkte tiltag – eller bliver måske endda noget af det, der danner grobund for overenskomstkrav til den næste overenskomst.

Nyt formandskab

Ud over arbejdet med de politiske indsatsområder havde vi også indkommende forslag, budgetbehandling, vedtægtsændringer og ikke mindst valg af nyt formandskab i Finansforbundet.

Vi fik sagt pænt farvel både til vores formand Kent Petersen og vores næstformand Michael Budolfsen, igennem 19 år formandskabsduo. Et stærkt makkerpar, som har gjort en kæmpe indsats og været med til at gøre Finansforbundet til den stærke fagforening, den er, tak for jer.

Vi fik også budt velkommen til vores nye formand Dorrit Groth Brandt, tidligere kredsformand i Kreds Nordea, og til en ny næstformand Jakob Thorgaard, tidligere kredsformand i Kreds Vest. Der var genvalg til næstformand Steen Lund Olsen.

Vi tror på, at det bliver et godt nyt team, med mange gode tanker og ideer til at videreføre Finansforbundet på bedste vis. Velkommen til trioen, der skal styre Finansforbundet de næste 3 år.

Til slut vil jeg, på Finansforbundet Kreds Øst vegne, sige stort tak til Kreds Østs delegation. En flot, stor skare på i alt 34 deltagere fra Kreds Øst bestyrelse og tillidsrepræsentanter fra kredsens virksomheder fra hele kongeriget, inkl. Færøerne og Grønland.

Seneste nyt