Menu luk

Bedre mulighed for frit valg

Med den seneste overenskomstfornyelse bliver det fra 1. september muligt at veksle sin 6. ferieuge til kontanter. 1. juli træder jobløn i kraft.

30. jun. 2021
2 min

Fremover bliver det muligt at veksle sin 6. ferieuge. Det er en konsekvens af den seneste overenskomst, der blev indgået mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening i februar 2020. 1. september 2021 indskydes 6. ferieuge på din timebank, og du kan herefter frit disponere over indstående på timebanken. Det vil sige du vælger selv om du vil afholde friheden eller have den som kontanter.
Formålet er at øge fleksibiliteten og understøtte det frie valg.

En anden konsekvens af overenskomsten er, at alle medarbejdere med en højere månedsløn end 53.000 kroner ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag som udgangspunkt overgår til jobløn med selvstændig arbejdstilrettelæggelse fra den 1. juli 2021.

Baggrunden for det nye løn- og arbejdstidssystem, som Finansforbundet har ønsket at indføre, er, at medarbejdere med selvledelse er mindre stressede og har langt højere arbejdsglæde.

Du kan læse mere om reglerne for jobløn her.
https://finansforbundet.dk/joblon/

Finansforbundet og FA er her kort før indførelsen af jobløn ikke enige om, hvorvidt arbejdsgiverne skal beregne og betale overgangstillæg i forbindelse med overgang til jobløn og selvstændig arbejdstilrettelæggelse på et senere tidspunkt end 1. juli 2021.

”Da vi har en fælles interesse i at rådgive ensartet om denne nye bestemmelse, er vi blevet enige om, at vi rådgiver efter intentionerne bag overgangsbestemmelserne – nemlig en fair, enkel, smidig og omkostningsneutral overgang. Der må ikke ske spekulation eller omgåelse ved en overgang, der finder sted senere end 1. juli 2021”, siger Steven Vallik, chefforhandler i Finansforbundet.

Derudover er parterne blevet enige om, at for medarbejdere ansat før 1. april 2020, som overgår til jobløn efter 1. juli 2021, kan der kun ske overgang efter individuel aftale, at medarbejderen kan afslå at komme på jobløn, og at en afvisning af at komme på jobløn ikke er et sagligt kriterie for opsigelse.

Finansforbundets jurister og konsulenter i Rådgivning og i Forhandling sidder klar til at assistere såvel tillidsrepræsentanter som menige medlemmer, som har spørgsmål om jobløn.

Seneste nyt