Menu luk

Generalforsamling med højt humør og forandringer: Sådan gik det

Der var masser af grin og latter, da Finansforbundet Kreds Øst afholdt årets generalforsamling. Men året har også budt på store forandringer og udfordringer, fortalte kredsformand Pia Stæhr og Finansforbundets formand Dorrit Brandt.

19. apr. 2024
11 min
Pia Stæhr, formand for Finansforbundet Kreds Øst, Nets, byder velkommen.

Der var højt humør, kram, snak og fællesgrin, da Finansforbundet Kreds Øst holdt generalforsamling 12. april.

Radisson Blu Scandinavia Hotel på Amager lagde igen i år scene til generalforsamlingen, som kredsformand Pia Stæhr, Nets, bød velkommen til.

”Kære medlemmer, rigtig hjertelig velkommen til Kreds Østs årlige generalforsamling,” sagde hun, inden hun begyndte årets beretning.

I den store sal på Radissons første sal kunne man stadig hører latterne runge i væggene. Kort forinden havde Karen-Marie Lillelund nemlig sparket godt og grundigt gang i Kreds Øst med et indlæg, der fik lattertåre til at trille hos flere af deltagerne. 

Selv Pia Stæhr måtte efterfølgende undskylde, hvis makeuppen var begyndt at sejle lidt.

Foredragsholder, kommunikationskonsulent og tidligere bakkesangerinde Karen-Marie Lillelund delte flittigt ud af sjove historier, mens hun stillede skarpt på den danske måde at kommunikere og omgås hinanden.

”Man ved jo, at folk, der arbejder med økonomi og finans, er cirka lige så sjove som ingeniører. Det er det samme ry, I har. Jeg siger det bare,” lagde hun ud, men blev hurtigt overdynget af latter.

Kom ud af dykkerklokken

Midt i de sarkastiske og humoristiske budskaber, fik Karen-Marie Lillelund serveret sine budskaber om, at vi danskere – det ifølge hende mest introverte folkefærd – skal have modet til at komme ud af ”dykkerklokken”.

Hun kaldte det økologisk overskudsdeling, hvor vi bør være mere modige at small talke, lave sjov med hinanden og ikke være så bange for pinligligheder.

”Det er dødsens farligt at rulle os ind i dykkerklokken. Så stopper vi med at se på hinanden som medmennesker. Så falder empatien, og så stiger aggressiviteten. Det kender man fra trafikken,” sagde hun.

Ifølge en undersøgelse griner vi mindre og mindre - i 50’erne grinede folk i gennemsnit 20 min. om dagen. I år 2000 var det nede på 7 minutter. Fortsætter det, stopper vi med at grine i 2030, sagde hun.

”Jeg tror inderligt på, at det betyder noget for, hvis vi gider række hånden ud og se hinanden, og inviterer til smil og fylder hinanden med overskud.”

”Vi skal øve os i at bruge tonefald, kropssprog og ord til at overraske hinanden. I kan godt – I er bare blevet voksne og har glemt det,” sagde hun videre.

Karen Marie Lillelund fik latteren frem hos forsamlingen.

Store forandringer i årets løb

Med opvarmede og måske en smule ømme lattermuskler overtog Pia Stæhr scenen og tog fat på den formelle del af generalforsamlingen.

”Vi har været præget af en del forandringer,” slog Pia Stæhr sin tale an foran de cirka 170 deltagere – heraf 98 stemmeberettigede delegerede.

Hun nævnte forløbet op til årets landsmøde, selve landsmødet med valg af nyt formandskab i Finansforbundet som noget af det, der havde sat det mest markante aftryk i hukommelsen hos bestyrelsen i Finansforbundet Kreds Øst fra året 2023.

”Samtidig fik vi nye spillere på den anden side af bordet. Vi står nu med to nye hold, der skal møde hinanden og lære at spille sammen,” konstaterede hun videre med henvisning til, at FA i årets løb blev nedlagt, og Finans Danmark har overtaget rollen som arbejdsgiver.

Forandringer og afskedigelser

Herefter forholdt Pia Stæhr sig til nogle af de andre, mindre sjove, forandringer, som også har præget året; afskedigelser.

”I 2023 og 2024 har der været mindre eller større afskedigelser i vores kreds. Der har været noget i IBM, BEC, SDC, Sparekassen Sjælland-Fyn, Nets og en anmeldt lukning af Express Bank, hvor 220 medarbejdere har fået besked om, at deres arbejdsplads lukker på sigt.”

”Dags dato er det også annonceret, at der kommer til at stå et til salg-skilt ude foran Coop Bank. Der sker noget i vores virksomheder i Kreds Øst,” tilføjede formanden.

Trods afskedigelser, herunder at Kreds Øst mistede næsten 500 medlemmer fra Handelsbanken, da den blev overtaget af Jyske Bank, sikrede kredsen en neutral udvikling i antallet af medlemmer. 

Det skyldes ifølge kredsbestyrelsen bl.a., at nogle melder sig ind, når de mærker usikkerheden i deres jobsituation. Desuden var kredsbestyrelsen glade for den sparring og værktøjskasse, tillidsvalgte kan få fra forbundet, lød det.

Fællessang.

Løn er stadig nr. 1

Pia Stæhr knyttede videre et par ord på de kommende overenskomstforhandlinger.

Løn er stadig, sagde hun, det allervigtigste for medlemmerne, men også områder som pension, trivsel og kompetenceudvikling blev nævnt.

”Vi skal være rigtig skarpe på at sortere I de krav, der stilles. Vi skal samtidig gøre os det klart, at den nuværende overenskomst er rigtig stærk og god.” 

”Det går løs i ’24, og vi er allerede i gang med at samle overenskomstforslag ind. Men vi må også huske på, at det er ønsker. Det er en forhandling. Begge sider af bordet skal føle, at de kommer hjem med noget.”

Vi skal værne om vores overenskomst

Undervejs i beretning blev der vist film på storskærmen bag Pia Stæhr. Først var det kredsbestyrelsesmedlemmerne Per Løvgren (efterfølgende valgt til kredsnæstformand) fra SDC og Rene Paludan fra Euronext Securities, der i en kort walk’n talk talte om talte om de kommende overenskomstforhandlinger.

Rene Paludan fremhævede internationaliseringen, som presser medlemmerne, mens Per Løvgren pegede på, at de nuværende vilkår vil kunne komme under pres i de næste forhandlinger.

”Vi skal virkelig være skarpe på, hvad vi vil beholde. Vi har en god overenskomst, vi skal værne om,” sagde Per Løvgren.

”Vi kommer nok til at bruge meget energi på at forsvare det, vi har,” tilføjede Rene Paludan og fortsætte: 

”Så må vi se, om vi kan overbevise de udenlandske større virksomheder om, at det faktisk er godt at have gode vilkår for de ansatte.”

Pia Stæhr, i baggrunden Rene Paludan fra Euronext Securities og Per Løvgren fra SDC.

Banko styrer stadig

I en anden kortfilm var det kredsbestyrelsesmedlem Kim Frederiksen fra IBM Danmark, der i en snak med Per Løvgren hæftede sig ved, at et fagforbund en vigtig forsikring at have i tider med forandringer.

”Når man bliver ekskluderet af virksomheden, i sidste ende måske ovenikøbet afskediget, et det vigtigt at man så bliver inkluderet i noget andet, så man ikke står af alene i en svær situation.”

Per Løvgren fortsatte med at fremhæve Finanskompetencepuljen, som netop et af de tilbud, medlemmerne kan benytte sig af for at udvikle og styrke deres kompetencer.

Nogle gange må Finansforbundet løfte nogle af de arrangementer og efteruddannelse, som ikke bare bliver løftet i virksomhederne, lød det videre.

Pia Stæhr fremhævede kort efter, at banko er et af de arrangementer, der stadig ”styrer”.

”I starten af 2024 havde vi banko igen, og det er en stor magnet, fire steder rundt om i landet, med op mod 800 medlemmer, der mødte op,” fortalte Pia Stæhr.

Politisk dannelsesrejse

Kredsformanden fortsatte herefter med at tale om vigtigheden af kredsens tillidsrepræsentanter (TR).

”Som vi plejer at sige, er de vores forlængede arm ude i jeres virksomheder. Derfor bruger vi også meget tid på at holde motivationen og gejsten oppe hos TR’erne.”

Et eksempel er en række aktiviteter, som fx tidligere på dagen, hvor der var blevet afholdt en temadag med små 50 TR’ere.

Pia Stæhr fortalte også om en politisk dannelsesrejse i tre trin, som mange af TR’erne i Kreds Øst også har deltaget i.

Her stod den bl.a. på besøg hos Arbejdsmuseet med fokus på den danske model og fagbevægelsens historie, en dag som engelsk parlament (afviklet i rammer lavet i regi af Finansforbundet i Danske Bank), rundtur på Christiansborg og Folketingssalen.

Sidste trin var en tur til Bruxelles med besøg i Europa-Parlamentet og et oplæg fra Michael Budolfsen, head of international affairs hos Finansforbundet, om EU-arbejdet.

Internationalisering, overenskomst i Grønland og ligeløn

I sin beretning kom Pia Stæhr desuden ind på den øgede internationalisering i kredsen, de mange udenlandske ansatte, som hun mente fortjener mere fokus – navnlig i form af mere uddannelse på engelsk.

Hun fik også nævnt ny overenskomst i Grønland som et af årets højdepunkter – bl.a. med lønsikring 4,35 % i 2024 og 2,40 % i 2025 samt lille forbedring af løn under barsel og en oprydning i arbejdstidsbestemmelserne.

Endelig berørte Pia Stæhr udfordringerne med ligeløn i sektoren. Hun konstaterede, at der fortsat er en for høj uforklarlig lønforskel på mænd og kvinders løn (7,1 % i mændenes favør), og hun opfordrede til mere åbenhed og tale mere løn ude på arbejdspladserne.

Ny næstformand i Finansforbundet Kreds Øst

Finansforbundet Kreds Øst har haft konstituerende møde og seminar mandag og tirsdag efter generalforsamlingen.

I den forbindelse er der følgende ændringer i Finansforbundet Kreds Øst bestyrelse: Niels Ellegaard er ikke længere valgt som næstformand i Kreds Øst, men han er fortsat kredsbestyrelsesmedlem.

Per Løvgren er blevet valgt som ny næstformand (og HB) - Per Løvgren er ansat i SDC, hvor han er formand i FF i SDC og MAB’er.

Der var genvalg til Pia Stæhr som kredsformand og følgende KB’er er ligeledes blevet genvalgt:

  • Niels Ellegaard, Sparekassen Sjælland-Fyn
  • Per Løvgren, SDC
  • Kim Frederiksen, IBM
  • Kenneth Samuelsen, Føroya Banki
Kredsbestyrelsen lytter med på Pia Stæhrs beretning.

Tale fra formand Dorrit Brandt

Inden kasserer og nu tidligere kredsnæstformand Niels Ellegaard, Sparekasse Sjælland-Fyn, fremlagde det reviderede regnskab og orienterede om budget for det kommende år, og regnskabet blev godkendt, gav Finansforbundets formand Dorrit Brandt også et indlæg.

Hun fortalte om den første tid for det nye formandskab, og ambitionen om mere dialog med baglandet.

”I årets første måneder har vi afholdt medlemsmøder ude i landet og mødt ca. 700 medlemmer og haft gode snakke om trivsel, kompetencer, kunstig intelligens og det, der fylder noget i hverdagen.”

”Jeg vil godt love, at vi også fremover vil sørge for at komme ud blandt jer og jeres kollegaer og tale om drømme, arbejdsliv og fremtidens Finansforbund.”

For, pointerede Dorrit Brandt, det er helt centralt, at Finansforbundet bliver ved med at udvikle sig, så forbundet forbliver relevant for medlemmerne, men også for de yngre generationer, som er på vej ind på arbejdsmarkedet.

Hvordan skal vores fagforening se ud i dag?

Hun fortalte om projekt Fremtidens Fagforening, der i forskellige udvalg og projekter – også i kredsene – skal undersøge, hvordan en fagforening kunne se ud, hvis man byggede den i dag.

”Hvad skal vi lave i et fællesskab som vores? Hvad ville vi tage med os? Og hvad ville vi absolut skrotte? Vi bliver nødt til at nytænke og følge med tiden,” sagde hun.

Finansforbundet har for tiden en netto fremgang i antallet af medlemmer, som pt. er på over 57.000. Men der er stadig udfordringer, lød det fra formanden.

”Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle hjælper med at få nye kollegaer ind i fællesskabet. Det er vigtigt for vores legitimitet. Det er vigtigt for vores fremtid.”

Herefter kom Dorrit Brandt ind på mange af de samme emner, som Pia Stæhr også havde peget på. Og hun fremhævede, hvordan 2023 jo har været et særdeles godt år at være bankdirektør i.

”En bank fejrede det ved at invitere alle medarbejdere ud at spise. En anden stor bank varslede fyringer.”

”Jeg håber, at I hos jer blev anerkendt og måske også fejret.”

Dorrit Brandt, formand for Finansforbundet, holder tale til forsamlingen.

Tak for jeres store arbejde

Hun kom ind på omverdenens kritiske syn på banksektoren, som ikke er med til at forbedre trivslen blandt medarbejderne, hvor mange er underlagt et højt arbejdstempo. 

”Vi er i gang med at arbejde for, at vi får mere medejerskab over måden, som vi løser vores arbejde på. Vi er også nysgerrige på, hvordan vi kan indrette vores arbejdsliv, hvor 37 timer 5 dage om ugen ikke nødvendigvis er den rigtige løsning for alle.”

Endelig bruget Dorrit Brandt en god del af hendes taletid på at takke alle de mange TR’ere og tillidsvalgte i kredsen.

”Jeg vil gerne sige jer tusind tak for jeres store arbejde. Uden jer, så var vi ikke det stærke forbund, som vi er. I er en uvurderlig støtte i hverdagen,” lød det fra Dorrit Brand, inden der lød klapsalver fra salen.

Snart skal Dorrit Brandt og resten af forbundet trække i OK-arbejdstøjet, og det er stille og roligt ved at blive fundet frem, sluttede Dorrit Brandt.

”Vi er gået i gang med de indledende manøvrer. Det bliver en ilddåb og en lille styrkeprøve overfor Finans Danmark - helt sikkert med sommerfugle i maven. Men jeg er overhovedet ikke bange. De kan bare komme an.”

Du kan læse mere fra kredsbestyrelsens beretning her: Finansforbundet Kreds Øst skriftlige beretning 2023  

Vedtægtsændring: Kun TR'ere kan blive valgt til kredsbestyrelsen

Til generalforsamlingen blev følgende ændring til vedtægterne vedtaget. 

Fremover skal man være registreret som tillidsrepræsentant i Finansforbundet for at være valgbar til kredsbestyrelsen.

Såfremt et kredsbestyrelsesmedlem ikke længere er registreret som tillidsrepræsentant hos Finansforbundet, skal udtrædelse af kredsbestyrelsen ske senest ved førstkommende ordinære generalforsamling. 

Du kan se vedtægtsændringen samt andre små justeringer her.

Seneste nyt