Menu luk

Hovedløse afskedigelser går ud over trivslen

”Virksomheder bør fokusere på at kompetenceudvikle sine medarbejdere i stedet for at fyre dem for så kort efter at ansætte helt nye medarbejdere, når man opdager, at man mangler hænder”, sagde kredsformand Pia Beck Stæhr i den mundtlige beretning på Finansforbundet Kreds Østs generalforsamling.

28. apr. 2021
3 min

For andet år i træk måtte Finansforbundet Kreds Østs generalforsamling afholdes virtuelt som følge af coronasituationen. Fysisk til stede i Finansforbundets lokaler fredag 16. april var nogle få kredsbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra forbundet, mens de 100 deltagere fulgte generalforsamlingen fra deres skærme hjemmefra. De kunne høre en beretning fra bestyrelsen, hvor kredsformand Pia Beck Stæhr langede ud efter hovedløse afskedigelser i flere af kredsens virksomheder.
”Virksomheder bør fokusere på at kompetenceudvikle sine medarbejdere i stedet for at fyre dem for så kort efter at ansætte helt nye medarbejdere, når man opdager, at man mangler hænder. Det er opslidende for os tillidsrepræsentanter at være vidner til, og det går ud over trivslen blandt medarbejderne”, sagde Pia Beck Stæhr og henviste til, at hendes egen virksomhed Nets afskedigede medarbejdere hver anden måned igennem 2020.
IBM er en anden stor virksomhed, som har sagt farvel til mange medarbejdere det seneste år.
I sin beretning mindede kredsformanden om, at sektoren generelt havde klaret sig godt igennem coronakrisen sammenlignet med andre brancher – ikke mindst fordi medarbejderne knoklede igennem, mens de arbejdede hjemmefra.
”Skal vi lykkes med at indrette arbejdslivet, er det vigtigt, at vi bliver i stand til at rumme den mangfoldighed, der er mellem medarbejderne. Finansforbundets undersøgelser af arbejdslivet under corona-nedlukningen har vist, at nogle stortrives ved at arbejde hjemme og selv at kunne tilrettelægge arbejdet, mens andre er ved at gå til af ensomhed og savn af kolleger”, sagde Pia Beck Stæhr.

Medlemsfremgang fire år i træk

Kredsnæstformand Niels Ellegaard gjorde i sin del af beretningen status over medlemsudviklingen i kredsen. De seneste fire år har man i gennemsnit hvervet over 500 nye medlemmer om året, således at medlemstallet nu er på 8.083 mod 7.264 pr. 1. januar.2017.

”Spørgsmålet er dog, om vi kan fortsætte medlemsfremgangen i de kommende år”, sagde Niels Ellegaard og henviste til, at en stor del af medlemmerne er 60 år eller derover.

Birgitte Abildgaard fra kredsbestyrelsen fortalte fra talerstolen om den workshop for 45 tillidsrepræsentanter, der var holdt online tidligere på dagen.

”Temaet var forandringer, og det hænger sammen med, at der er mange forandringer på tillidsrepræsentanternes bord lige nu”, fortalte hun om workshoppen, hvor oplægsholderen Torben Wiese udfordrede deltagerne på deres vanetænkning.

Årsregnskaber pakkes ind i fyringsvarsler

Finansforbundets formand Kent Petersen sendte en videohilsen til generalforsamlingen, hvor han også beskæftigede sig med corona-pandemien og de forandringer, den har betydet for arbejdslivet. Kent Petersen hæftede sig ved, at finansvirksomhedernes årsregnskaber er langt bedre, end man kunne have forventet, da coronaen hærgede. Samtidig kritiserede han, at mange direktører pakker fremlæggelsen af de gode årsregnskaber ind i varsler om fyringer.

”Det er mildest talt demotiverende, når de går ud og taler om, at omkostningsreduktioner er en livsstil i sektoren, og at effektiviseringer generelt leder til færre medarbejdere”, lød det fra forbundsformanden.

Savner de fysiske medlemsmøder

Coronapandemiens nedlukning af samfundet har påvirket Finansforbundet Kreds Østs regnskab. Man har langt fra formået at spendere de penge på bankoaftener og andre medlemsarrangementer, som man havde budgetteret med i 2020.
Derfor kunne næstformand Niels Ellegaard fremlægge et årsregnskab med 2,4 millioner kroner i overskud.
”Det var ikke planen. Vi vil bruge penge på medlemsarrangementer, og så snart der lukkes op, vil vi planlægge hvordan, og hvor vi kan mødes”, sagde Niels Ellegaard.

Beretning og regnskabet blev godkendt af generalforsamling. Generalforsamlingen vedtog også de forslag til vedtægtsændringer, som bestyrelsen havde foreslået – herunder at kredsgeneralforsamlingen kan holdes digitalt, hvis forholdene nødvendiggør det.

Susan Broager fra Lån & Spar valgte at stoppe i bestyrelsen og fik mange rosende ord med på vejen for sin mangeårige indsats af kredsformand Pia Beck Stæhr. De øvrige bestyrelsesmedlemmer – Barbara Schrøder, Birgitte Abildgaard og René Paludan – blev alle genvalgt. Christer Lyngby blev genvalgt som intern revisor, mens Jacob Bjørn Holm og Claus Bo Pedersen blev nyvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

 

Seneste nyt