Menu luk

En meget anderledes generalforsamling

Både teknik og deltagere klappede under den virtuelle generalforsamling i Finansforbundet Kreds Øst. Men den genvalgte formand, Pia Beck Stæhr, savnede ’alt det sjove’.

2. apr. 2020
3 min

"Det må være sådan, dronning Margrethe har det lige før nytårstalen", sagde formand Pia Beck Stæhr og tog en dyb indånding.

Klokken var tæt på 17 og dermed startskuddet for årets generalforsamling i Finansforbundet Kreds Øst fredag 27. marts.

En meget anderledes en af slagsen pga. corona-epidemien. I stedet for at samle 300 mennesker på Radisson Blu Scandinavia i København foregik generalforsamlingen virtuelt.

Cirka 75 deltagere var tjekket ind hjemmefra, da Pia Beck Stæhr via videokamera bød velkommen fra scenen i Kronesalen i Finansforbundet.

Her sad også bestyrelsesmedlem Birgitte Abildgaard, næstformand og kredskasserer Niels Ellegaard og forsamlingens dirigent Mette Schousboe – alle med forsvarlig afstand til hinanden.

"Vi skulle have haft temadag for vores tillidsmænd og middag og underholdning, men ved at aflyse 'alt det sjove' er vi forhåbentlig med til at stoppe den hastige spredning af corona", sagde Pia Beck Stæhr.

Tid til et kompetence-tjek

Beretningen om kredsens virksomhed i 2019 blev sendt ud sammen med kredsbladet tidligere i marts.

"Den går jeg ud fra, at I har læst", lød det fra formanden med et glimt i øjet.

I en afkortet version fremhævede hun bl.a. en række velbesøgte medlemsmøder med stress-eksperten Rikke Maj Thauer, som fortalte om, hvordan man kan forebygge, spotte og håndtere stress hos sig selv - og hos andre.

De populære medlemsmøder med temabanko er midlertidigt slået hjem af corona, men de skal nok vende stærkt tilbage, lovede Pia Beck Stæhr.

Hun glæder sig over, at en fokuseret hverveindsats har resulteret i 600 nye medlemmer i kredsen:

"Det er godt at være mange – så står vi stærkere. Og der er stadig ledige medlemsnumre, hvis man har kolleger, som mangler et!"

Kompetenceudvikling og omstillingsparathed er afgørende, hvis man skal holde et helt arbejdsliv, fastslog formanden, som anbefalede medlemmerne at "komme ind i kampen" og bruge Finansforbundets og Finanskompetencepuljens mange tilbud:

"Måske er der et par 'fritimer' i disse corona-uger, som kan bruges på et kompetencetjek".   

Pia Beck Stæhr kritiserede den 'brug og smid væk'-tanke, der hersker hos nogle arbejdsgivere.

"Det er en dårlig løsning at afskedige medarbejdere i stedet for at vedligeholde deres kompetencer. Både for de fyrede og for virksomhederne, for der er stor mangel på medarbejdere med it-kompetencer".

Undersøgelser har vist, at trivslen halter hos mange af kredsens medlemmer. En fjerdedel føler sig ofte stressede.  

"Derfor forventer vi os meget af det nye tiltag med trivselsvejledere i den nye overenskomst", lød det fra formanden, inden Finansforbundets formand Kent Petersen i en smittefri video orienterede om arbejdet i den centrale del af forbundet.

Genvalg og et nyt ansigt i bestyrelsen

Årets fredsvalg til bestyrelsen blev et genvalg af Pia Beck Stæhr fra Nets som formand og genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Helle Rank fra Handelsbanken, Kenneth Samuelsen fra BankNordik, Kim Frederiksen fra IBM og Niels Ellegaard fra Sparekassen Sjælland-Fyn.

Per Løvgren, som til daglig er it-udvikler og tillidsmand i SDC, blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

"Klap-klap-klap", skrev flere deltagere i chatten.

Via digital afstemning fik kredsbestyrelsen også opbakning til et par vedtægtsændringer. Så fremover tilstræbes det, at alle, der stiller op til valg som formand eller bestyrelsesmedlem, er fagligt aktiv som tillidsmand i egen virksomhed. Det skal sikre den daglige kontakt til hverdagens realiteter ude hos medlemmerne.

"Der er store fordele ved at være tillidsmand, når man sidder i bestyrelsen, men det er altså ikke et krav", understregede Birgitte Abildgaard, som svarede på spørgsmål fra deltagerne sendt via chatten.

Regnskabet blev også godkendt af de delegerede. Kredsens formue har for første gang rundet 10 millioner kroner, men det er ikke et mål i sig selv, understregede kasserer Niels Ellegaard:

"Vi vender stærkt tilbage med flere arrangementer for medlemmerne".

Efter fem kvarter var dagsordenen udtømt og forbindelsen til deltagerne blev slukket.

"Så har vi prøvet det med. Det gik fint, og teknikken fungerede som den skulle. Men der manglede lige 300 personer – jeg savnede den levende pingpong med deltagerne. Så vi håber stærkt at kunne holde en traditionel generalforsamling med det hele til næste år", sluttede Pia Beck Stæhr. 

Læs mere om generalforsamlingen i næste udgave af medlemsbladet Finansforbundet Kreds Øst og på kredsens hjemmeside. I det aktuelle medlemsblad fra marts 2020 fortæller bestyrelsen om kredsens virke i 2019. 

Seneste nyt