Menu luk

Generalforsamling 2024

Kredsens generalforsamling bliver afholdt lørdag den 16. marts 2024 på Vingsted hotel- og konferencecenter i Bredsten. Dagen starter med et foredrag/"fortællekoncert" ved Mathilde Falch. Der er mulighed for at tilmelde sig fællesspisning/socialt samvær fredag aften. 

Program:

  • Kredsens mundtlige beretning - Marianne Lillevang og Johnny Christensen
  • Orientering fra Finansforbundet - næstformand Steen Lund Olsen
  • Aflæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag (frist for aflevering = 24. februar 2024)
  • Valg til bestyrelsen (frist for opstilling = 24. februar 2024)
  • Suppleantvalg (frist for opstilling = 24. februar 2024)
  • Valg af revisor + revisorsuppleant
  • Eventuelt.