Menu luk

Generalforsamling 2023

Kredsens generalforsamling bliver afholdt lørdag den 18. marts 2023 på Vingsted hotel- og konferencecenter, Bredsten. Dagen starter med underholdning ved psykologisk entertainer Niels Krøjgaard. For de, som har tilmeldt sig spisning og overnatning den 17. marts, er der fællesspisning kl. 20.00 - og der er mulighed for socialt samvær både før og efter middagen. 

Program

  • Kredsens mundtlige beretning v. formand Marianne Lillevang og næstformand Johnny Christensen
  • Orientering fra Finansforbundet v. næstformand Michael Budolfsen
  • Debat
  • Aflæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Suppleantvalg
  • Valg af revisor + revisorsuppleant
  • Eventuelt.