Menu luk

Generalforsamling 2023

Kredsens generalforsamling blev afholdt lørdag den 18. marts 2023 på Vingsted hotel- og konferencecenter i Bredsten. Dagen startede med underholdning ved psykologisk entertainer Niels Krøjgaard. For de, som havde tilmeldt sig spisning og overnatning den 17. marts, var der fællesspisning om aftenen samt mulighed for socialt samvær både før og efter middagen. 

Læs den mundtlige beretning herunder:

Program:

  • Kredsens mundtlige beretning v. Marianne Lillevang og Johnny Christensen
  • Orientering fra Finansforbundet v. næstformand Michael Budolfsen
  • Debatforum
  • Aflæggelse af regnskab
  • Indkomne forslag
  • Suppleantvalg
  • Valg af revisor + revisorsuppleant
  • Eventuelt.