Menu luk

Generalforsamling 2021

Kredsens generalforsamling bliver pga. Covid19 situationen afholdt virtuelt, dvs. fra egen device, lørdag den 20. marts 2021 kl. 9.30 - ca. 12.00. 

Program

  • Kredsens mundtlige beretning v. formand Marianne Lillevang
  • Orientering fra Finansforbundet v. næstformand Michael Budolfsen
  • Valg til kredsbestyrelsen + suppleanter
  • Valg af revisor + revisorsuppleant
  • Aflæggelse af regnskab
  • Eventuelt

Kontakt os på telefon 89 89 26 00, hvis du har spørgsmål ifm. generalforsamlingen.