Menu luk

Det arbejder vi for

I Finansforbundet Jyske Bank Kreds arbejder vi bl.a. for arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, regulering af sektoren og fagligt arbejde.

Vi arbejder bl.a. inden for ti forskellige områder:

Arbejdsorganisation og medarbejderudvikling

Vi arbejder for:

 • at arbejdet i koncernen organiseres således, at der er stor delegering af ansvar og kompetence til den enkelte medarbejder.
 • at der i koncernen er trygge rammer til fremme af faglig og personlig udvikling af medarbejderne.
 • at den enkelte medarbejder har stor frihed til planlægning af eget liv mht. arbejde og fritid.

Arbejdsmiljø

Vi arbejder for:

 • at der i koncernen overalt udvikles et godt arbejdsmiljø, der bygger på medarbejderen i centrum før konceptet.
 • at arbejdet fremmer din livskvalitet ved en tilrettelæggelse, der tager hensyn til dine livsfaser.
 • at arbejdsmiljøet er lokalt forankret med mulighed for øjeblikkelig support af det professionelle arbejdsmiljøteam.

De to medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentanter deltager aktivt i udviklingen af Jyske Bank og Finansforbundets arbejdsmiljøpolitik.

Bankens to arbejdsmiljørepræsentanter er bindeleddet mellem Finansforbundet, Jyske Bank Kreds og Jyske Banks arbejdsmiljøteam.

Medarbejdere i Jyske Bank-koncernen, som vil vide mere om bankens arbejdsmiljøpolitik, henvises til Jyske Banks intranet.

Vi arbejder for, at der i alle livets faser stilles uddannelsestilbud til rådighed, så den enkelte kan udvikle sig dels i nuværende job og dels til fremtidigt ønskejob.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Vi arbejder for:

 • at der i alle livets faser stilles uddannelsestilbud til rådighed, så den enkelte kan udvikle sig dels i nuværende job og dels til fremtidigt ønskejob.
 • at gøre medlemmerne bevidste om, at de selv har medansvar for egen kompetenceudvikling.

Tillidsrepræsentanter

Vi arbejder for:

 • at tillidsrepræsentanterne er medvirkende til skabelsen af de bedst mulige arbejdsforhold i afdelingerne.
 • at tillidsrepræsentanterne tager ansvar og træffer beslutninger til gavn for dig og din arbejdsplads.

Jyske Banks selvstændighed

Vi arbejder for:

 • at sikre Jyske Banks selvstændighed ved at arbejde for sikring af størst mulig indflydelse til medarbejdere i alle organer i Jyske Bank.
 • at skabe loyalitet blandt medarbejderne.

Regulering af sektoren

Vi arbejder for:

 • at lønmodtagerrettigheder sikres i forbindelse med udviklingen i sektoren.
 • at der sikres en effektiv og fri konkurrence i den finansielle sektor ved ensartet regelgrundlag for virksomhedsudøvelse.

Arbejdsmarkeds- og socialpolitik

Vi arbejder for:

 • at øge bevidstheden hos de tillidsvalgte og medlemmer om arbejdsmarkeds- og socialpolitikkens betydning for deres vilkår.
 • at finanssektoren tager sin del af det sociale ansvar.
 • at der indføres fleksible orlovsordninger for alle medlemmer – uanset køn – med mulighed for tilpasning til det enkelte medlems behov.

Information

Vi arbejder for at udvikle et image som en handlekraftig, serviceorienteret og kompetent fagforening, hvor information skal være målrettet, relevant og struktureret.

EU-udviklingen

Vi arbejder for:

 • at der på europæisk plan udvikles et højt indflydelsesniveau for lønmodtagernes rettigheder i sektoren.
 • at vore medlemmer kan drage nytte af EUs beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer.

Fagligt arbejde centralt og decentralt

Vi arbejder for:

 • at styrke samspillet mellem det faglige arbejde centralt og decentralt, herunder at sikre en klar kompetencefordeling.
 • at styrke sammenhængen i det faglige arbejde mellem, på den ene side det enkelte medlem og dettes behov og på den anden side solidaritet og fællesskabet.

Kontakt os

89 89 26 00

Du er velkommen til at ringe til Ulla Snede, sekretær. 

Du kan også sende en mail til kredsen@jyskebank.dk