Menu luk

Landsmøde i Finansforbundet 2023

Hjemme igen efter et fantastisk landsmøde i Nyborg – lidt træt men i godt humør og med stor optimisme for fremtidens Finansforbund.
Skønne omgivelser, gode mennesker, spændende indlægsholdere og ikke mindst nogle spændende politiske debatter.

10. okt. 2023
3 min
Henrik Laustsen, tillidsrepræsentant

Jeg har tidligere deltaget på landsmøder, men det ligger en del år tilbage (m.u.a. det ekstraordinære i 2022). Sjovt at opleve hvor meget som går igen, men også hvor meget som har ændret sig. Rammer og det meste af dagsordenen ligner sig selv – der skal stadig aflægges beretning, vælges til diverse poster og godkendes regnskab m.v.

Mange skal på talerstolen og udtrykke egne og kredsens holdninger – men knap så mange har behov for taletid til alene at udtrykke enighed med forrige taler, så tiden bliver faktisk brugt ganske konstruktivt.

"For mig ligger de store ændringer/forbedringer i den tilgang og respekt man har for hinanden."
- Henrik Laustsen, tillidsrepræsentant

Når der skal vælges til politiske poster ser man langt mere på kompetencer hos kandidaterne og ikke så meget på hvilken kreds de kommer fra. Det samme gør sig gældende under debatterne hvor det er argumenterne som vægter højest.

Kredsene/de delegerede kommer i langt højere grad med nysgerrighed og ønsker om fælles gode løsninger i stedet for fastlåste synspunkter og behov for helt specifikke formuleringer. Det er blevet langt bedre og jeg har stor tillid til at udviklingen fortsætter under det nye formandskab i Finansforbundet.

Det betyder at man kan få indflydelse uanset hvilken kreds man kommer fra, det kræver blot et åbent sind, energi og lyst til at være aktivt deltagende og ikke mindst god forberedelse – og godt forberedt var vi fra Finansforbundet i Nykredit.

Vi brugte en hel dag i København på forberedelse (langt for en midtjyde), men det var godt nok givet godt ud. Selv som ”menig TR” følte jeg mig rigtig godt forberedt hvilket betød at der blev lytte til vores synspunkter og vi kom i gennem med mange gode budskaber på landsmødet.

Det som står klarest for mig er det udfordringerne med arbejdsmiljø, både fysisk og ikke mindst psykisk. Det dækker rigtig bredt.

Hvordan får vi skabt rammerne for et godt arbejdsliv og et godt liv i øvrigt? Hvordan får vi en bedre balance med respekt for den enkelte og møder individet der hvor vedkommende nu er i sit liv? Hvordan får vi sikret en god start på arbejdslivet for de unge som har en svær overgang mellem studie og arbejdsliv? Gode forhold for både dem som stifter familie og dem som bryder ud af nuværende familier/ familiemønstre? Hensyn til dem som er i overgangsalder, hensyn til de midaldrende? Hvordan får vi skabt gode rammer for de erfarne kollegaer så de både har lyst og mulighed for at blive lige så længe på arbejdsmarkedet som vores politikere ønsker?. Hensyn til dem med gamle forældre som kræver særlig opmærksomhed/pleje, hensyn til dem som skal passe børnebørn?

Mange hensyn, men det handler vel dybest set om at møde hinanden der hvor vi nu er i livet og have respekt og forståelse for at livet ikke går lige ud. Der vil være udsving over tid som der skal være plads til – men naturligvis også med respekt for at alle skal yde.

Og så det nye punkt på dagsordenen, dataetik. Hvad indsamler vores arbejdsgivere af oplysninger om vores digitale færden? Hvad bruges det til? Hvor længe opbevares det? Og hvem har adgang til oplysningerne?

Her har vi nogle gode drøftelser til gode sammen med vores arbejdsgivere.

Og endelig en del ”småproblemer” så som klima, ligeløn, diversitet m.v. – der er nok at tage fat på.

Det bliver spændende at følge, hvordan det nye formandskab og hovedbestyrelse kommer til at prioritere indsatsen – her ligger en god lille opgave til vores formand i Finansforbundet i Nykredit Inge Sand.

Afslutningsvis vil jeg sige, at det var en super god oplevelse at være samme med gode folk i finanssektoren – vi har masser af ting at arbejde med både i sektoren generelt og i Nykredit. Men jeg står helt klar tilbage med den erkendelse at Finansforbundet i Nykredit er en yderst velfungerende kreds og at Nykredit ikke er den værste virksomhed i sektoren at være ansat i – alt kan blive bedre og der er helt sikker steder, hvor det skal gøres bedre – men overordnet set skal vi være stolte af både kreds og virksomhed.

Landsmødedelegationen fra Finansforbundet i Nykredit

Seneste nyt