Menu luk

Vores mission er at sikre medlemmerne et meningsfuldt arbejdsliv. Læs vores seks visioner!

Mission: Vi arbejder for at sikre medlemmerne et meningsfuldt arbejdsliv

Vision 1: Vi er den foretrukne fagforening, mens du er i sektoren

 • Vi forhandler sektorens overenskomst
 • Vi repræsenterer alle ansatte i Nordea
 • Vi er nyskabende og trendsættende
 • Vi skaber vores resultater gennem dialog og forhandling
 • Vi understøtter muligheden for det meningsfulde arbejdsliv
 • Vi er medlemmernes stemme på alle niveauer
 • Vores fællesskab giver styrke
 • Det enkelte medlem oplever værdi af sit medlemskab
 • Vi har mod til at stå fast
 • Vi kommunikerer internt og eksternt for at sikre synlighed, information og holdninger

Vision 2: Nordeas medarbejdere er en attraktiv arbejdskraft, der kan bestride nuværende og fremtidige jobs

 • Vi arbejder for, at der er mulighed for kompetenceudvikling for alle
 • Vi motiverer til læring, refleksion og uddannelse
 • Vi arbejder for at synliggøre fremtidige kompetencebehov
 • Vi ønsker, at jobskifte bliver styret af personlige valg
 • Vi vil fremme større intern mobilitet
 • Vi arbejder for, at Nordea "genbruger" og udvikler medarbejderkompetencer
 • Vi arbejder for at tydeliggøre Nordeas og eget ansvar for uddannelse, sprog og kulturforståelse
 • Vi holder os orienteret med de muligheder og udfordringer, globalisering medfører
 • Vi er tilhængere af rettidig implementering af ny teknologi og processer

Vision 3: Vi har et handlekraftigt fællesskab på tværs af Nordea-landene

 • Vores fælles nordiske agenda sikrer indflydelse
 • Fællesskabet giver mulighederne – vi tager dialogerne
 • Vi har indflydelse, uanset hvor beslutningerne træffes
 • Vi får viden og indsigt
 • Vores tætte samarbejde giver indblik og forståelse
 • Vi møder lederne i øjenhøjde på alle niveauer
 • Vi skaber værdi for medlemmer og ledelse

Vision 4: Tillidsrepræsentanten er Finansforbundet i Nordeas ambassadør i organisationen

 • Alle medlemmer har en tillidsrepræsentant, så alle stemmer bliver hørt
 • Medlemmernes ønsker og udfordringer løftes via tillidsrepræsentantsystemet
 • Det enkelte medlem oplever værdi af og sparring med den lokale tillidsrepræsentant (inkl. Finansforbundet i Nordea og Finansforbundet)
 • Lederen oplever værdi af og sparring med den lokale tillidsrepræsentant
 • Vi understøtter initiativer, der brander tillidsrepræsentanten lokalt
 • Alle nye medarbejdere møder en tillidsrepræsentant

Vision 5: Et arbejdsliv i balance

 • Medlemmerne har indflydelse på balance mellem arbejde og fritid
 • Vi arbejder for at sikre medindflydelse på egne arbejdsopgaver
 • Vi arbejder for at sikre gode, fleksible rammer og vilkår i hele arbejdslivet
 • Vi arbejder for gode rammer og vilkår for fysisk og mentalt velvære
 • Vi går forrest og motiverer til at have mod til at sige til eller fra
 • Vi stræber efter et stressfrit Nordea

Vision 6: Medarbejderne har lyst til at arbejde i og anbefale Nordea

 • Vi arbejder for, at on-boarding- og off-boardingprocesser skal være gode oplevelser
 • Vi arbejder for at sikre balance i kritiske og positive historier
 • Vi arbejder for, at medarbejderne er stolte af at arbejde i Nordea
 • Vi stiller ledelsen til ansvar for, at værdierne efterleves
 • Vi arbejder for at være sektorens bedste arbejdsplads
 • Vi arbejder for at øge medarbejderinvolvering i nye processer/værktøjer m.m.
 • Vi kræver troværdig kommunikation - WHY skal give mening
 • Vi arbejder for en tillidsfuld kultur i Nordea
 • Vi arbejder for et Nordea, der som arbejdsplads sikrer inklusion og mangfoldighed, lige muligheder for alle samt respekt for kulturelle forskelligheder

Se Finansforbundet i Nordeas politiske program som layoutet pdf-fil

Vedtaget 2019, opdateret oktober 2020 ('tillidsmand' rettet til 'tillidsrepræsentant')