Menu luk

Vi beriger hinanden

Dramaer undgås og løsninger på konflikter i filialerne findes. Fællestillidsrepræsentant Line Birch Andersen og viceregionsdirektør Torben Nøhr fremhæver udbyttet af deres nære samarbejde – og anbefaler flere at stille op til rollen som tillidsrepræsentant ved det kommende valg

21. nov. 2023
4 min
Dansk / English

”I nogle situationer er vi selvfølgelig på hver sin side af bordet. Men overordnet har vi det samme mål: at vores region kører bedst muligt.”

Sådan siger Torben Nøhr, viceregionsdirektør for København og Bornholm, om sit samarbejde med fællestillidsrepræsentant Line Birch Andersen omkring de knap 400 medarbejdere i regionen.

Han kalder det et ’værdiskabende samarbejde i øjenhøjde’:

”Det er et krav til os, at vi skal kunne samarbejde, men det opleves ikke som noget, jeg skal. Jeg bruger Line som sparringspartner, vi drøfter medarbejdercases og forskellige dilemmaer, som opstår i filialerne.”

Torben Nøhr

Sammenligner sandheder

Line Birch Andersen har også mange rosende ord om samarbejdet:

”Torben og jeg hører typisk to forskellige versioner af den samme konflikt. Vi sammenligner vores versioner så meget, vi kan, og snakker om, hvad der kan gøres. På den måde får vi løst meget, uden at det kører op og bliver dramatisk. Min loyalitet som tillidsrepræsentant er naturligvis altid hos medlemmet, og jeg har tavshedspligt, så fortrolige informationer ikke kommer videre.”

De to sidder til dagligt henholdsvis i Hellerup og på Vesterbro, men de holder løbende kontakt, fortæller hun:

”Det er ikke skemalagt. Vi taler sammen, når behovet opstår – og vi er hurtige til at finde plads til hinanden i kalenderen.”

Meget løses lokalt, betoner de to.

”Heldigvis er det ikke hver uge, vi har behov for at tale sammen. Vores tillidsrepræsentanter gør et stort stykke arbejde og de lokale ledere af filialerne også. Mandatet til at handle ligger lokalt, så der skal noget lidt ekstraordinært til. Det kan fx være en leder, som har en udfordring”, forklarer viceregionsdirektøren.

Line Birch Andersen

En anledning til at tale sammen kan også være, at People Pulse-trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne slår voldsomt ud et sted.

”Så spørger jeg Line: Hvad hører du på vandrørene om det? Der er altid to sider af en sag, og vores samarbejde betyder, at jeg ikke oplever at få store overraskelser om noget, jeg aldrig har hørt om før.”

God kemi

Ingen af dem mindes situationer, hvor de har stået i hver deres hjørne og været stejle. Samarbejdet vinder altid, og kemien mellem dem får det hele til at glide lettere, oplever de begge.

”Kemien mellem os betyder meget. Vi forstår hinandens udgangspunkt. Jeg oplever, at Torben har stor empati og menneskelighed i sin ledelse,” siger Line Birch Andersen.

Måske spiller det også ind, at Torben Nøhr, da han var rådgiver i sin tid, også selv var tillidsrepræsentant.

”Jeg tog uddannelsen og lærte en masse af det, som kommer mig til gode i dag. Vi er ærlige og transparente overfor hinanden – lægger kortene på bordet og spiller hinanden gode. Vi forstår hinandens perspektiv. Det lyder helt helligt, men det er faktisk ikke så svært, når man går ind i det med rent hjerte.”

Stil op

I det hele taget betragter de begge samarbejdet som ekstremt vigtigt for trivslen blandt medarbejderne i regionen. Derfor opfordrer de også begge flere til at melde sig som kandidater til tillidsrepræsentantvalget.

”Der er mange gode grunde til at gå ind i arbejdet som tillidsvalgt. En af dem er, at det giver en personlig udviklingskurve at få uddannelsen og hjælpe kollegerne. Man får også en dybere indsigt i organisationen og baggrunden for de beslutninger, der træffes,” siger Line Birch Andersen.

Torben Nøhr tilføjer:

”Som tillidsrepræsentant er du med til at sikre, at tingene gøres på en ordentlig måde – også, når tingene er svære, som i forbindelse med det ultimative, en fyring. For også det kan gøres med ordentlighed.”

Valg af tillidsrepræsentant

Det er tid til, at Finansforbundet i Nordeas medlemmer skal vælge, hvem der skal være tillidsrepræsentant i deres lokale område i de kommende to år. Valget igangsættes i den kommende tid, når de lokale strukturaftaler er på plads. Hold øje med, hvornår der indkaldes kandidater i dit område – og meld dig som kandidat, hvis du har lyst til en spændende og udviklende rolle.

Som tillidsrepræsentant er du dine kollegers talsperson i stort og småt overfor ledelsen og Finansforbundet i Nordea. Med andre ord bliver du kollegernes talerør og ledelsens sparringspartner. Du bliver en rollemodel, som bl.a. sætter kompetenceudvikling og trivsel på dagsordenen, og du kan forvente at få en masse personlig og faglig udvikling gennem tillidsrepræsentantuddannelsen og de forskellige fora, du bliver medlem af.

Læs mere her:

  • Bliv tillidsvalgt. Intra-side med en masse materiale til tillidsrepræsentantvalget, og til kolleger, som er nysgerrige på at læse mere om, hvad hvervet indebærer. Link kræver adgang til Nordeas systemer.
  • Find tillidsrepræsentant. Intra-side med overblik over alle tillidsrepræsentanter i Nordea Danmark. Link kræver adgang til Nordeas systemer.
  • Brug din tillidsrepræsentant. Intra-side om, hvad man kan bruge sin tillidsrepræsentant til.
  • finansforbundet.dk/tr Artikler, gode råd, en mytequiz og svar på en masse spørgsmål.

Du er også velkommen til at ringe til Finansforbundet i Nordea på tlf. 55 47 82 00 og høre mere, herunder hvor du præcist kan stille op som tillidsrepræsentant.

Seneste nyt