Menu luk

Forbundet på tværs – med medlemmerne i centrum

Generalforsamling, medlemsmøder med kendte og virtuelle dialogmøder – Finansforbundet i Nordea møder medlemmerne i mange sammenhænge. Men Finansforbundet i Nordea hjælper også det enkelte medlem, hvis de kommer i klemme – og værdien i det er ofte først synlig, når man har behov for hjælpen

1. mar. 2023
5 min
Dansk / English

’Finansforbundet i Nordea er et fællesskab, der slet ikke kan undværes’, siger formand Dorrit Brandt og næstformand Mette Balck Mejlby om den organisation, de står i spidsen for. ’Vi har i 2022 i den grad kunnet sætte streg under værdien af fællesskabet og den dialog, vi har på tværs’.

I en række artikler vil du her – op mod generalforsamlingen den 24. marts – kunne læse om nogle af de mange initiativer og begivenheder, hvor Finansforbundet i Nordea (FiN) har sat aftryk i året, der er gået. Denne første fokuserer på de steder, hvor FiN møder medlemmerne face-to-face.

Generalforsamlingen involverer

'Vi lægger os virkelig i selen for at alle, uanset om man tager turen til København og deltager i salen, eller om man logger på digitalt, føler sig involveret og som en del af generalforsamlingen’, siger Dorrit Brandt. ’2022 var første gang vi forsøgte os med det hybride setup – og det har sat så store spor, at 2023 kommer til at sprænge alle rammer rent deltagermæssigt’.

Mange tog ordet på generalforsamlingen – og dertil kommer den uformelle dialog, som foregik ved bordene, i lobbyen og ude i de filialer og afdelinger, der deltog digitalt. ’Generalforsamlingen er helt central i vores arbejde i FiN. Vi møder medlemmerne, som giver os værdifulde spørgsmål og input, som vi kan tage med os i det videre arbejde’, siger Dorrit Brandt, som glæder sig til at høre, hvad der ligger medlemmerne på sinde, når dørene slås op den 24. marts 2023.

Dialogmøder i hovedkontorerne tiltrækker – også dem, der endnu ikke er med i fællesskabet

Finansforbundet i Nordea er stærkest, når andelen af medarbejdere, der er medlem hos os, er høj. Og især i hovedkontorerne er netop dét en udfordring. ’Mange afdelinger er desværre ikke dækket af en lokal tillidsrepræsentant, og derfor mangler vi den naturlige indgang til at få nye kolleger med ind i vores fællesskab. Det arbejder vi med på mange fronter – og én af dem, der har vist sig at virke, er vores foredrag og debatter med kendte personer’, fortæller Mette Balck Mejlby.

Morten Albæk, filosof og bestsellerforfatter, var et stort trækplaster i oktober – og det samme var Europa-ekspert Lykke Friis, da hun i november besøgte Metro. ’Der var et virkelig godt fremmøde, og vi har fået meget positiv respons på oplevelsen. Og samtidig har vi vist ikke-medlemmer, hvad vi har at byde på … med ganske mange indmeldelser som resultat’, beretter Mette.

Vi mødes online – og det bliver vi ved med

Nedlukningerne lærte os en masse om, hvordan vi OGSÅ kan mødes fra alle hjørner af Danmark. I løbet af 2022 deltog mere end 500 medlemmer i webinarer, arrangeret af FiN. Hertil kommer de webinarer, vi har afholdt sammen med Nordea – både ’Boost din PLD’ og arrangementet om alders-bias i januar 2023 trak flere hundrede deltagere.

Vi har eksperimenteret med såvel helt åbne dagsordner med debat om det, som optog medlemmerne her og nu, som mere tematiserede møder – fx at blive klædt på til lønsamtale eller at høre om de rettigheder, det enkelte medlem har via lovgivning, overenskomst og aftaler.

’Vores ’Dialogkaffemøder’ med åben dagsorden har som regel mellem 50 og 100 deltagere pr. gang’, konstaterer Dorrit Brandt og lover, at webinarerne er kommet for at blive.
Enkelte webinarer er afholdt på engelsk, til stor tilfredshed for den del af vores kolleger, som ikke forstår dansk.

Stor værdi for den enkelte – og hemmeligt

Meget af FiN’s arbejde foregår i det skjulte. Store dele af indsatsen er lige så usynlig som den del af et isbjerg, der ligger under havoverfladen.

Når enkeltmedlemmer eller mindre grupper kommer i klemme på jobbet – det kan være af private og helbredsmæssige årsager eller fordi nye organisationsformer skaber store ændringer i bemandingen – står FiN’s stærke korps af tillidsrepræsentanter og sagsbehandlere klar til at hjælpe. ’Dels stiller de op, når der er brug for at få vendt en svær problemstilling – dels træder de til, når der er brug for et ekstra sæt ører ved en svær samtale’, fortæller Mette Balck Mejlby. ’Resultatet bliver normalt langt bedre, end hvis det enkelte medlem skulle have klaret ærterne selv’.

Af indlysende årsager kommer disse resultater ikke frem i offentligheden, selv om det på mange måder er kernen i det at være fagforening. ’Men jeg kan roligt sige, at der er grund til at klappe såvel tillidsrepræsentanter som sagsbehandlere på skulderen for de mange gode løsninger, de forhandler hjem til medlemmerne’, siger Mette Balck Mejlby, som samtidig understreger, at samarbejdet med Nordea i personalesagerne generelt er godt, selv om der naturligvis ikke altid er enighed fra starten.

Hyldest til dem, der gør noget særligt for fællesskabet

Skulderklap-prisen er en anerkendelse fra kollega til kollega – og i 2022 modtog Finansforbundet i Nordea i alt 100 indstillinger, så det var svært at udvælge de seks, der blev de endelige modtagere af Skulderklappet. ’Det er skønt, at vi har så mange, der i en travl hverdag prioriterer at hylde en god kollega, som gør noget godt for fællesskabet’ slutter Dorrit Brandt.

I mere end 60 afdelinger/teams blev de indstillede kandidater fejret med morgenmad. Vi estimerer, at FiN på den måde nåede ud til mere end 600 kollegaer.

Kom med!

Disse – og andre – emner vil blive foldet endnu mere ud, når vi mødes til generalforsamling i Finansforbundet i Nordea den 24. marts.

Læs mere om mulighederne på finansforbundet.dk/gf2023 – og tilmeld dig her.

 

 

Seneste nyt