Menu luk

Lokal dialog om god trivsel

Et samarbejde mellem ledere og tillidsrepræsentanter har sat trivslen på dagsordenen i Personal Banking Jylland Nord og Øst

16. dec. 2022
2 min
Dansk / English


”Det ville være fedt, hvis vores ledergruppe også kunne høre det her!”

Fællestillidsrepræsentant Majbrit Lillesand Sørensen og hendes tillidsrepræsentantkollega Christina Pedersen var ’helt høje’ ovenpå et oplæg om konkrete værktøjer til at højne trivsel.

Det blev holdt af en af finanssektorens fælles trivselskonsulenter, som var på besøg en formiddag i Vejle ved et netværksarrangement. 


”Lederne har været umådeligt positive. Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville blive rullet så stort ud”, siger Majbrit Lillesand Sørensen, fællestillidsrepræsentant i Personal Banking Jylland Nord og Øst.

De to tillidsrepræsentanter forfulgte ideen om, at trivselskonsulenterne også kunne komme med et oplæg til ledergruppen i Personal Banking Jylland Nord og Øst. Regionsdirektør Michael Fangel syntes, det var så interessant, at det blev aftalt, at hele ledergruppen og tillidsrepræsentanterne i regionen skulle involveres. 

Trivselskonsulenterne Birgit Kjeldsen og Samuel Funk-Hansen har derfor været rundt i de ni forskellige markedsområder i regionen og holdt tre timers oplæg og dialoger. 

Forskellige udgangspunkter

Efterfølgende har konsulenterne også holdt opsamlende møde med den overordnede ledergruppe.

Planen har været at tage udgangspunkt i den seneste People Pulse – Nordeas måling af medarbejdertilfredshed – og det, der har været udgangspunktet i de enkelte markedsområder. 

”Det er lidt forskelligt, hvor meget People Pulse har været i spil. Det er blevet grebet forskelligt an alt efter, hvor udfordringerne ligger”, fortæller Majbrit Lillesand Sørensen, der arbejder i Nordea Holstebro.

”Min oplevelse er, at der allerede på baggrund af møderne med trivselskonsulenterne indfandt sig nogle aha-oplevelser hos lederne. Nu kan vi bygge ovenpå og gå videre i arbejdet med trivslen”.

Alle bliver hørt

Fællestillidsrepræsentanten er meget glad for forløbet hidtil og for muligheden for at trække på professionelle ressourcer fra finanssektorens trivselskonsulenter til at øge trivslen lokalt i Nordea.

”Lederne har været umådeligt positive. Jeg havde ikke forestillet mig, at det ville blive rullet så stort ud”.

Næste trin er at involvere medarbejderne i trivselsarbejdet, fortæller Majbrit Lillesand Sørensen.

”Alle får mulighed for at give deres besyv med i forhold til, hvad god trivsel er for dem og det fremadrettede trivselsarbejde”.

Finanssektorens trivselsenhed

Trivselsenheden blev etableret i forlængelse af overenskomstaftalen mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og den er organisatorisk forankret i Finansforbundet, men agerer upartisk. Trivselskonsulenterne kan både inddrages, hvor der er problemer md trivslen, og hvor trivslen er god, men man vil give den endnu et nøk opad.

Læs mere her.

Seneste nyt