Menu luk

Mød kandidaterne: Suppleanter

Natascha Bødker Feodor Nielsen, Jeppe Lermark Pieszak, Ester Ribas og Giordano (Gio) Romanelli kandiderer alle fire til de tre pladser som bestyrelsessuppleanter

16. mar 2022
9 min

Herunder kan du se præsentationerne af de kolleger, der stiller op som bestyrelsessuppleant, når Finansforbundet i Nordea holder generalforsamling 25. marts. Der er kampvalg: Fire stiller op til de tre suppleant-poster. Generalforsamlingen skal vælge, hvem der ender med at blive suppleanter, herunder hvem der bliver 1., 2. og 3. suppleant.

Find mere information om Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 25. marts på finansforbundet.dk/gf2022. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig generalforsamlingen med stemmeret.

De fire bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller alle, og der er ikke nye kandidater - se bestyrelseskandidat-præsentationerne her.

Præsentation af suppleanterne

Herunder kan du se præsentationerne for suppleant-kandidaterne (sorteret alfabetisk efter efternavn). Ester Ribas genopstiller som suppleant, mens de tre øvrige nyopstiller:

 • Natascha Bødker Feodor Nielsen
 • Jeppe Lermark Pieszak

 • Ester Ribas

 • Giordano (Gio) Romanelli

Natascha Bødker Feodor Nielsen

Opstiller til nyvalg som suppleant

"Kunsten at gøre en forskel er ikke bare at tale om udfordringerne, men rent faktisk at møde op, sætte sig på første række, stille de svære spørgsmål og kræve forandringer. Jeg vil være med der, hvor vi som medarbejdere har en stemme og bliver hørt"

Vigtigste mærkesager

 • Trivsel over performance. Vi performer alle det bedste, vi har lært, hver eneste dag. Vi er færre til at løse de samme opgaver, og hvis vi skal kunne holde til presset, skal trivsel sættes øverst på dagsordenen.
 • Medbestemmelse til medarbejderne. Vi er ikke brikker i et spil. VI er kompetente individer, som kender Nordea ned i detaljen og ved, hvordan vi skaber løsninger, der giver mening.
 • IT. De gode økonomiske resultater skal genivesteres i bedre it-systemer, som kan understøtte vore dagligdag.

Nuværende job

Erhvervsrådgiver i Hybrid Team Øst.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op som suppleant, fordi jeg slet ikke kan lade være. Jeg ved, at du og jeg har alle de rigtige løsninger og ideer til, hvordan vi skaber det bedste Nordea for medarbejdere, kunder og banken som helhed. Derfor skal vores stemme høres. Og jeg taler højt og klart!

Jeg har været fagligt aktiv næsten, siden jeg startede som elev i Nordea i 2006. Mit faglige hjerte vokser sig kun større for at gøre en forskel for mine kollegaer.

Efter nogle år udenfor Nordea vendte jeg for 7 måneder siden tilbage. De gennemgribende forandringer, som I har været igennem de sidste 3-4 år, har sat deres tydelige spor og brændt sig ind på min nethinde. Jeg drømmer om at få den gode gamle Nordea-ånd tilbage ude i vores afdelinger.

Jeg stiller op som suppleant i år med det formål at blive hørt. Jeg vil være klar til at stå distancen den dag, jeg går efter en plads i bestyrelsen.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Hvis du stemmer på mig, får du en suppleant, som ikke stiller op for at holde stolen varm, men stiller op, fordi der brænder en ild i mig for at gøre en forskel i vores arbejdsliv sammen med Finansforbundet i Nordea. Jeg tænker ud af boksen og er god til at skabe forståelse, når der tales forbi hinanden på hver side af bordet.

Stem på mig og få en suppleant, som har store ambitioner og mener at ”the sky is the limit” for hvad, vi kan opnå, når vi står sammen.

Jeppe Lermark Pieszak

Opstiller til nyvalg som suppleant

”Gennem fornuft, ærlighed og ejerskab skaber vi i fællesskab de bedste resultater”

Vigtigste mærkesager

 • Ansvar og ejerskab: Hvis alle har ansvaret, er der ingen der tager det. – For mig er det vigtigt at tage ejerskab for de opgaver og udfordringer, som opstår, både i det daglige og på overordnet niveau. Dette er for mig en forudsætning for, at tingene følges til dørs. Jeg vil gøre mit til at sikre, at ansvaret er placeret og klart defineret.
 • Samarbejde: Gennem samarbejde og fælles forståelse når man længst. – Jeg vil være med til at styrke samarbejdet med ledelsen samt mellem medlemmerne og Finansforbundet i Nordea.
 • Fleksibilitet: Et fleksibelt arbejdsliv i balance øger trivslen. – Som følge af de seneste års pandemi, har de fleste oplevet en øget fleksibilitet, både i forhold til arbejdstidspunkter på dagen og arbejdssted. Dette har, for de fleste, givet øget tilfredshed og trivsel. Jeg vil kæmpe for, at fleksibiliteten er i fokus, så vi som fagforening kan være med til sikre, at alle kan have et arbejdsliv i balance.

Nuværende job

Jeg startede i banken i 2014 - i Servicefilialen Nykøbing Falster som finansøkonom-elev. I dag er jeg Account Manager i Storkunder Erhverv på Vesterport i København, hvor jeg har været ansat de seneste knapt 5 år. Dagligdagen bruges på sparring med koncerner og selskaber, primært med fokus på compliance, for at forstå og beskrive risici. Dette for at sikre, at de og vi overholder Finanstilsynets retningslinjer. Jeg blev for ca. 3 år siden valgt som tillidsrepræsentant og har også været fællestillidsrepræsentant for området Business Banking Øst.

Hvorfor stiller du op?

Jeg har altid fundet stor glæde i at hjælpe andre, og hvervet som tillidsrepræsentant har givet mig mulighed for at dyrke dette. Jeg føler mig nu klar til at komme endnu tættere på samt kunne være med til at forbedre forholdene for jer som medlemmer.

For mig repræsenterer suppleantposten præcist dette: en kontakt med medlemmerne samt en mulighed for at være med til at påvirke Finansforbundet i Nordeas fremtidige retning.

Jeg er klar til at stille min erfaring og mit engagement til rådighed - til fordel for både medlemmer og bestyrelse.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Med en stemme på mig får I en suppleant, som brænder helhjertet for at gøre en forskel og lade alle stemmer blive hørt.

Med min erfaring som tillidsrepræsentant har jeg lært, hvad der kan påvirkes, og hvor energien skal lægges for at skabe de bedste resultater. Med mig som suppleant får I en ansvarsbevidst kandidat, som tager ejerskab og sørger for at følge tingene til dørs.

Ester Ribas

Opstiller til genvalg som suppleant

"Det er passionen, der driver værket"

Vigtigste mærkesager

 • Fleksibelt arbejdsliv
  Der skal være balance mellem arbejde og fritid. Der skal være respekt for den enkeltes individuelle personlige og faglige behov.
  Vi skal have et arbejde, som sikrer personlig vækst og giver os følelsen af, at vi bidrager til det fælles bedste.
 • Fokus på forskellighed
  Det enkelte individ skal være i fokus. Vi skal skabe en hverdag, den enkelte medarbejder kan trives i og motiveres af.
  En god medarbejder er en motiveret medarbejder. Og en motiveret medarbejder er en medarbejder, der bliver længere og skaber mere værdi i virksomheden og verden omkring os.
  Vi skal anerkendes som HELE mennesker og ikke blot som ressourcer.
 • Nærvær på distancen
  Vores hverdag skal være opbygget af menneskelige relationer.
  Vi arbejder mere og mere på distancen og har derfor i højere grad behov for at føle et tilhørsforhold, både til vores kollegaer, ledelse og tillidsrepræsentanter.

Nuværende job

Til dagligt arbejder jeg i Operations Change Execution, hvor jeg blandt andet beskæftiger mig med forandringsprojekter.

Jeg har været tillidsrepræsentant i knapt 10 år, hvoraf 5 af dem har været i Nordea.

Hvorfor stiller du op?

Jeg blev valgt som bestyrelsessuppleant sidste år, og mit arbejde er slet ikke færdigt.

De seneste 2 år har vores verden forandret sig markant. Det bringer nye udfordringer, men også mange nye og gode muligheder.

Jeg stiller op for at gøre en forskel og for at gøre din, min, VORES stemme gældende i en verden, der med sikkerhed vil blive ved med at forandre sig alt for hurtigt.

Bag hver skærm sidder der et MENNESKE – og ikke bare et tal!

Et menneske der skal høres og der skal LYTTES til.

Jeg vil benhårdt arbejde videre på at skabe gode rammer og løsninger for medlemmerne.

At skabe endnu bedre relationer mellem medarbejdere og ledere samt styrke broen mellem Finansforbundet i Nordea og medlemmerne.

Jeg ser stadig suppleantposten som en mulighed for at komme tættere på Finansforbundet i Nordea og være tættere på, hvor der er størst mulighed for påvirkning og indflydelse.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Du vil få en suppleant, der er 100 % dedikeret. Jeg har masser af gå-på-mod, er kommunikativt stærk og er ikke bleg for at stille spørgsmål eller stå ved min mening.

Min erfaring fra tillidsrepræsentanthvervet og suppleantposten kombineret med mine personlige kompetencer gør mig i stand til at kæmpe for, at Nordea er en god, attraktiv og udviklende arbejdsplads for dig.

Giordano (Gio) Romanelli

Opstiller til nyvalg som suppleant

"Det er din nysgerrighed, der gør dit udviklingspotentiale større!"

Vigtigste mærkesager

 • Konstruktiv dialog mellem lederne og medarbejderne
  En dialog hvor begge parter føler sig hørt, forstået og godt behandlet samt hvor positiv udvikling af faglige og personlige kompetencer er i fokus.
 • Mere involvering ift. fremtidsplaner
  Vores hverdag er fyldt med tanker om, hvad der kommer til at ske med os i fremtiden. Derfor har vi brug for flere informationer om vores fremtid i Nordea, vores opgaver og roller ”i morgen” i vores hverdag i Nordea. Vi har brug for mere realistiske og tydelige oplæringsplaner og muligheder for at udvikle os mere i Nordea.
 • Mere fokus på trivsel og mere empati fra ledelsen
  Gøre lederne mere opmærksomme på, hvordan medarbejderne har det psykisk, og om de trives på arbejdspladsen, frem for at lægge for meget fokus på produktionen. Det er vigtigt at huske, at medarbejdere er mennesker, ikke maskiner.

Nuværende job

Jeg arbejder i Operations Purchase. Jeg er på min anden omgang som tillidsrepræsentant og har arbejdet i Nordea i 4 år.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stillede op som tillidsrepræsentant og blev valgt med virkning fra januar 2020. For mig har rollen en perfekt balance mellem det mentale og det empatiske, som passer rigtig godt til min personlighed. Jeg føler, at jeg har en masse at bidrage med og bliver især rost for min empati blandt mine kollegaer i Nordea. Det er en egenskab, jeg vil skrue op for og udvikle i mit virke som tillidsrepræsentant og bestyrelsessuppleant.

Jeg er altid meget nysgerrig og passioneret og drives af motivation. For mig er mine kollegaer og de medlemmer, jeg repræsenterer, den største motivation, man kan finde, og det, der driver mig i min hverdag. Derfor stiller jeg op som bestyrelsessuppleant.

For mig er det vigtigt, at vi trives bedst muligt på arbejdspladsen. Ved at trives, når vi går på arbejde, er sandsynligheden for, at vi præsterer bedre og udvikler os, meget større, hvilket er til gavn og glæde for alle parter.

Seneste nyt