Menu luk

Mød kandidaterne: Bestyrelsen

Ole Lund Jensen, Katja Larsen, Louise Have Lund og Louise Naur genopstiller alle fire til bestyrelsen

14. mar 2022
9 min

Herunder kan du se kandidaterne til bestyrelsen præsentere sig selv, og om et par dage publicerer vi præsentationerne af kandidaterne til suppleantposterne.

Find mere information om Finansforbundet i Nordeas generalforsamling 25. marts på finansforbundet.dk/gf2022. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig generalforsamlingen med stemmeret.

De fire bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, genopstiller alle, og der er ikke nye kandidater. Læs deres præsentationer herunder:

 • Ole Lund Jensen
 • Katja Larsen
 • Louise Have Lund
 • Louise Naur

Ole Lund Jensen

Genopstiller til bestyrelsen

"Fællesskabet giver styrke. Men det er i samarbejdet og dialogen, vi skaber de gode løsninger for medlemmerne"

Vigtigste mærkesager

 • Fair og gode arbejdsvilkår, der giver fleksibilitet og frihed under ansvar for den enkelte
 • En udviklende arbejdsplads, der understøtter den enkelte medarbejder
 • Gode muligheder for samarbejde, der skaber arbejdsglæde og gode resultater

Nuværende job

Jeg har været en del af kredsbestyrelsen siden 2004, så jeg har stor erfaring herfra - og fra Finansforbundets hovedbestyrelse, bankens bestyrelse m.v.

De seneste år har jeg mig primært beskæftiget mig med forhandling og aftaler med Nordea, herunder virksomhedsoverenskomst og lokalaftaler om løn, pension, arbejdstid m.v.

Herudover deltager jeg i samarbejdsudvalg – dansk og tværnationalt – og i mange af de forhandlinger, der følger af forandringerne i banken.

Jeg er stadig aktiv i det fagpolitiske arbejde i Finansforbundet og repræsenterer Finansforbundet i FTF-a’s hovedbestyrelse (Finansforbundets A-kasse).

Hvorfor stiller du op?

Jeg genopstiller, fordi jeg stadig ønsker at være med til at udvikle Nordea til en endnu bedre arbejdsplads. I en tid med stadige forandringer i banken, sektoren og samfundet er det vigtigt, at der er fokus på medarbejdernes vilkår, trivsel og udvikling. Jeg mener, at min viden og forhandlingserfaring er vigtig, når vi skal finde de bedste løsninger, der tilgodeser både medarbejderne og Nordea.

Hvordan vil du gøre en forskel?

Fordi jeg kan bidrage med min viden og erfaring fra mange år i banken og det faglige arbejde, når jeg er i dialog med ledelsen for at forhandle overenskomster og aftaler. Jeg har et indgående kendskab til organisationen i Nordea og i Finansforbundet. Jeg er god til at bevare overblikket i pressede situationer og god til at finde løsninger på komplekse problemstillinger. Jeg søger samarbejdet og de fælles løsninger - men jeg kan også stå fast, når det er nødvendigt.

… Og så brænder jeg stadig for at skabe resultater, der er til gavn for vores medlemmer!

Katja Larsen

Genopstiller til bestyrelsen

"Vi får en endnu bedre bank – gennem inspiration, indflydelse, ideer, ansvar og anerkendelse"

Vigtigste mærkesager

 • Vi skal skabe et arbejdsfællesskab, hvor gode resultater ikke står alene, men hænger sammen med anerkendelse, arbejdsglæde, medinddragelse og plads til forskellighed.
 • Det er en succes, at vi har Danmarks mest eftertragtede medarbejdere. Men det er ikke en succes, hvis det lykkes andre virksomheder at stjæle dem.
  Vi skal have mulighedernes bæredygtige arbejdsplads – i forhold til uddannelse, rummelighed og genbrug af ressourcer, så vi gror vores egne talenter og synliggør udviklingsveje.
 • Ressourcerne skal passe til opgaverne. Når nye processer ikke fra starten er tænkt digitalt hele vejen igennem, og der ikke frigives mere tid, da det følges op med flere manuelle registreringer, så hænger det ikke sammen. Jeg vil fortsætte mit fokus på et acceptabelt arbejdspres, hvor processerne understøtter og sikrer en effektiv arbejdsgang, der giver endnu mere tid med kunderne.


Nuværende job

Mit job er at være ”i medlemmernes tjeneste”.

I Finansforbundet i Nordea er det vores opgave at få løst alle de opgaver, som lander hos os. Jeg er en teamplayer, og jeg synes, det er super energifyldt at være en del af Nordeas trivselsudvalg, hvor jeg har være med til at sætte forebyggelse af stress på dagsordenen. Det er et meget kompliceret område, fordi det rummer kultur, ledelse, eget ansvar og svære dialoger.

Alle skal bidrage til, at vi får en arbejdsplads og en kultur, hvor vi bliver glade af at gå på arbejde, og hvor vi spiller hinanden bedre. Det handler ikke kun om god ledelse, men at vi alle tager ansvar for både vores egen trivsel og fællesskabet, og hvor vi bliver bedre til at sige fra, så vi ikke bliver syge med stress.

Mit hjerte banker for de tillidsvalgte, og jeg bliver så glad, når jeg hører ledelsen rose dem. De yder en kæmpe indsats lokalt og får slet ikke den anerkendelse, som de i mine øjne burde have.

Vi skal udnytte momentum nu, hvor vi har en god dialog med ledelsen. På mange punkter vil vi det samme, men vejen til målet er vi ikke altid enige om. Det er nu, vi skal stille op - det er nu vi skal forpligte os til sammen at sætte agendaen.

Nordea er fyldt med kompetente og engagerede medarbejdere, der hver dag arbejder for at gøre vores bank bedre. I dialogen har vi behov for forskellige ideer, initiativer, holdninger, synspunkter og erfaringer, som kan bruges og supplere hinanden. Vi kan udrette noget sammen ved at bruge disse forskelligheder til at være styrker i vores hverdag.

Hvorfor stiller du op?

Jeg springer glad ud af sengen hver morgen, fordi jeg bruger min tid på noget, som er vigtigere end mig selv, og som jeg kan gøre sammen med jer.

Hvordan vil du gøre en forskel?

Jeg vil fortsætte arbejdet for en arbejdsplads, som vi kan være stolte af. Både fordi vi laver gode resultater, og fordi vi har et godt image blandt kunder og medarbejdere. Så kan vi nemlig tiltrække endnu flere kolleger til vores Nordea-familie.

Louise Have Lund

Genopstiller til bestyrelsen

"Det skal være godt at gå på job. Det handler om tillid, anerkendelse og ordentlighed. Vi skal turde at ville"

Vigtigste mærkesager

 • Det skal være godt at gå på job. Vi skal have det godt, så vi trives og er vores bedste selv – det gælder fysisk såvel som psykisk. Jeg er ikke i tvivl om, at tillid til og anerkendelse af medarbejdere er vejen frem. Som Ellen Hillingsø sagde på et medlemsmøde i efteråret: ”Når vi bliver set, så vokser vi”. Jeg er fuldstændig enig, og hvis vores ledere tør at fokusere endnu mere på anerkendelse, er jeg slet ikke i tvivl om, at trivslen vil stige. Vi skal ikke alle sammen passe en str. 39, men vi skal finde en vej, hvor der er plads til alle størrelser, som sammen skaber en større trivsel.
 • En værdikæde uden huller. Når jeg ser på et fugletræk, så tænker jeg ofte på den værdikæde, vi arbejder med i banken. Det kræver, at alle har hver deres rolle, så trækket understøtter hinanden bedst muligt. Når der outsources, nearshores eller skæres ind til benet, så frygter jeg, at det rammer værdikæden. Det rammer vores medlemmer, som risikerer at opleve et endnu større arbejdspres og skal løbe endnu hurtigere, så kunderne ikke mærker, at tandhjulet hakker. Jeg vil fortsat kæmpe mod, at der skæres ind, og arbejdspladser flyttes ud. Det kræver ordentlighed at passe på medarbejderne!
 • Genbrug er god brug. Det ligger mig stærkt på sinde, at vi ser på kompetencer og kvaliteter, så gode og loyale medarbejdere ikke mister deres job. Der er guld at hente i kompetente medarbejdere. Der skal være plads til alle; vi skal alle kunne udvikle os i vores job og derved sikre fastholdelse i Nordea. Vi skal turde at investere - også i det nuværende. Det vil jeg sætte på dagsordenen!

Nuværende job

Jeg kæmper dagligt for vores medlemmers bedste som kredsbestyrelsesmedlem i Finansforbundet i Nordea gennem de sidste to år. Jeg har stor glæde ved at arbejde med arbejdsmiljø, trivselsudvalg og vores nordiske samarbejdsudvalg samt som kontaktperson for vores tillids- og fællestillidsrepræsentanter i hovedkontorerne.

Hvorfor stiller du op?

Jeg genopstiller, da jeg ønsker at fortsætte det gode og spændende arbejde, som jeg har i FiN. Jeg er medlemmernes talerør op mod ledelsen, og dét er min absolut vigtigste rolle. Jeg føler, at jeg med dette job har fundet guldet for enden af regnbuen. Jeg ELSKER det samarbejde, der er op mod ledelsen, og det samarbejde, jeg har med vores korps af tillidsvalgte.

Hvordan vil du gøre en forskel?

Jeg vil være elastikken, der holder æggebakken sammen. Jeg vil - sammen med vores tillidsvalgte - gøre en forskel for medlemmerne i deres hverdag.

Louise Naur

Genopstiller til bestyrelsen

"Sammen er vi stærkest"

Vigtigste mærkesager

 • Jeg brænder for et stærkt fællesskab.
 • Jeg ønsker at stå til rådighed for sparring og støtte, så vi sammen kan skabe de bedste resultater og det mest motiverende arbejdsmiljø.
 • Skabe mere tryghed. Jeg har igennem hele mit arbejdsliv arbejdet for, at vores kolleager skal føle sig trygge i deres ansættelse. Det kan vi opnå ved at være tilstede, når der er brug for det, at man kender sine rettigheder, og at man ved, man aldrig er alene.

Nuværende arbejde

Siden jeg blev valgt ind i Finansforbundet i Nordea i 2020, har jeg primært arbejdet med sagsbehandling.

70 procent af min arbejdsdag går med at tale med vores medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Jeg værdsætter enormt de dialoger, sparringer og orienteringer m.v., som rammer mit bord. Uden jeres ord og den viden, I giver, ville vi ikke have opnået de resultater og aftaler med banken, som vi har.

Derudover er jeg ansvarlig for, at vores fællesskab øges. Vi vil gerne være den foretrukne fagforening, så længe man er i den finansielle sektor, og det budskab er jeg med til at sprede.

Dernæst har jeg været med til at afvikle mange af de webinarer, vi har afholdt igennem de sidste to år, hvor vi primært har arbejdet fra distancen. Tak til alle jer, der har deltaget.

Hvorfor stiller du op?

De sidste to år er jeg vågnet med et smil og tænkt: ’Gad vide, hvem der ringer i dag?’ – klar til at hjælpe de kolleger, der kontakter os.

Jeg er enormt motiveret af mit arbejde, da det også er min passion.

Hvordan vil du gøre en forskel?

Fordi jeg brænder for mig arbejde, så lover jeg at fortsætte med at give mig 110 %. Jeg går dedikeret ind i opgaverne, og I får altid en ærlig og loyal version af mig.

Når vi står sammen, så er jeg overbevist om, at vi kan opnå gode resultater, skabe et sundt arbejdsmiljø og være det stærkeste fællesskab.

Seneste nyt