Menu luk

Fantastiske fællesskaber former fremtiden

Proaktive samarbejdspartnere og fællesskaber set med unge øjne. Seminaret for tillidsvalgte satte fokus på fællesskabernes betydning

8. nov. 2022
3 min
Dansk / English

”At møde ind her i dag er som at møde familien, man ikke har set et år!” Gensynsglæden var stor, da omkring 110 tillidsvalgte fra hele landet mødte op til to dages seminar i Roskilde. Selv om mange tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter deltog for første gang, var erfaringsmassen stor. Samlet havde deltagerne arbejdet 2079 år i Nordea, og heraf havde de været tillidsvalgte i 1064 år - lidt over halvdelen af tiden.

Spørger nysgerrigt ind

Rammen for dagene sammen hed ’Fremtiden for fællesskaber’, og fællesskabet kom under lup fra mange vinkler.

Jes Møller Christensen, der er fællestillidsrepræsentant i Business Banking Region Vest, fortalte sammen med sin erfa-gruppe af tillidsrepræsentanter, hvordan de ønskede at fremstå som proaktive og ansvarlige samarbejdspartnere over for banken og ledelsen og ikke som kolleger, der kun bliver tilkaldt, når ’noget er galt’.

”Hvis People Pulsen viser, at trivslen er udfordret, har vi nysgerrigt spurgt ind hos lederen om, hvad der har og ikke har fungeret, og hvad der kan gøres. Og når vi modtager nye kolleger, har vi gjort vores til, at det sker på en helt anden måde, end hvad der skete for et år siden. Medarbejderen skal føle sig velkommen, og teknik m.v. skal bare virke,” fortalte Jes Møller Christensen.


Fællestillidsrepræsentanterne Jes Møller Christensen fra Business Banking Region Vest (t.v.) og Jan Nielsen fra 24/7 både foran og på skærmen. De havde optaget en video sammen, som de viste for de andre tillidsvalgte.

Den socialøkonomiske virksomhed Deltager Danmark fortalte om, hvordan man kan udvide fællesskaberne ved at række ud og involvere folk aktivt på en måde, der motiverer dem. På den måde bliver fællesskabet en vej til at få adgang til hinandens ressourcer på en mere uformel og netværksbaseret måde.

 


Engagementet var stort. Her er det tillidsrepræsentanterne fra Personal Banking Sjælland.

Unge navigerer med hjertet

Kultursociolog Emilia van Hauen holdt et foredrag med titlen ’Det Fantastiske Fællesskab’:

”Generation Y er vokset op med forældre og andre, der ser dem som ligeværdige, og de har lært at navigere med hjertet. Derfor er det for mange et hårdt chok at lande på arbejdsmarkedet, hvor man er underlagt strukturer, magt og hierarkier,” fortalte hun og tilføjede, at generation Y er den mest fællesskabsorienterede unge-generation nogensinde.

”Det kan være svært at tro på, hvis man måler på medlemskaber af foreninger og partier, men de lever konstant i fællesskaber, hvor tillid, personlighed og mening er vigtigere end magt, myndighed og prestige.”

Hun opfordrede de tillidsvalgte til at være oprigtigt nysgerrige og spørge de unge, hvad de ønsker.

”For det, de unge gør i dag, gør resten i morgen.”


Der blev diskuteret og udvekslet erfaringer med hinanden.

Hvad tager du med hjem fra seminaret?

Thue Michelsen, bankrådgiver Hillerød
Arbejdsmiljørepræsentant i seks måneder

”Det er tydeligt, at de tillidsvalgte har et godt fællesskab, hvor vi bygger bro gennem dialog. Vi lærte også, at vi ikke skal ’gøre noget FOR, men MED nogen’ – vi skal bygge fællesskaber op og få flere med. Vi får ofte at vide, at vi har nøglen til egen butik. Jeg vil finde ud af, om nøglen kan bruges til at åbne noget mere – det kan være fx at udnytte, at ledelsesretten er uddelegeret lokalt.”

Henning Balslev, boligrådgiver, Roskilde
Tillidsrepræsentant i et års tid

”Jeg blev især inspireret af rammen: At vi kunne mødes så mange tillidsvalgte i to dage fysisk – det var fantastisk. Jeg var meget glad for dialogerne dels med bestyrelsen, dels med Nordeas ledelse. Jeg er blevet mere motiveret for at være synlig som tillidsrepræsentant som bindeled mellem medarbejdere og ledelse.”

To artikler fra seminaret

Læs også artiklen:

Arbejdspres og aggressive kunder fylder mere
De tillidsvalgte og to repræsentanter fra Nordeas danske ledelse mødtes til dialog om travlhed, rangeringer og truende kunder

Seneste nyt