Menu luk

Ærlige input udefra udvikler og udfordrer

For et år siden nedsatte Finansforbundet i Nordea et advisory board, hvor medlemmer og ikke-medlemmer kom med input til, hvordan fagforeningen bedre kan komme i øjenhøjde med den mangfoldige skare, som kendetegner Nordea-kollegerne

9. dec. 2022
4 min
Dansk / English

Kan tillidsrepræsentanterne få en mere aktiv rolle som trendsættere, der som coaches bygger bro for medarbejderne, og i mindre grad behandler ’sager’ for medlemmer med behov for faglig hjælp? Kan Finansforbundet få en ny rolle som interne headhuntere, som hjælper medlemmerne videre til andre jobs internt i Nordea?

Det var blot to af forslagene fra et advisory board, som blev nedsat af Finansforbundet i Nordea. Men lad os rulle tilbage til begyndelsen.

”Medarbejderne i Nordea bliver stadig mere mangfoldige, når vi ser på uddannelsesbaggrunde, nationaliteter og aldre. I Finansforbundet i Nordea skal vi fremtidssikre os, så alle medarbejdertyper oplever, at vi er relevante for netop dem,” fortæller næstformand Mette Balck Mejlby.

Flere ikke-medlemmer var med

Bestyrelsen valgte derfor sidste efterår at nedsætte et advisory boad, som skulle komme med input til, hvordan fagforeningskredsen kan udvikle sig – og eksternt faciliteret for ikke at påvirke processen og ideerne. Og det var populært! Hele 37 Nordea-kolleger søgte om at deltage, selvom arbejdet var ulønnet og frivilligt.

”Vi var meget spændte på, hvor mange der ville søge, og er meget glade for den store interesse. Vi ville især gerne høre fra nogle, der ikke var tæt på os og kunne komme med et udefra-og-ind-perspektiv. Vi udvalgte 11 ansøgere med forskellige baggrunde, og hvoraf flere ikke var medlemmer,” fortæller Mette Balck Mejlby.

Kør tættere parløb med Nordea!

Ét af advisory boardets medlemmer var Anne-Marie Arnvig, Senior Marketing Partner i Nordea Finans.

”Nordea er en stor, kompleks virksomhed, hvor Finansforbundet i Nordea spiller en rolle i, hvordan jeg kan påvirke arbejdslivet her. Det vil jeg gerne være med til, for Nordea er også ’min’. Muligheden for selv at blive klogere var yderligere en motivation til at søge,” fortæller Anne-Marie Arnvig, som fandt en fællesnævner blandt alle advisory board-medlemmerne:

”Det var vigtigt for os alle sammen at udvikle os i vores job og have indflydelse. Vi ønskede, at Finansforbundet i Nordea bliver en sparringspartner for banken både fagligt og socialt. Det gik op for os, at mange af de ting, vi foreslog – f.eks. flere netværksgrupper – allerede findes. De er bare ikke særligt synlige, og det er jo et problem i sig selv.”

Virksomhedsspecialisten

En anden oplevelse er, at advisory board-medlemmerne sjældent skelner mellem, om afsenderen er Finansforbundet centralt eller Finansforbundet i Nordea.

”Der er ingen tvivl om, at vi er en del af det samme tilbud til medlemmerne. Det er også én af årsagerne til, at vi for et par år siden skiftede navn fra Kreds Nordea til Finansforbundet i Nordea – for at den fælles identitet blev tydeligere. Finansforbundet har specialiseret sig i finanssektorens vilkår og rammer, mens Finansforbundet i Nordeas unikke styrke er, at vi er virksomhedsspecialisten. Som den eneste forhandlingspart i Nordea i Danmark kender vi organisationen godt gennem medlemmer, vores netværk af tillidsvalgte og formaliserede relationer til ledelsen. Den styrke skal vi prøve at synliggøre endnu mere,” siger Mette Balck Mejlby.


Øverst fra venstre Evelina Klang-Wisén, Gitte Aaskov Pedersen, Thomas Ostenfeld Lindal, Mikkel Johansen og Casper Forsström og nederst Anne-Mette Arnvig og Pia Kirk ved advisory boardets præsentation af deres forslag til Finansforbundet i Nordeas bestyrelse.

 

Som ansat i Nordea Finans var advisory boardet en lejlighed for Anne-Marie Arnvig til at møde kolleger bredt i Nordea.

Udvidet netværk og fællesskab

”Jeg har udvidet mit netværk i Nordea. Arbejdet i advisory boardet var også en god lejlighed til at reflektere i dybden over, hvad der er vigtigt i mit arbejdsliv. Desuden var det dejligt at opleve, at bestyrelsen var reelt nysgerrig på de forslag, vi kom med. Jeg føler ikke selv, at vores forslag var så revolutionerende – jeg havde gerne set, at vi havde tænkt endnu mere ud af boksen,” siger Anne-Marie Arnvig.

Mette Balck Mejlby mener bestemt ikke, at forslagene var så små endda:

”Vi har virkelig fået meget værdifulde input, og vi er dybt taknemmelige for advisory boardets store engagement. Nogle forslag arbejder vi videre med lokalt hos os selv. F.eks. har vi sammen med fællestillidsrepræsentanterne drøftet, hvordan vi kan udvikle og måske differentiere fremtidens tillidsrepræsentant. Senest har vi inviteret interesserede tillidsvalgte til at blive involveret i denne proces, og vi vil tage diskussionen med til Finansforbundet, som står for uddannelsen af tillidsrepræsentanter,” fortæller Mette, der opfordrer til tålmodighed – ting tager tid i en politisk og demokratisk organisation.

Andre tiltag er en opdateret kommunikationsstrategi, der digitaliserer og målretter kommunikationen bedre, og hvor sociale medier bruges mere.

First mover

Andre af forslagene vedrører Finansforbundet centralt, og dem har bestyrelsen bragt videre dér.

”I Finansforbundet i Nordea har vi været first movers i at invitere ’fremmede’ ind for på den måde at udfordre os på vores egne blinde vinkler og biases. Vi har både præsenteret set-up’et og de input, vi har fået, i Finansforbundets politiske organer, hos vores nordiske kolleger i Union in Nordea og andre kredse under Finansforbundet. Overalt har der været stor interesse, og vi har bestemt fået mod på også en anden gang at række ud, når vi har brug for gode input,” understreger Mette Balck Mejlby.

Advisory boardets arbejde kulminerede i marts måned, hvor boardets medlemmer præsenterede deres forslag for bestyrelsen. Derudover blev der holdt et virtuelt møde med Finansforbundet i Nordeas medlemmer, og initiativet blev nævnt i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

Seneste nyt