Menu luk

Vi prøver igen: Kom med til virtuel generalforsamling 18. juni!

Vi indkalder hermed til årets generalforsamling torsdag 18. juni kl. 15.00-17.15. Tidspunktet er aftalt med Nordea under hensyntagen til den daglige drift.

22. apr. 2020
2 min

Vi indkalder hermed til årets generalforsamling torsdag 18. juni kl. 15.00-17.15. Tidspunktet er aftalt med Nordea under hensyntagen til den daglige drift.

På generalforsamlingen kan du bl.a. høre formandskabets beretning om det forgangne år, og så er det dér, du vælger, hvem der skal repræsentere dig fremover, når der er valg til bestyrelse og suppleanter.

Generalforsamlingen skulle oprindeligt have været afholdt 28. marts, men pga. corona-pandemien blev vi nødt til at udskyde den, og det er også derfor, at vi afholder generalforsamlingen i en kort, virtuel version.

Sæt jer sammen

Vi opfordrer til, at du og dine kollegaer bruger eftermiddagen sammen, hvor du kan blive opdateret på et begivenhedsrigt år i Finansforbundet i Nordea, og hvor du kan få indflydelse og bruge din stemmeret. For at gøre eftermiddagen og måske aftenen ekstra hyggelig, betaler vi for pizza, sandwich og lign. samt drikkevarer. Nærmere info følger.

Du skal tilmelde dig senest torsdag 4. juniffinordea.dk (klik på link) for at få stemmeret.

Vi glæder os til at mødes med dig – denne gang virtuelt.

Mange hilsener
Finansforbundet i Nordea

Invitation in English (scroll down)

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Udsat fra 28. marts 2020 grundet COVID-19

Finansforbundet i Nordea holder ordinær generalforsamling virtuelt
torsdag 18. juni 2020 kl. 15.00
Generalforsamlingen er Finansforbundet i Nordeas øverste myndighed og er åben for alle medlemmer.

Dagsordenen iflg. vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Beretninger
a) Beretning fra bestyrelsen om kredsens virksomhed i det forløbne år
b) Orientering om Finansforbundets virksomhed i det forløbne år

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og décharge

5. Indkomne forslag
a) Fra medlemmer
b) Fra bestyrelsen

6. Valg af
a) 4 bestyrelsesmedlemmer
b) 3 bestyrelsessuppleanter
c) 1 intern revisor
d​) 2 interne revisorsuppleanter

7. Eventuelt


Forslag til valg og andre forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finansforbundet i Nordea skriftligt i hænde senest torsdag 7. maj 2020. Forslag til valg og andre forslag, der modtages efter 7. maj 2020, kan ikke behandles på generalforsamlingen.

Endelig dagsorden, det reviderede regnskab og indkomne forslag - inkl. kandidater til bestyrelse og suppleanter - offentliggøres senest 20. maj på www.ffinordea.dk.

Ønsker du at deltage med stemmeret, skal du tilmelde dig senest 4. juni på www.ffinordea.dk (klik på link).

Seneste nyt