Menu luk

Mød kandidaterne: Suppleanter

I alt seks personer stiller op til de tre suppleant-poster. Læs deres præsentationer her.

27. maj 2020
15 min

Finansforbundet i Nordea holder generalforsamling torsdag 18. juni. I mandags offentliggjorde vi bestyrelseskandidaternes præsentationer.

I alt seks personer stiller op til de tre suppleant-poster. Læs deres præsentationer herunder.

 • Klaus Holm
 • Louise Have Lund
 • Louise Naur
 • Ester Ribas
 • Angelika Schiøtz
 • Cecilie Sløk

Find mere information om generalforsamlingen her.

Tilmeld dig senest 4. juni her

 

Klaus Holm

Genopstiller som suppleant


Kim Larsen: "Livet er som en hullet landevej, nogle har bare bedre støddæmpere"

Vigtigste mærkesager

 • Det gode holdbare arbejdsliv.
 • Respektfuld kommunikation og respekt for vores faglighed i alle grene af organisationen.
 • At være tæt på medlemmerne og være støddæmperen, coach og sparringspartner.

Nuværende job

Jeg er 54 år, er service and advice agent i Nordea 24/7 i Høje Taastrup. Er uddannet privatrådgiver, erhvervsrådgiver, finansiel rådgiver i leasing og tillidsmand med over 10 års erfaring. Har akademiuddannelsen i Kommunikation, Projektledelse og Coaching i organisationer. Min primære funktion er at tale med bankens kunder og finde de bedste løsninger til dem, med dedikation og høj faglighed. Herudover er jeg tillidsmand for ca. 100 fantastiske kolleger, der arbejder på alle tider af døgnet i Nordea 24/7 i Taastrup.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op for 3. periode som suppleant for at sikre, at alle i Nordea kan bruge mig som direkte talerør til kredsbestyrelsen og bankens ledelse. Jeg ved, at det giver gode resultater, som gavner medlemmerne, når jeg er med ved bordet, og jeg er respekteret for min konstruktive tilgang og brede faglige erfaring.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Jeg har de stærke skuldre og beviser det dagligt ved at tage godt hånd om mine kolleger i en enhed, som betjener kunder døgnet rundt. Det giver et meget stort flow af udfordringer, der skal håndteres, og det giver mig en stor erfaring og høj faglighed i at finde de bedste løsninger. Så er jeg jo mand og synes, der er brug for en fagligt stærk mand, med godt humør, handlekraft og ro i stormvejret, som lytter højere til alle i organisation, uanset om det er IT, rådgivere, kundemedarbejdere, leasing-folk, projektmedarbejdere eller ledere.

Det er vigtigt, at medlemmerne har en repræsentant, der kender deres hverdag og udfordringer. Derfor skal medlemmerne stemme på mig.

 

Louise Have Lund

Opstiller til nyvalg til bestyrelsen (p.t. indtrådt som 1. suppleant) og genopstiller som suppleant

"Et meningsfuldt arbejdsliv - et arbejds- og privatliv i balance og trivsel. Vi sikrer, at vi er den stærkest mulige sparringpartner for vores medlemmer"

Vigtigste mærkesager

 • Meningsfyldt arbejdsliv: Et arbejde i balance og trivsel
  Vores vigtigste mission er, at vi skal støtte vores kollegaer til at være ”deres bedste JEG, og således high performers” i en travl hverdag. Det kræver, at vi, som forbund, støtter op og tilbyder de bedste værktøjer, så de kan føle sig trygge, have tillid, så de trives i hverdagen. Uden god trivsel er der ikke en god performance. Vi er i et momentum, hvor der i den grad endelig er en enighed om vigtigheden af god trivsel - og dette skal gribes og følges til dørs.
 • Genbrug - er god brug
  Lad os benytte os af de gode kompetencer, vi og vores kolleger har og få styrket disse, så vi undgår afskedigelser. Vi er nødt til at kæmpe for, at vi som ansatte bliver vægtet som et stort aktiv og ikke bare et let omsætteligt aktiv.
 • Fra redningskrans til sparringspartner
  Hvordan vi kan styrkes, så vores ”korps” kan være en langt bedre sparringspartner ift. selvudvikling, og ikke kun en redningskrans, når det går galt.

Nuværende job

Jeg er indtrådt i Finansforbundet i Nordea som fuldtids-kredsbestyrelsesmedlem i begyndelsen af maj, da der var en åben plads, efter Bodil Toft Sørensen stoppede i bestyrelsen.

Forinden det var jeg 1. suppleant i Finansforbundet i Nordea og fællestillidsmand i Operations, hvor jeg var i en fantastisk tillidsmandsgruppe. Min dagligdag var i team Pension & Savings, hvor jeg havde en hverdag, hvor jeg fik brugt rigtig mange af mine tillidsmands- og arbejdsrelaterede kompetencer.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for mine kollegaer i Nordea. Jeg er dedikeret - hvorfor jeg også har sagt ja til at træde ind i kredsbestyrelsen nu, selv om vi har en generalforsamling, der snarligt står for døren. Jeg er brænder for kredsbestyrelsesjobbet og vil efter d. 18. juni elske at fortsætte mit kredsbestyrelsesarbejde.

Vi er gennem den seneste tid gået igennem nogle store forandringer, og vi står stadig over for nogle store ”bølger”. Vi ser ind i en tid, hvor vi endnu engang skal løbe hurtigere, performe bedre og samtidig må se gode kollegaers jobs gå til lande udenfor Norden. Det rammer mig i maven, når jeg ser på de beslutninger, banken til tider tager. Jeg har behov for, at vi som forbund stadig råber højt om f.eks. den forretningsmæssige risiko, der ligger i at flytte så mange opgaver og jobs til Polen, Indien m.v.: Vores viden forsvinder, når Nordea sender opgaver til fx Polen. Vores gode kollegaer i andre lande skifter jobs, overleveringen forsvinder, og den viden, der er tilbage i Danmark, vil på den lange bane blive mindre og mindre, fordi organisationen i den grad skal ”skæres til”. Slutresultatet vil være kollegaer uden jobs, utilfredse kunder og i sidste ende: En bank der ikke vil overleve. Vi skal huske at se hele værdikæden igennem, for det rammer ikke kun de konkret berørte kollegaer, der mister deres job - det er også alle de resterende dele i tandhjulet af Nordea, der bliver berørt, f.eks. manglende kvalificeret sparring kollegaer/afdelinger imellem. Vores arbejde hænger sammen, og går en af tænderne i hjulet i stykker, vil det have indflydelse på resten af hjulet. De resterende tænder i hjulet skal også kunne holde til at dreje hurtigere rundt.

Vi skal have fokus på at være et helt menneske, som fungerer både privat og arbejdsmæssigt. Jeg er bekymret for de af vores kollegaer, som Nordea siger farvel til. I stedet bør Nordea gøre brug af de ekstremt gode kompetencer, der ligger hos den enkelte, så de som ansat kan blive ”genbrugt” i et andet job. Intern mobilitet skal styrkes og højnes. Genbrug er god brug.

Jeg har en stor iver og lyst til at støtte vores kollegaer i den fremtid, vi går i møde. Jeg kan bidrage, via god og konstruktiv dialog, med et stort indblik i forretningen og de konsekvenser, jeg umiddelbart ser af de skift, vi går igennem.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Det skal de, fordi det, der betyder mest for mig, er dem! Dem som medlemmer. Jeg brænder for og vil kæmpe for vores medlemmer, så jeg kan være med til at give den bedst mulige hverdag, hvor retfærdighed og trivsel skal prioriteres. Jeg går ind for, at godt samarbejde er vejen frem, så der skal absolut prioriteres en god og konstruktiv dialog med ledelsen i Nordea, således at vi forstår hinanden og de forskellige udfordringer, vi kan have på ”hver side af bordet”. Jeg vil vores medlemmer det bedste - og det er jeg sikker på, at Nordea også vil, således at vi alle i vores hverdag kan have et meningsfyldt arbejdsliv.

Louise Naur

Opstiller til nyvalg til bestyrelsen og opstiller til nyvalg som suppleant

"Det skal gøre en forskel – Det arbejde vi laver sammen i Finansforbundet i Nordea, og det vil jeg være med til at drive. Jeg er her for jer medlemmer"

Vigtigste mærkesager

 • Jeg vil støtte dig som medlem. Jeg bistår dig, så du aldrig står alene.
 • Fokus på at skabe en god balance mellem arbejds- og privatlivet.
 • Det er vigtigt for mig, at der er retfærdighed i de ting, vi foretager os.

Nuværende job

Jeg har været ansat i Personal Banking i 14 år og senest i rådgivningsteamet i Region København og Bornholm som bankrådgiver.

Jeg har været tillidsmand i 11 år og fællestillidsmand i de sidste 9 år. Det følgeskab, jeg har haft fra mine tillidsmænd, har givet mig muligheden for at komme helt tæt på jer og jeres problemstillinger.

I februar 2019 fik jeg muligheden for at hjælpe i Finansforbundet i Nordea og derfor arbejde for jer på fuldtid.

Jeg har været så privilegeret at få et større indblik i, hvad arbejdet som sagsbehandler indebærer, og her har jeg brugt mine kompetencer. F.eks. når jeg har forhandlet aftaler med People, deltaget ved personalesager, sparret med mange kollegaer og fået et godt indblik i de udfordringer, vi hver især har i vores hverdag.

Hvorfor stiller du op?

Arbejdet som tillidsmand, fællestillidsmand og som sagsbehandler i Finansforbundet i Nordea har været meget meningsfyldt, fordi jeg har arbejdet med det, der giver mig energi - at hjælpe mine kollegaer på vej.

Jeg brænder for at hjælpe dig som medlem og sammen med People finde den bedste løsning. Også når situationerne bliver svære.

Jeg kæmper for de bedste resultater.

Bliver jeg valgt, giver det mig mulighed for at arbejde for et bedre arbejdsliv på fuldtid - sammen med alle de skønne kollegaer på kredskontoret, den gode sparring med tillidsmandsnetværket og den daglige dialog med jer medlemmer.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Fordi I får en meget dedikeret Louise, som er stærk, robust og kompetent. Jeg vil fortsætte arbejdet for jer medlemmer i samarbejde med banken og People.

Jeg bliver den bedste udgave af mig selv, mest levende og fyldt op med energi, når jeg går ind ad døren om morgenen – og det vil komme jer til gavn, når jeg arbejder for jeres interesser.

Jeg er klar til at tage fat, og I kan være sikre på, at I får en kollega i Finansforbundet i Nordea, som er nærværende og vil arbejde for retfærdige løsninger og søge indflydelse, hvor det er muligt.

Det her er ikke bare et arbejde, det er min passion og mit omdrejningspunkt.

Jeg vil gøre en forskel.

 

Ester Ribas

Opstiller til nyvalg som suppleant

"Den største gave i livet er at kunne gøre en forskel for et andet menneske – jeg vil bruge min styrke til at hjælpe andre"

Vigtigste mærkesager

 • Trivsel & omsorg
  Engagerede medarbejdere er det største aktiv for enhver virksomhed.
  Trivsel giver engagerede medarbejdere.
  Omsorg giver trivsel og loyalitetsfølelse.
  Omsorg er at støtte medarbejdere i særlige livssituationer (f.eks. personlig krise, sygdom i familien eller andet), at værdsætte dem for dem de er og ikke blot for det arbejde de udfører samt at anderkende dem som HELE mennesker og ikke blot som ressourcer.
 • Balance & meningsfuldt arbejdsliv
  Der skal være balance mellem arbejde og fritid. Der skal være respekt for den enkeltes individuelle personlige og faglige behov.
  Vi skal have et arbejde som sikrer personlig vækst og giver os følelsen af at vi bidrager til det fælles bedste.
 • Relationer
  Forholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver skal være opbygget af menneskelige relationer og ikke baseret på transaktioner (”noget-for-noget mentalitet”).

Nuværende job

Jeg er ansat i Debt Collection DK (Inkasso), hvor jeg beskæftiger mig med projektarbejde i form af transitions, optimeringer, simplificeringer og konsolidering etc.

Jeg har været tillidsmand i små 8 år, hvoraf 3 af dem har været i Nordea.

Hvorfor stiller du op?

Min motivation for at stille op er mit brændende ønske om at kunne gøre en forskel for medlemmerne.

Jeg vil tale medlemmernes sag og støtte dig i alt, du har behov for.

Jeg vil arbejde benhårdt på at skabe gode rammer og løsninger for medlemmerne, skabe endnu bedre relationer mellem medarbejdere og ledere, styrke broen mellem Finansforbundet i Nordea og medlemmerne samt være tæt på medlemmerne.

Jeg ser suppleantposten som en mulighed for at komme tættere på Finansforbundet i Nordea og være tættere på, hvor der er størst mulighed for påvirkning og indflydelse.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Du vil få en suppleant, der er 100% dedikeret. Jeg har masser af gå-på mod, er kommunikativt stærk og er ikke bleg for at stille spørgsmål eller stå ved min mening.

Min erfaring fra tillidsmandshvervet kombineret med mine personlige kompetencer gør mig i stand til at kæmpe for, at Nordea er en god, attraktiv og udviklende arbejdsplads for dig.

Angelika Schiøtz

Opstiller til nyvalg som suppleant

"Magien er i Empatien – Vejen til bedre Trivsel"

Vigtigste mærkesager

 • Frisætte potentialet i dig, mig og i hele vores organisation ved at opbygge en højere grad af tillid, nærvær og åbenhed. Empatien er nøglen.
 • Lede opad gennem stærke relationer, f.eks. ved at inspirere ledere. Vi har brug for at få bygget en sund og livfuld organisation for at kunne lykkes endnu bedre i fremtiden.
 • Når vi har modet til at lytte åbent og ærligt til hinanden, kan vi skabe transformationer, der er epokegørende.
 • Værne om hinanden som mennesker, hvor omgangstonen bliver mere anerkendende. Samtidig bærer vi en stærk tro på hinandens talent, imens vi udvikler og inspirerer hinanden.

Nuværende job

Jeg bygger bro mellem mennesker i alt, jeg gør, og er optaget af, at vi som teams er fri af siloer og fulde af sammenhængskraft og stærke resultater.

Jeg arbejder i Savings Advisory i Business Banking Lyngby, hvor jeg er formuerådgiver erhverv og tillidsmand for vores team, som er spredt ud over hele landet. De fleste af vores teammøder er online, hvorfor vi har øvet os meget i at være nære, selv om vi sidder fjernt.

Som formuerådgiver erhverv lytter jeg omhyggeligt til kundernes drømme. Jeg kalder denne proces for besøget i ”hjertebanken”, hvor varmen kombineres med stærk faglighed. Denne proces har over tid udviklet min empati og evne til at kunne tale med høj som lav.

Hvorfor stiller du op?

Jeg ser et behov for, at der ledes opad i organisationen, så vi sammen kan frisætte de potentialer, vi har, ved at finde de bedste veje sammen. Jeg drømmer om en bank, der vokser, og hvor der er behov for alle medarbejdere. Lad os skabe mere ro og tid til kunder.

Lad os bevæge os ”fra kold til varm” ved at inspirere flere til at kigge op fra regnearket og ind i menneskeøjne. Jeg tror på, vi kan skabe større reel værdi under en mere bæredygtig ledelseskultur, hvor vi både ser mulighed for udvikling og drager omsorg for den enkelte medarbejder, leder og kunde.

For at sikre vi får en mere livfuld og berigende transformation, hvor vi som medarbejdere og teams inspireres, udvikles og involveres. Trivsel og arbejdsglæde skal kunne mærkes indeni.

Jeg er modig og går som tillidsmand i ærlig dialog med både lokale ledere og bankens øverste ledelse. Vi har brug for at få talt sammen om det, der frustrerer, bekymrer og presser den enkelte, men også det, der inspirerer, skaber glæde og giver resultater. Derfor er relationerne og kvaliteten af relationerne afgørende for, hvor langt vi når sammen.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Hvis du, som jeg, drømmer om, at MODET VOKSER i vores bank – et mod der tager afsæt i EMPATIEN og med ÅBENHED skaber en endnu bedre TRIVSEL.

 

Cecilie Sløk

Opstiller til nyvalg som suppleant

"Stem på en ung tillidsmand, som mener, at glade medarbejdere er vejen til succes for vores bank, hvorfor vi hver dag skal bane vejen for Happy People"

Vigtigste mærkesager

 • Arbejde for glade medarbejdere og dermed fastholde ledelsen i det faktum, at uden glade og tilfredse medarbejdere får vi sjældent gode kundeoplevelser.
 • Gode vilkår for udvikling – der skal være plads og tid til, at alle kan udvikle sig og føle sig klar til at kunne håndtere et job og en bank i forandring.
 • Være bindeledet mellem medarbejdere og ledelse, som sikrer, at ledelsen forstår dagligdagen i banken, og vi til alles bedste sikrer de bedste beslutninger.

Nuværende job

Jeg er bankrådgiver i bankens Rådgivningsfilial i Nordea Huset i Odense, hvor vi hjælper alle kollegaer i regionen med rådgivning af kunder. Jeg har derfor en rigtig stor berøringsflade og taler ofte med kollegaer i hele regionen. Samtidig er jeg tillidsvalgt for flere afdelinger i huset i Personal Banking.

Hvorfor stiller du op?

Jeg er blevet opfordret ad flere omgange til at stille op og overvejede også at stille op for 2 år siden.

Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel og gøre arbejdspladsen til den bedst tænkelige for medlemmerne. Vi er en branche i stor løbende forandring, og jeg vil være med til at sørge for, at medlemmerne stadig trives og føler sig trygge i arbejdet.

Jeg har tidligere haft mulighed for at deltage på Finansforbundets landsmøde, som i den grad kun har gjort interessen for det faglige arbejde og arbejdet for medlemmerne større, da jeg bl.a. her fik et godt indtryk af, hvordan jeg kan bidrage og bringe ting fra medlemmer direkte videre og påvirke vores arbejde og trivsel i dagligdagen.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

I vil få en engageret og topmotiveret suppleant, som vil gøre alt for at arbejde for det gode arbejdsliv og de gode rammer. Jeg vil støtte medlemmerne i bankens udvikling og de forandringer, som vi står overfor.

Jeg har været tillidsmand i banken siden 2016 og har allerede på egen krop prøvet at arbejde med de udfordringer, som der opstår i dagligdagen. I vil således få en ung suppleant, men samtidig en suppleant som har flere års erfaring med arbejdet som tillidsmand og de problemstillinger, der opstår mellem ledelse og medarbejdere i dagligdagen. Det er min opfattelse, at man som tillidsmand skal kunne se udfordringerne fra begge sider og forsøge at løse problemstillingerne, så alle får en god oplevelse og et resultat, som man kan se sig selv i.

Seneste nyt