Menu luk

Mød kandidaterne: Bestyrelsen

I alt fem kandidater stiller op til bestyrelsen, hvor der skal vælges fire medlemmer. Læs deres præsentationer her.

25. maj 2020
14 min

Finansforbundet i Nordea holder generalforsamling torsdag 18. juni.

I alt fem kandidater stiller op til bestyrelsen:

 • Ole Lund Jensen
 • Peter Johansson
 • Katja Larsen
 • Louise Have Lund
 • Louise Naur

Af de fem skal der vælges fire medlemmer. Læs deres præsentationer her. 


Find mere information om generalforsamlingen her

Tilmeld dig senest 4. juni her

Læs præsentationer af dem, der stiller op som suppleanter

 

Ole Lund Jensen

Genopstiller til bestyrelsen


"Fællesskabet giver styrke. Men det er i samarbejdet og dialogen, vi skaber de gode løsninger for medlemmerne"

Vigtigste mærkesager

 • Fair og gode arbejdsvilkår, der giver fleksibilitet og frihed under ansvar for den enkelte
 • En udviklende arbejdsplads, der understøtter den enkelte medarbejder
 • Gode muligheder for samarbejde, der skaber arbejdsglæde og gode resultater

Nuværende job

Jeg har været en del af kredsbestyrelsen i mere end 15 år, så jeg har stor erfaring herfra - og fra Finansforbundets hovedbestyrelse m.v.

De seneste år har jeg primært beskæftiget mig med forhandling og aftaler med banken, herunder virksomhedsoverenskomst og lokalaftaler om løn, pension, arbejdstid m.v.

Herudover deltager jeg i samarbejdsudvalg – dansk og nordisk – og i mange af de forhandlinger, der følger af forandringerne i banken.

Jeg er også aktiv i det fagpolitiske arbejde i Finansforbundet og repræsenterer Finansforbundet i FTFa’s hovedbestyrelse (Finansforbundets A-kasse).

Hvorfor stiller du op?

Jeg genopstiller, fordi jeg fortsat ønsker at være med til at udvikle Nordea til en endnu bedre arbejdsplads. Selvom vi er i en udfordrende og turbulent periode, er det vigtigt, at der er fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. Jeg mener, at min viden og forhandlingserfaring er vigtig, når vi skal finde de bedste løsninger, der tilgodeser både medarbejderne og Nordea.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Fordi jeg kan bidrage med min viden og erfaring fra mange år i banken og det faglige arbejde, når jeg er i dialog med ledelsen for at forhandle overenskomster og aftaler. Jeg har et indgående kendskab til organisationen i Nordea og i Finansforbundet. Jeg er god til at bevare overblikket i pressede situationer og god til at finde løsninger på komplekse problemstillinger. Jeg søger fælles løsninger, men kan også stå fast når det er nødvendigt.

… Og så brænder jeg stadig for at skabe resultater, der er til gavn for vores medlemmer!

Peter Johansson

Genopstiller til bestyrelsen


"Jeg vil arbejde for, at Nordea er et fantastisk sted at arbejde med respekt for alle, balance mellem privatliv og arbejde samt gode udviklingsmuligheder"

Vigtigste mærkesager

 • Godt arbejdsmiljø for alle i banken, herunder at arbejde for at stress og overarbejde ikke skal være en naturlig del af vores hverdag i Nordea.
 • Det er vigtigt for mig at udfordre den måde, mange ting gøres på, både i Nordea og Finansforbundet - ofte kunne vi gøre det bedre, smartere og mere involverende for vores medlemmer.
 • Jeg udfordrer behovet for outsourcing (nearshoring) og skæringen i omkostninger, som sker uden hensyntagen til kunderne eller arbejdspresset hos de af os, der skal levere ydelser til de kolleger, som taler med kunderne. Jeg mener ikke, at Nordea og sektoren er i krise, og mener, at det er et kortsigtet fokus fra ledelsens side.

Nuværende job

Jeg har siddet i bestyrelsen i 3½ år og arbejder bl.a. for et godt arbejdsmiljø gennem min næstformandspost i Nordeas arbejdsmiljøudvalg og i ansvarsområdet Arbejdsliv og Trivsel i Finansforbundet. Jeg er desuden kontaktperson for vores fællestillidsmænd og tillidsmænd fra Jylland og Fyn.

Nordea er en nordisk bank, og de store beslutninger træffes på nordisk plan. Derfor er jeg med i flere udvalg i det nordiske, hvor jeg over for ledelsen udfordrer den måde ting håndteres på i forhold til medlemmerne.

Noget af det vigtigste er at hjælpe andre med at kunne gøre en forskel, uanset om det drejer sig om vores kolleger fra de andre lande, kolleger i bestyrelsen eller vores tillidsmænd og fællestillidsmænd.

Det er resultaterne for medlemmerne, der tæller.

Hvorfor stiller du op?

Jeg føler, at jeg stadig kan gøre en forskel for vores medlemmer og være med til at forny måden vi arbejder og tænker på i Finansforbundet i Nordea og Finansforbundet.

Det er vigtigt for mig at have en slagkraftig bestyrelse i Finansforbundet i Nordea, som repræsenterer så mange medlemmer som muligt. Vores medlemmer i Nordea er forskellige.
Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen med sin mangfoldighed afspejler medlemmerne.

Vi skal fortsat være kompetente og modige over for ledere, som bliver stadigt mere fokuserede i deres tankegang og mål.

Det er vigtigt for mig, at vi alle lærer af vores tid med corona, både alle de gode ting, vi har erfaret, vi nu kan, men også de ting, der kan være en udfordring for mange, herunder ensomhed.

Jeg vil i bestyrelsen tale alle medlemmers sag.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på lige netop dig?

I skal stemme på mig, fordi jeg er i bestyrelsen for medlemmernes skyld.

Uanset hvilke fora jeg er i eller hvem jeg taler med, er udgangspunktet at gøre det bedste for medlemmer og tillidsmænd.

Jeg har en god forståelse for forretningen, og jeg har modet til at bruge den viden til at udfordre ledelsen og stille spørgsmålstegn ved dagsordenerne. Jeg er god til at lytte og bruge den viden, jeg får, til at gøre en forskel for vores medlemmer.

Stem på mig, så jeg fortsat kan gøre en forskel.

Katja Larsen

Genopstiller til bestyrelsen


"Hvis vi vil have bedre trivsel, skal vi investere i at skabe den – ikke i at måle den"

Vigtigste mærkesager

 • Trivsel
 • Kompetenceudvikling
 • Et stærkt fællesskab

Nuværende job

Trivsel: For mig er medarbejdernes trivsel omdrejningspunktet – og det er så vigtigt, at vi investerer i at skabe den! Trivselsundersøgelsen for Finanssektoren i 2019 viser, at trivslen er under pres, og at flere får stress.

Den seneste tid med corona og en meget forandret måde at arbejde på har på godt og ondt været afsæt for forandringer og læring. Vi har mærket, hvor vigtige relationerne er i vores arbejdsfællesskab, og vi har set, hvad øget fleksibilitet giver af muligheder. Men vi har også set eksempler på ensomhed, angst og depression. Al den læring skal vi tage med i det videre arbejde med trivsel, nu hvor vi har en unik mulighed for at skabe rammerne for bedre balance i måden at arbejde på. Men … det kræver modet til at sige højt, hvad balance er for dig – for vi er IKKE ens. Trivsel kræver god ledelse, og vi skal tale om, hvad god ledelse er! God ledelse for mig er ledelse med nærvær og tillid.

Kompetencer: Det kan virke uoverskueligt, når man tænker på at kompetenceudvikle sig: tiden til det, overblik over hvilke kompetencer et nyt job kræver, og hvilke muligheder er der i Nordea? Det er ikke mærkeligt, hvis nogen mister pusten. Derfor skal vi arbejde for, at området bliver mere gennemskueligt. Kompetenceudvikling er nemlig din vej til karrieresikkerhed.
En anden vigtig del af kompetenceudvikling er at udvikle medarbejderne, så de kan skifte job internt. Det har vi en løbende dialog med banken om. Jeg ser for eksempel gerne, at mange flere får mulighed for at afprøve sig selv i forskellige former for jobrotation.

Relevans: Jeg er ansvarlig for hvervning af nye medlemmer og er utrolig stolt af, at vi i samarbejde med tillidsvalgte og medlemmer er lykkedes med at hverve 502 nye medlemmer til vores stærke fællesskab i 2019!

Vi skal hele tiden møde både medlemmer og potentielle medlemmer for at være i tæt dialog, så vi kan forblive relevante for alle. Der skal mange små indsatser til, for at vi lykkes, og vi har en stor opgave i at fortælle, hvad vi som fagforening kan gøre for JER.

Tillidsmænd: Jeg er ansvarlig for tillidsmændene, og jeg er så stolt af den store indsats, de gør hver dag over for såvel medlemmerne som ledelsen.

Det seneste år har jeg været med til at få en god dialog på SU (Samarbejdsudvalg) om vores udfordring med at få tillidsmænd på alle poster. Ledelsen støtter aktivt op med kommunikation om, hvad det gode samarbejde kan gøre, og de bakker op lokalt med at finde tillidsmænd.

Hvorfor stiller du op?

Jeg genopstiller, fordi jeg ved, at jeg gør en forskel for medlemmerne HVER dag. Jeg er stolt af, at vi i Finansforbundet i Nordea har etableret en god dialog med ledelsen, og at jeg har været en del af den proces. Jeg ved, at vi er langt fra at være i mål for at lykkes med opgaver som trivsel og mulighed for kompetenceudvikling for alle. Jeg ved, at jeg selv kan gøre endnu mere, og jeg brænder for at fortsætte arbejdet for medlemmerne. Derfor stiller jeg op til to år mere.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Mine værdier er omsorg, tillid, ærlighed og anerkendelse. Værdier, jeg bruger hver dag i mit arbejde for medlemmerne. Jeg bruger min kreative side til at se nye muligheder, tænke i nye processer samt udvikle interne og eksterne møder og seminarer med tillidsvalgte osv. Jeg udvikler aktivt mine kompetencer, så jeg kan blive endnu bedre til dette job, som jeg brænder for. Jeg har fået et mandat af medlemmerne, og det vil jeg leve op til.

Louise Have Lund

Opstiller til nyvalg til bestyrelsen (p.t. indtrådt som 1. suppleant) og genopstiller som suppleant

"Et meningsfuldt arbejdsliv - et arbejds- og privatliv i balance og trivsel. Vi sikrer, at vi er den stærkest mulige sparringpartner for vores medlemmer"

Vigtigste mærkesager

 • Meningsfyldt arbejdsliv: Et arbejde i balance og trivsel
  Vores vigtigste mission er, at vi skal støtte vores kollegaer til at være ”deres bedste JEG, og således high performers” i en travl hverdag. Det kræver, at vi, som forbund, støtter op og tilbyder de bedste værktøjer, så de kan føle sig trygge, have tillid, så de trives i hverdagen. Uden god trivsel er der ikke en god performance. Vi er i et momentum, hvor der i den grad endelig er en enighed om vigtigheden af god trivsel - og dette skal gribes og følges til dørs.
 • Genbrug - er god brug
  Lad os benytte os af de gode kompetencer, vi og vores kolleger har og få styrket disse, så vi undgår afskedigelser. Vi er nødt til at kæmpe for, at vi som ansatte bliver vægtet som et stort aktiv og ikke bare et let omsætteligt aktiv.
 • Fra redningskrans til sparringspartner
  Hvordan vi kan styrkes, så vores ”korps” kan være en langt bedre sparringspartner ift. selvudvikling, og ikke kun en redningskrans, når det går galt.

Nuværende job

Jeg er indtrådt i Finansforbundet i Nordea som fuldtids-kredsbestyrelsesmedlem i begyndelsen af maj, da der var en åben plads, efter Bodil Toft Sørensen stoppede i bestyrelsen.

Forinden det var jeg 1. suppleant i Finansforbundet i Nordea og fællestillidsmand i Operations, hvor jeg var i en fantastisk tillidsmandsgruppe. Min dagligdag var i team Pension & Savings, hvor jeg havde en hverdag, hvor jeg fik brugt rigtig mange af mine tillidsmands- og arbejdsrelaterede kompetencer.

Hvorfor stiller du op?

Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre en forskel for mine kollegaer i Nordea. Jeg er dedikeret - hvorfor jeg også har sagt ja til at træde ind i kredsbestyrelsen nu, selv om vi har en generalforsamling, der snarligt står for døren. Jeg er brænder for kredsbestyrelsesjobbet og vil efter d. 18. juni elske at fortsætte mit kredsbestyrelsesarbejde.

Vi er gennem den seneste tid gået igennem nogle store forandringer, og vi står stadig over for nogle store ”bølger”. Vi ser ind i en tid, hvor vi endnu engang skal løbe hurtigere, performe bedre og samtidig må se gode kollegaers jobs gå til lande udenfor Norden. Det rammer mig i maven, når jeg ser på de beslutninger, banken til tider tager. Jeg har behov for, at vi som forbund stadig råber højt om f.eks. den forretningsmæssige risiko, der ligger i at flytte så mange opgaver og jobs til Polen, Indien m.v.: Vores viden forsvinder, når Nordea sender opgaver til fx Polen. Vores gode kollegaer i andre lande skifter jobs, overleveringen forsvinder, og den viden, der er tilbage i Danmark, vil på den lange bane blive mindre og mindre, fordi organisationen i den grad skal ”skæres til”. Slutresultatet vil være kollegaer uden jobs, utilfredse kunder og i sidste ende: En bank der ikke vil overleve. Vi skal huske at se hele værdikæden igennem, for det rammer ikke kun de konkret berørte kollegaer, der mister deres job - det er også alle de resterende dele i tandhjulet af Nordea, der bliver berørt, f.eks. manglende kvalificeret sparring kollegaer/afdelinger imellem. Vores arbejde hænger sammen, og går en af tænderne i hjulet i stykker, vil det have indflydelse på resten af hjulet. De resterende tænder i hjulet skal også kunne holde til at dreje hurtigere rundt.

Vi skal have fokus på at være et helt menneske, som fungerer både privat og arbejdsmæssigt. Jeg er bekymret for de af vores kollegaer, som Nordea siger farvel til. I stedet bør Nordea gøre brug af de ekstremt gode kompetencer, der ligger hos den enkelte, så de som ansat kan blive ”genbrugt” i et andet job. Intern mobilitet skal styrkes og højnes. Genbrug er god brug.

Jeg har en stor iver og lyst til at støtte vores kollegaer i den fremtid, vi går i møde. Jeg kan bidrage, via god og konstruktiv dialog, med et stort indblik i forretningen og de konsekvenser, jeg umiddelbart ser af de skift, vi går igennem.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Det skal de, fordi det, der betyder mest for mig, er dem! Dem som medlemmer. Jeg brænder for og vil kæmpe for vores medlemmer, så jeg kan være med til at give den bedst mulige hverdag, hvor retfærdighed og trivsel skal prioriteres. Jeg går ind for, at godt samarbejde er vejen frem, så der skal absolut prioriteres en god og konstruktiv dialog med ledelsen i Nordea, således at vi forstår hinanden og de forskellige udfordringer, vi kan have på ”hver side af bordet”. Jeg vil vores medlemmer det bedste - og det er jeg sikker på, at Nordea også vil, således at vi alle i vores hverdag kan have et meningsfyldt arbejdsliv.

Louise Naur

Opstiller til nyvalg til bestyrelsen og opstiller til nyvalg som suppleant

"Det skal gøre en forskel – Det arbejde vi laver sammen i Finansforbundet i Nordea, og det vil jeg være med til at drive. Jeg er her for jer medlemmer"

Vigtigste mærkesager

 • Jeg vil støtte dig som medlem. Jeg bistår dig, så du aldrig står alene.
 • Fokus på at skabe en god balance mellem arbejds- og privatlivet.
 • Det er vigtigt for mig, at der er retfærdighed i de ting, vi foretager os.

Nuværende job

Jeg har været ansat i Personal Banking i 14 år og senest i rådgivningsteamet i Region København og Bornholm som bankrådgiver.

Jeg har været tillidsmand i 11 år og fællestillidsmand i de sidste 9 år. Det følgeskab, jeg har haft fra mine tillidsmænd, har givet mig muligheden for at komme helt tæt på jer og jeres problemstillinger.

I februar 2019 fik jeg muligheden for at hjælpe i Finansforbundet i Nordea og derfor arbejde for jer på fuldtid.

Jeg har været så privilegeret at få et større indblik i, hvad arbejdet som sagsbehandler indebærer, og her har jeg brugt mine kompetencer. F.eks. når jeg har forhandlet aftaler med People, deltaget ved personalesager, sparret med mange kollegaer og fået et godt indblik i de udfordringer, vi hver især har i vores hverdag.

Hvorfor stiller du op?

Arbejdet som tillidsmand, fællestillidsmand og som sagsbehandler i Finansforbundet i Nordea har været meget meningsfyldt, fordi jeg har arbejdet med det, der giver mig energi - at hjælpe mine kollegaer på vej.

Jeg brænder for at hjælpe dig som medlem og sammen med People finde den bedste løsning. Også når situationerne bliver svære.

Jeg kæmper for de bedste resultater.

Bliver jeg valgt, giver det mig mulighed for at arbejde for et bedre arbejdsliv på fuldtid - sammen med alle de skønne kollegaer på kredskontoret, den gode sparring med tillidsmandsnetværket og den daglige dialog med jer medlemmer.

Hvorfor skal medlemmerne stemme på dig?

Fordi I får en meget dedikeret Louise, som er stærk, robust og kompetent. Jeg vil fortsætte arbejdet for jer medlemmer i samarbejde med banken og People.

Jeg bliver den bedste udgave af mig selv, mest levende og fyldt op med energi, når jeg går ind ad døren om morgenen – og det vil komme jer til gavn, når jeg arbejder for jeres interesser.

Jeg er klar til at tage fat, og I kan være sikre på, at I får en kollega i Finansforbundet i Nordea, som er nærværende og vil arbejde for retfærdige løsninger og søge indflydelse, hvor det er muligt.

Det her er ikke bare et arbejde, det er min passion og mit omdrejningspunkt.

Jeg vil gøre en forskel.

Seneste nyt