Menu luk

Masser af enighed – med plads til uenighed

Debatten var livlig, da næsten 200 deltagere samledes til generalforsamling i Finansforbundet i Danske Bank i maj. Blandt andet optog det sindene, hvordan man sikrer flere medlemmer.

25. maj 2022
4 min

”Vi kunne sagtens bruge mere tid til at snakke ved bordene”.

Konstateringen kom fra en ny tillidsrepræsentant, der for første gang var med til generalforsamling i Finansforbundet i Danske Bank, som vanen tro blev afviklet på det bøgeskovsomkransede Munkebjerg Hotel ved Vejle.

Her var de knap 200 deltagere delt op ved runde borde i den store sal, hvor der blev sat tid af til at summe over emnerne, der indgik i kredsformand Kirsten Ebbe Birchs og kredsnæstformand Bente Bangs beretninger.

I stedet for at være henvist til at bestige talerstolen for at komme med input, var det denne gang mikrofonerne, der blev bragt rundt i salen, og det øgede tilsyneladende lysten til at give meninger til kende.

De fire overordnede emner var lig de fire ambitioner, som kredsbestyrelsen har arbejdet på siden seneste generalforsamling:

  • Medlemmerne er glade for at gå på arbejde.
  • Medlemmerne er mentalt og fagligt klar til fremtidens job.
  • Finansforbundet er et naturligt valg for alle, der arbejder i Danske Bank.
  • Tillidsvalgte er kompetente og engagerede sparringspartnere. 


    Læs, hvordan 3 delegerede oplevede generalforsamlingen

Corona-læringer

I forhold til arbejdsglæden blev blandt andet coronaens påvirkning af arbejdslivet vendt.

Trivselsundersøgelser har vist, at en del bliver mere stressede af at arbejde meget hjemme, mens andre stortrives – fleksibilitet blev derfor fastslået som et nøgleord, og det er ikke lig med faste hjemmedage.

”Vi skal finde en måde at indrette os på, der giver fleksibilitet og fællesskab, så vi tager det bedste med af det, vi lærte under corona”, sagde kredsformanden.

Noget af det, der også kan dræne arbejdsglæden, er de mange forandringer og justeringer i organisationen. Det er nu langt om længe også er et emne, der drøftes i chefkredse – Kirsten Ebbe Birch opfordrede ledelsen til at tænke sig en ekstra gang om, før flere forandringer gennemføres. En udmelding, der vandt gehør i salen.

I det hele taget er stress stadig en stor udfordring i banken, konstaterede hun, og kredsen holder øje med udviklingen, lovede hun:

”Der SKAL være balance mellem mængden af opgaver og den arbejdstid man har til rådighed”.

Fra deltagerne i salen blev der blandt meget andet også peget på, at banken har skåret de små ting væk, som kunne gøre en forskel for trivslen og får den enkelte til at yde mere og føle stolthed – som et chokoladeæg til påske eller en blomst, når man fylder 50 år.


Der var bred enighed om at stemme for beretningen på generalforsamlingen. Foto: Martin Dam Kristensen

Hvorfor Finansforbundet?


Mange kom også med input, da debatten drejede sig ind på, hvordan kredsen kan blive bedre til at hverve nye medlemmer. Tallet falder – i øjeblikket er der omkring 6.300 aktive. Holdningerne var meget delte, fra den nye tillidsrepræsentant, som syntes, at han mangler gode argumenter, til de mere erfarne, der kunne remse mange fordele op ved et medlemskab. Alle var tilsyneladende enige om, at de unge kan være svære at få med om bord.

Der arbejdes ihærdigt på at rette medlemstallet op med nye initiativer i forhold til synlighed og direkte kontakt til nyansatte i samarbejde med hverveteamet i Finansforbundet.

Her ses den nye bestyrelse, som er identisk med den tidligere - bortset fra Carsten Garde Eilertsen, der forlader bestyrelsen efter 18 år. It-specialist og tillidsrepræsentant Gunver Sommer (fjerde fra venstre) er nyvalgt. Foto: Martin Dam Kristensen

Kent, OK og FH

Formand for Finansforbundet, Kent Petersen, talte også på generalforsamlingen, ikke mindst om den kommende overenskomst:

”Overenskomst handler selvfølgelig om løn, det er altid et stort tema - og vanskeligt”, sagde han og beskrev det komplekse bagtæppe, forhandlingerne skal forgå på med inflationen, coronaens følger, Ruslands invasion, og konstaterede:

”I har ydet en god indsats i en omtumlet tid, som vi vil kæmpe for at honorere”.

Flere i salen havde spurgt til medlemskabet af Fagbevægelsens Hovedorganisation, og Kent Petersen sagde, at han var glad for, at et solidt flertal på et ekstraordinært landsmøde i april stemte for at ansøge:

”Det er et fællesskab, hvor vi ikke er enige om alt. Men det er nødvendigt at være med i FH, hvis vi vil indflydelse”.

Seneste nyt