Menu luk

TR-arbejde som teamwork

”Man lærer vildt meget”, lyder det fra Henriette Steenberg og Camilla Lorentzen, der begyndte som tillidsrepræsentanter i Group Compliance under corona-krisen for halvandet år siden og lige nu er de eneste, der repræsenterer cirka 400 kollegers interesser på arbejdspladsen.

29. nov. 2021
6 min

Henriette Steenberg har 42 års erfaring fra banken, og Camilla Lorentzen har 14 års ansættelse i banken bag sig. Som tillidsrepræsentanter er de dog begge nye. I sommeren 2020 – mens corona havde lukket samfundet ned og folk arbejdede hjemme fra – begyndte de som tillidsrepræsentanter i Group Compliance.

”Vi har stort set ikke prøvet andet end at være tillidsrepræsentanter, mens folk arbejdede hjemme. Vi startede med at sende en introduktionsmail ud til kollegerne med en beskrivelse af, hvem vi er var, og at man var velkommen til at kontakte os, hvis man havde behov for vores hjælp eller support. Det benyttede nogle stykker sig af, og vi var glade for at kunne give disse medlemmer den efterspurgte rådgivning”, fortæller Henriette Steenberg, områdetillidsrepræsentant og Senior P&BC Compliance Officer.

I 2015 kom hun til Compliance-området efter at have arbejdet i filialnettet og intern revision i banken.

”I starten af juni 2020 læste jeg en mail om at der manglede tillidsrepræsentanter i Group Compliance og jeg var fristet til at melde mig. Da min manager spurgte mig, om det ikke var noget for mig, var jeg ikke længere i tvivl”, siger Henriette med et smil.

Camilla Lorentzen søgte i 2017 til Compliance-området, efter at have arbejdet 10 år i filialnettet. Camilla er i dag Senior Business Support Consultant.

”Jeg har tidligere overvejet at blive tillidsrepræsentant, men har altid været på arbejdspladser, hvor posten har været besat i forvejen. Da der skulle vælges tillidsrepræsentanter inden for Group Compliance, meldte jeg mig, og det har jeg ikke fortrudt”, siger Camilla.

I alt blev der valgt fire tillidsrepræsentanter i Group Compliance i sommeren 2020, hvoraf en af dem tidligere havde fungeret som tillidsrepræsentant i en årrække andre steder i banken.

”For os handler det at være tillidsrepræsentanter først og fremmest om at hjælpe vores kolleger”, siger Henriette Steenberg (til venstre) og Camilla Lorentzen.

Fra fire til to tillidsrepræsentanter

Henriette og Camilla følte sig som nye tillidsrepræsentanter trygge ved at indgå i et team på i alt fire tillidsrepræsentanter i Group Compliance. Efterfølgende blev den ene tillidsrepræsentant udnævnt til leder og kunne derfor ikke fortsætte sit hverv som tillidsrepræsentant, og den erfarne tillidsrepræsentant gik på pension. Derfor er Henriette og Camilla nu de eneste tillidsrepræsentanter for de ca. 400 compliance-ansatte i Danmark.

”Det gav noget tryghed i begyndelsen, at vi var fire tillidsrepræsentanter til at dække området, hvoraf den ene af os havde været det i mange år. Vi arbejdede som et team, og det gør vi stadigvæk, selv om vi lige nu kun er to. Vi har ikke opdelt medarbejderne imellem os”, forklarer Henriette og håber, at der ved TR-valget i december vil blive valgt et par tillidsrepræsentanter mere, gerne også en eller to med udenlandsk baggrund.

Compliance-området er gået fri af afskedigelsesrunder i 2020 og 2021, men Henriette og Camilla har begge været involveret i flere svære samtaler som support og støtte for medlemmer.

”Personsager, dem tager man bare! Det er en del af jobbet. Og det er vigtig vi er der for medlemmet, der oftest er utrolig glade for den support, de har fået samt følelsen af, at der er nogen på deres side”, siger Camilla.

Teamsmøder med medlemmerne

Hvert kvartal mødes Henriette og Camilla med Phillippe Vollot, Chief Compliance Officer, og sammen med en HR-partner for at drøfte tingenes tilstand i Compliance-området.

”Som input til mødet med Philippe har vi tidligere inviteret medlemmerne til et Teams-møde, hvor de har kunne komme med emner og spørgsmål, som de ønskede, vi skulle tage op med Philippe. Det har fungeret rigtig godt, og vores samarbejde med Philippe er vi glade for. Han er nærværende og nem at kommunikere med”, siger Henriette.

Kulturen i Group Compliance har fyldt meget i drøftelserne – herunder de nuancer der kan opstå når forskellige nationaliteter skal arbejde sammen.

For at hjælpe kollegerne med udenlandsk baggrund reklamerer tillidsrepræsentanterne for Finansforbundets netværk Internationals in Finance – Finansforbundet in Denmark.

Færdiguddannet i sommeren 2022

Camilla og Henriette kendte ikke hinanden, inden de blev tillidsrepræsentanter for halvandet år siden. Camilla arbejder i Høje Taastrup, og Henriette på Lersø Park Alle på Østerbro. Men de er blevet tætte, fordi de samarbejder om at varetage hvervet som tillidsrepræsentanter.

Samtidig er de begge i gang med at tage Finansforbundets uddannelse til tillidsrepræsentant – hvor de også er på samme hold.

”Man lærer vildt meget både i hverdagen og på uddannelsen”, siger Henriette og Camilla, der efter planerne afslutter tillidsrepræsentant-uddannelsen i juni 2022.

Uddannelsen udløser blandt andet ECTS-point, der kan anvendes til en akademiøkonom-uddannelse i ledelse.

”For os handler det at være tillidsrepræsentanter først og fremmest om at hjælpe vores kolleger. Empati og omsorg er en del af vores DNA. Samtidig synes vi, det er spændende at være dem, der bygger bro til ledelsen”, siger de begge og smiler.

Sådan vælger I en tillidsrepræsentant

Før valget
Den lokale tillidsrepræsentant på arbejdspladsen har ansvaret for, at der bliver holdt tillidsrepræsentantsvalg. Hvis I ikke allerede har en tillidsrepræsentant, kan I ringe til Finansforbundet på 32 96 46 00 og spørge efter TR-hotline.

Aftal, hvem der står for det praktiske med at gennemføre valget.

Meld en dato ud for, hvornår kandidater senest skal melde sig. Giv en frist på ca. 14 dage. Husk også, at medlemmer på orlov, uddannelse og ferie skal informeres og har stemmeret.

Under valget
Hvis der kun er en kandidat, er der ikke krav om at gennemføre en afstemning. En afstemning kan dog godt give mening for at finde ud af, om kollegerne bakker op om kandidaten. Der er forskellig praksis på området. Tal med din kreds eller Finansforbundet om, hvad I gør i den situation.

Hvis der er flere kandidater, skal der være en afstemning.

Offentliggør kandidaternes navne.

Omdel stemmesedler til kollegerne. Kun medlemmer af Finansforbundet kan stemme.

Oplys, hvor man afleverer sin stemmeseddel og deadline for aflevering. Stemmesedlen kan for eksempel lægges i en boks eller afleveres i en lukket kuvert. På den måde kan I sikre, at afstemningen er anonym.

Efter valget
Resultatet af valget offentliggøres til medlemmer og ledelsen.

Når du er valgt, skal du indberette dit valg til Finansforbundet. Det gælder både ved nyvalg og genvalg.

Finansforbundet giver besked til din ledelse om valget. Det er vi forpligtet til i overenskomsten med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (Aftale om fagligt arbejde §8). Det er en god idé, at du også selv informerer virksomheden om, at du er valgt.

Som udgangspunkt træder din beskyttelse som tillidsrepræsentant i kraft, når du har informeret virksomheden om valget. Men ledelsen i virksomheden har formelt en frist på fire uger efter, de har modtaget den skriftlige meddelelse fra Finansforbundet, til at gøre indsigelser imod valget.

Når din arbejdsgiver har godkendt dig som tillidsrepræsentant, tjener de oplysninger, du har indberettet til os, som dit "ansættelsesbrev" som tillidsrepræsentant.

Vær opmærksom på, at enkelte virksomheder har en lokal aftale om en anden tillidsrepræsentantstruktur og valgprocedure. Spørg i din kreds, eller ring til vores TM-hotline på 32 96 46 00, hvis du er i tvivl

Valget er først gyldigt, når Finansforbundet har godkendt det og meddelt det skriftligt til din virksomhed.

Seneste nyt