Menu luk

Mere power til tillidsrepræsentanterne

Omkring 150 tillidsrepræsentanter lyttede, talte, grinede, bevægede sig og fik fyldt ny viden og energi på den tank, de skal trække på i dagligdagen, da kredsens årlige TR-seminar fandt sted på Munkebjerg hotel ved Vejle den 9.-10. september.

16. sep. 2021
4 min

”Du kan ikke påvirke andre uden også at påvirke dig selv”. ”Du bliver hele tiden evalueret af dine medlemmer – feedback kan højnes, men du kan ikke kontrollere den”. ”Tillid opstår i rum, når vi agerer, som om den allerede er der”.

Sådan lød nogle af læresætninger og rådene fra konsulenterne Frans Søes-Cybulski, Gitte Koldtoft og Loa Gottlieb, som kørte workshopper om, hvordan man som tillidsrepræsentant kan få en rank ryg (vise mod), hvordan man kan arbejde med sin vilje til at få mere beslutningskraft, og om hvordan man bliver tillidsrepræsentant med karakter og bruger sin power.

Det foregik fredag 10. september på Munkebjerg Hotel ved Vejle og deltagerne i workshopperne var cirka 150 tillidsrepræsentanter fra koncernen. På førstedagen – torsdag 9. september - af Finansforbundet i Danske Banks tillidsrepræsentant seminar havde der været holdt repræsentantskabsmøde, ligesom deltagerne i mindre grupper havde været udenfor i Munkebjergskoven, hvor en række bemandede boder blev besøgt, og hvor faglige spørgsmål blev drøftet med repræsentanter fra Finansforbundet i Danske Bank.

”Det var fantastisk at have samlet vores tillidsrepræsentanter til to intense dage i og omkring Munkebjerg. At vejret var med os gav ekstra energi på turen rundt om i skoven, hvor vores kredsbestyrelseskolleger havde planlagt boder med drøftelser af emner, der er aktuelle lige nu”.

”Vi havde lagt os i selen for at strikke et godt program sammen, med omdrejningspunktet kontrolcirklen, samt redskaber til tillidsrepræsentanternes daglige arbejde, og så er det dejligt når alt bare fungerer”, siger Dorte Bielefeldt og Frank Fredslund Nielsen fra Finansforbundet i Danske Bank.

Powertalk om evne, vilje og mod

En dygtig tillidsrepræsentant har rigelige mængder af både evner, vilje og mod og formår at være coach, faglig ekspert og sjælesørger i en og samme person. Men måske besidder man ikke evnen, viljen og modet samtidig – men kun to af delene, sagde Gitte Koldtoft i en afsluttende powertalk til de forsamlede tillidsrepræsentanter.

 ”Hvad ville du gøre, hvis ikke du var bange”, spurgte hun ud i salen og fortalte en anekdote om, hvordan hun mange år tidligere havde overvundet sin modstand mod at ringe til en redaktør, som hun havde sendt en artikel til, men som hun ikke havde fået respons på.

Samme spørgsmål opfordrede hun tillidsrepræsentanterne til at tage med hjem. Et andet råd gik på, at man skal lade være med at tage ting personligt, og et tredje tip handler om at benytte fem-sekunders reglen, hvis man for eksempel er lidt sløv i forhold til at binde løbeskoene og tage en løbetur.
”Tæl ned, fem, fire, tre, to, et og action”, lød Gitte Koldtofts opfordring.

Og så bør man have fokus på at styre sin energi i stedet for at styre sin tid, mente Gitte Koldtoft.

”Mød medlemmerne med humor og lune. Det betaler sig”.

Hvordan oplevede du TR-seminaret

Tine Terkelsen, tillidsrepræsentant i Planning & Workforce Management:

”Det var godt at møde andre tillidsrepræsentanter. Der er gået lang tid siden, vi mødtes sidst. Jeg fik et rigtig godt udbytte af at være med i workshoppen ”Tillidsmand med beslutningskraft”.  Den handlede blandt andet om, hvordan du kan blive bedre til at kommunikere ved for eksempel at arbejde med sin positivitet og energi i den måde, man formidler på. Det er noget, jeg både kan bruge i mit job og som tillidsrepræsentant”.

Carsten Peitersen, tillidsrepræsentant i LC&I AML:
”Det var utroligt givende for mig at være med. Samværet med andre tillidsrepræsentanter med faglig sparring og erfaringsudveksling om problematikker fra hverdagen er meget værdifuldt for mig. Jeg deltog i workshoppen ”Tillidsmand med karakter”, som blandt andet handlede om at bruge sin personlige power. Jeg kendte en del til emnet i forvejen, om hvordan vi kan sætte os personligt igennem, men det var fint med et brush up”.

 

Anna-Marie Mikkelsen, tillidsrepræsentant i Realkredit Danmark:
”På forhånd var jeg lidt skeptisk i forhold til at mødes med så mange mennesker, men jeg er glad for at jeg deltog og mødtes med så mange spændende tillidsrepræsentanter. Kredsen skal roses for et rigtig godt seminar både hvad angår repræsentantskabsmøde og boder i skoven den første dag og nogle interessante workshopper den anden dag. Jeg deltog selv i workshoppen ”Tillidsmand med rank ryg”, og den var meget relevant, fordi deltagerne delte konkrete eksempler på episoder, der havde udfordret dem i deres egen hverdag som tillidsrepræsentanter”.

Seneste nyt