Menu luk

Det går stærkt i Sønderborg

Byen er præget af vækst, tilflytning og bæredygtighed, og Danske Banks afdeling i Sønderborg oplever stor travlhed. Hvad angår arbejdsglæde, motivation og samarbejde scorer afdelingen over landsgennemsnittet, hvilket ifølge filialdirektøren og tillidsrepræsentanten skyldes et godt fællesskab.

2. sep. 2021
5 min

Filialdirektør Nis Peter Thyssen har taget turen op til Point of View på 15. etage af Alsik Hotel med en imponerende udsigt over Alssund og Sønderborg for at vise den besøgende journalist og fotograf, at vi befinder os i et hjørne af Danmark fyldt med visioner, udvikling og bæredygtighed. Alsik Hotel er opført og tænkt grønt med størst mulig fokus på bæredygtighed i bæredygtig stil og finansieret med grønne obligationer, byen tiltrækker mange højtuddannede danske og internationale medarbejdere, og så har Sønderborg en veldefineret plan om at være C02-neutral i 2029.
”Vækstlokomotiverne er Danfoss og Linak, hvis betydning for den lokale udvikling og vækst ikke kan undervurderes. De tiltrækker mange internationale medarbejdere, hvoraf mange vælger at bosætte sig i byen, og mange af dem bliver kunder i banken”, fortæller Nis Peter Thyssen, der er meget tilfreds med, at Danske Bank i byen får mange henvendelser fra velhavende tilflyttere og ikke bliver valgt fra, selv om bankens image i nogle år har været lidt flosset.
Han begyndte selv som elev i elev i Den Danske Bank i 1985 og har i omkring 30 år været leder i Danske Bank – en kortere periode i Hørsholm – inden han vendte retur til Sønderjylland, hvor han er født og opvokset. I dag er Nis Peter Thyssen filialdirektør for 12 medarbejdere i Sønderborg og syv medarbejdere i Tønder, som siden november ledelsesmæssigt har været lagt ind under ham.

”Vi er to selvstændige afdelinger, men samarbejdsrelationerne er tætte. Vi flytter ofte sager fra Sønderborg til Tønder – men ikke medarbejdere – hvis der er meget pres på, og det er der lidt oftere i Sønderborg, fordi byen er større og oplever mere vækst end Tønder”.

Vi passer på hinanden

Susanne Brinck, privatrådgiver og tillidsrepræsentant, kunne for nylig konstatere, at hun har været 35 år i Danske Bank. Hun og kollegerne mærker, at der er travlt.
”Lige nu er der tryk på boligmarkedet, og vi har også haft travlt med el-bilsprojektet. Jeg kan godt mærke på kollegerne, at der er pres på, men vi er gode til at passe på hinanden. Det betyder også meget, at vi har et godt lederteam, som skaber en god stemning i huset. Da vi sad hjemme under corona-nedlukningen, var de også gode til at holde kontakten til os”, siger Susanne Brinck.

I Danske Banks Culture & Engagement Survey fra foråret scorer Sønderborg afdeling højt på arbejdsglæde, motivation og samarbejde, hvilket glæder Nis Peter Thyssen.

”Mine medarbejdere oplever også, at tingene går hurtigt, og at der er pres på – ligesom i andre afdelinger i banken. Min tilgang til ledelse her i 2021 er, at det mere end nogensinde er en holdsport. Jeg forventer, at den enkelte bidrager fuldt ud med eget potentiale og egne kompetencer til gavn for fællesskabet”, siger filialdirektøren.
”Det er vigtigt at forsøge at skabe en fællesskabsfølelse, fordi den giver trivsel og motivation, og så skaber den samtidig gode resultater og fantastiske kundeoplevelser”, understreger han.

Tilgængelighed, hastighed og kompetence

Under corona-nedlukningen tog afdelingen i Sønderborg kæmpe skridt i forhold at arbejde på distancen med online-møder som eneste mødeform, men man forsøgte også at holde fast i fællesskabet med check-in møder hver morgen. Her blev gårsdagens gode oplevelser delt, og den kommende dags vigtigste udfordringer drøftet.
”Jeg blev selv bevidst om, hvor vigtigt det er for mig som leder at være tilgængelig for mine medarbejdere. Det er for mig at se en af de vigtigste lederkompetencer i fremtiden i en bank med mange komplekse systemer og arbejdsgange. Tilgængelighed, hastighed og kompetence er også tre nøgleord i forhold til vores kundekontakt”, siger Nis Peter Thyssen.


(Filialdirektør Nis Peter Thyssen, stående, i samtale med privatrådgiver Dennis Brunsberg. Foto: Nils Rosenvold)

Som leder har han fokus på, at han skal være tæt på medarbejderne, når der er behov – men samtidig turde give slip og have tillid til, at de udfører deres opgaver.

”Vi ledere skal også mestre at være oppe i helikopteren og have øje for strategien, samtidig med at vi skal have størst mulig indsigt i maskinrummet.  Det kan til tider opleves udfordrende med den hastighed banken forandres”, siger Nis Peter Thyssen.

Susanne Brinck har som tillidsrepræsentant kortvarigt drøftet mulighederne for at indrette arbejdslivet mere fleksibelt med kollegerne. Banken har som bekendt åbnet op for mere hjemmearbejde i fremtiden, og i løbet af efteråret vil.

”Det er min vurdering, at de fleste ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv, hvor man arbejder hjemme fra et par dage om ugen. Men det afhænger af hvilke opgaver, man sidder med. Det er vigtigt, at der tages hensyn til den enkelte, så det bliver en win-win situation for både banken og medarbejderne”, siger hun.

Fra Gotland til Sønderborg

Dennis Brunsbergs vej til jobbet som privatrådgiver i Danske Bank i Sønderborg er mere mærkværdig end de flestes. For seks-syv år siden arbejdede han som maskinanalytiker i en stor cementfabrik på øen Gotland i Østersøen. Forelskelsen i en dansk kvinde fik ham til at følge hende til Sønderborg, hvor han begyndte på finansøkonom-uddannelsen.

”Jeg kunne ikke tale dansk og slet ikke sønderjysk, men jeg er faldet godt til og trives i Sønderborg”, fortæller 30-årige Daniel Brunsberg, der i marts blev færdig som trainee i Danske Bank og nu har en stor portefølje af især udenlandske privatkunder.

”Jeg taler nok engelsk næsten halvdelen af tiden på arbejdet, og jeg har kunder fra blandt andet Indien, Kina, USA, Canada og Tyskland, som arbejder for Danfoss eller en virksomhed, der er knyttet til Danfoss”, siger Daniel, der ikke længere er sammen med kvinden, han rejste til Danmark med. Men han har ikke planer om at flytte.

”Det var lidt af en proces for mig at flytte hertil i 2016, men jeg har fået masser af venner og er glad for at bo og arbejde i Sønderborg”.

Seneste nyt