Menu luk

”Jeg har et ansvar for at sikre, at denne bank forbliver konkurrencedygtig”

Omkostningerne skal ned. Det står fast efter et halvt år med ansættelsesstop, 60 frivillige fratrædelserne og 400 nedlagte stillinger, heraf 120 afskedigelser i Danmark. Den 27. februar mødte vi CEO Chris Vogelzang til en snak om udviklingen.

Da I begyndte året med at åbne for, at medarbejderne i udvalgte områder kunne søge om frivillig fratrædelse, udlagde medierne det som, at koncernen ville af med 2.000 medarbejdere. Hvordan reagerede du på den mediedækning?

"Mediedækningen i den periode var ikke korrekt. Det blev misforstået, at der var tale om et tilbud om frivillig fratrædelse til en gruppe, der tilsammen udgjorde 2.000 medarbejdere, men fordelt på mange forretningsenheder."

Nu er processen overstået. 75 medarbejdere søgte, 60 blev godkendt og fratræder frivilligt i løbet af foråret. Nåede I målet, og vil du sige, at det var en succes?

"Jeg foretrækker frivillige fratrædelser frem for afskedigelser. De to ting hænger sammen. Ingen af delene er behageligt. Men det er, som det er. Vi er nødt til at reducere staben."

I dag (27. februar, red.) nedlægger Danske Bank 400 stillinger og afskediger 230 medarbejdere – heraf 120 i Danmark. Hvad er jeres mål i forhold til afskedigelser? Vil vi se flere i 2020?

"Jeg kan ikke udelukke noget. Vi har hele vejen igennem sagt, at vi vil reducere vores omkostninger betydeligt over 2½-årig periode, og en del af det er at reducere staben. Andre dele er systemer, konsulenter, rejseudgifter og så videre. Vi skal arbejde på en klogere måde."

Stigende arbejdspres

Selvom der er ansat flere hænder over de seneste par år, beretter vores medlemmer fortsat om et stigende arbejdspres. Er det klogt at afskedige medarbejdere i den nuværende situation?

"Du kan kun afskedige folk, hvis du kan gøre det på en intelligent måde. Det skal være muligt at undvære folk. Jeg er overbevist om, at medarbejderne i Danske Bank arbejder meget, meget hårdt. Så den eneste måde, vi kan blive færre medarbejdere, er ved at udføre arbejdet mere intelligent, undgå dobbeltarbejde og fjerne arbejdsopgaver – fx via digitalisering."

Kredsformand Kirsten Ebbe Brich har udtalt i dag, at hun endnu ikke har set reduktioner i arbejdsbyrden, der retfærdiggør afskedigelser i det omfang, vi ser. Hvad er din kommentar til det?

"Jeg har sympati for Kirstens budskaber, og jeg forstår godt, hvorfor hun siger, som hun siger. Jeg ser dog lidt anderledes på det. Vi gør allerede tingene anderledes. Vi har omorganiseret afdelinger, og vi vil over de kommende år se mange flere vidtrækkende forandringer i den måder, vi arbejder på."

Kan du uddybe det?

"Jeg er ikke i tvivl om, at der vil blive en tilpasningsproces nogle steder, men vi forventer ikke, at vores medarbejdere skal arbejde hårdere. Vi forventer, at der er nogle opgaver, vi ikke længere skal løse, og at der er nogle opgaver, som vi skal løse smartere."

"Lad mig være helt klar i mælet: Danske Bank er for dyr i drift. Det er vi nødt til at gøre noget ved, hvis vi vil fortsætte med at være konkurrencedygtige. Hvis vi ikke er det længere, kommer vi til at få endnu større udfordringer, end vi har nu."

Men hvis omkostningerne er for høje, og medarbejderne stadig føler, de har et højt arbejdspres, hvordan skal de så nå det hele?
 
"Det er netop derfor, vi er nødt til at gøre tingene anderledes og mere effektivt. Det er præcis det, vi prøver på. Det er nødt til at ske."

"Jeg har stor sympati for det, Kirsten siger på vegne af medarbejderne, men jeg har et ansvar for at sikre, at denne bank forbliver konkurrencedygtig – også for de blivende medarbejderes skyld. Men hvis Kirsten mener, at vi ikke har gjort nok for at reducere arbejdspresset i de enheder, hvor vi skærer i omkostningerne, er vi selvfølgelig nødt til at se på det."

"Jeg har ikke noget ønske om, at folk skal arbejde hårdere, end de allerede gør. Så hvis medarbejderne fortæller mig, at arbejdspresset er blevet for højt som følge af disse omkostningsreduktioner, så er vi nødt til at gøre det anderledes."

Prioritering

Vi ser mange forskellige reaktioner hos vores medlemmer på, at koncernen afskediger. Nogle er vrede, andre kede af det ved tanken om, at ledelsen afskediger, mens arbejdsopgaverne hober sig op. Hvem er ansvarlig for at reducere mængden af arbejdsopgaver og vælge, hvad der skal løses og ikke løses?

"Det er en snak, jeg har med den lokale ledelse. Til syvende og sidst er det et ledelsesansvar."

Hvad har du gjort for at hjælpe de lokale ledere med at prioritere arbejdsopgaverne?

"Vi har samarbejdet med de lokale ledelser i de berørte enheder ud fra en bottom-up-analyse, der skulle afdække, hvor det var muligt at spare på omkostningerne. Jeg kommer ikke til at gennemgå hver eneste opgave, men beslutningen er truffet i samråd med de lokale ledelser."

"Mere overordnet er vores beslutninger baseret på den virkelighed, vi er i som bank lige nu. Du skal bare åbne en avis for at se, at Danske Bank ikke står alene med de udfordringer, vi oplever. Det er meget, meget komplekst at være bank lige nu, og vi er i hård konkurrence. Vi skal tilfredsstille vores kunder, vi skal investere, vi skal have glade medarbejdere, og nogle gange går tingene bare ikke op. Jeg bryder mig virkelig ikke om at afskedige medarbejdere. Det gør mig trist. Men det er mit ansvar, og jeg gør det, fordi det er nødvendigt for banken lige nu."

Medarbejdernes trivsel

Når man afskediger folk, sidder der også nogen tilbage. Selv hvis vi forudsætter, at deres arbejdsopgaver er blevet sorteret og prioriteret, antyder nogle af dem stadig, at de ikke trives på deres arbejde. Ifølge en ny trivselsundersøgelse fra Finansforbundet trives kun én ud af fire i høj grad i Danske Bank. Hvad er din kommentar til det tal?

"Det afviger en del fra vores egne analyser. Vi ser på medarbejdernes engagement, hvor vi ligger relativt højt. Vores sygefravær er på niveau eller lavere end markedet, og omsætningen i vores personale er ikke anderledes end i andre pengeinstitutter. Men jeg vil gerne se på tallene, og de gode drøftelser, der allerede er om dem i banken, bør fortsætte."

 "Vi skal gøre alt, der står i vores magt for at sikre, at vores medarbejdere er engagerede. Danske Bank skal være et sted, hvor det er sjovt at gå på arbejde, og hvor du lærer, hvor du møder andre mennesker, har interessante diskussioner og er tilfreds med dit liv. Det skal også være et sted, hvor vi er der, hvis du ikke har det godt. Derfor har vi lanceret Mental Health-initiativerne."

"Vi er nødt til at være en fantastisk arbejdsgiver. Men det betyder ikke, at vi ikke lejlighedsvist må reducere vores omkostninger ved at afskedige medarbejdere. Det er vores opgave på den ene side at kontrollere omkostningerne, og på den anden side at sikre os, at folk faktisk kan lide at være her."

Hvilke initiativer vil du lancere for at gøre det sjovt at arbejde for Danske Bank?

"Den ene ting er et endnu ikke udrullet "Purpose, brand, culture and engagement"-program, hvor vi vil tale med mere end 20.000 medarbejdere og diskutere, hvorfor vi er her, hvad vi laver, hvorfor vi går på arbejde om morgenen, og hvad vi ønsker at opnå som bank. Jeg tror, at hvis vi skaber et godt perspektiv på det, vil vores medarbejdere og organisationer rundt om os blive mere entusiastiske."

"Den anden ting er, at jeg tror på, at kommerciel succes også gør medarbejderne glade. Det er fedt at arbejde for en succesfuld bank."

"Den tredje ting handler om lederskab. Vi drøfter i øjeblikket, hvordan vi kan arbejde på det. Et eksempel er 'Better Ways of Working'. Jeg har set det lykkes i andre banker. Medarbejdernes engagement er steget markant, fordi de har fået mere ansvar med mere frihed."
"En del af at blive en bedre bank er også at blive en bedre bank at arbejde for."

Anerkendelse

Mange af vores medlemmer drømmer om mere anerkendelse og belønning for deres hårde arbejde. Set i lyset af de aktuelle afskedigelser og omkostningsreduktioner, at ledelsen er anerkendende og belønnende i sin tilgang til medarbejderne?

"Det synes jeg. Og jeg mener også, at det er muligt at have en engageret arbejdsstyrke samtidig med, at vi reducerer omkostningerne. En engageret arbejdsstyrke skal anerkendes."

"Jeg tror, jeg har sagt i ethvert interview, jeg har medvirket i indtil nu, at jeg er imponeret af den loyalitet, entusiasme, kvalitet og modstandsdygtighed, som Danske Bank-medarbejderne har. Og jeg mener det. Det er fantastiske mennesker at arbejde sammen med."

"Men som i enhver anden sektor, kommer der et punkt, hvor omstændighederne bliver så komplicerede og med så meget modvind, at det er mest ansvarligt at gøre noget ved det. Det hjælper os alle sammen, at Danske Bank er en sund virksomhed."

Kritik af vikaropslag

Finansforbundet i Danske Bank har kritiseret, at vikarbureauet Moment har seks stillingsopslag til funktioner i Danske Bank samme dag, som I afskediger 120 medarbejdere i Danmark. Hvad er din kommentar til det?

"Det er nogle andre stillinger. De er midlertidige og vil forsvinde igen."

Men de varer året ud med mulighed for forlængelse?

"Ja, det er korrekt."

Kunne I ikke have omplaceret fastansatte medarbejdere til de stillinger?

"Vi har forsøgt at omplacere så mange som muligt. Men det er jo ikke et spil, det her. Vi går ikke og tænker: 'Lad os ansætte vikarer frem for vores egne folk'. Vi foretrækker da vores egen stab. Men hvis der er et mismatch mellem de specifikke kompetencer, vi har til overs i huset og dem, vi har brug for, så har vi ikke noget valg."

"Den anden ting er, at det er vikarer. De forsvinder igen. Jeg synes, det giver god mening. Det er mest AML, og det er midlertidige opgaver. Jeg glæder mig over, at vi trods alt formåede at omplacere over 100 medarbejdere i banken."

Kompleksitet og kompetencer

Ved din Better Bank Talk nævnte du, at banken gør det vanskeligt for folk at frigøre og udnytte deres fulde potentiale. Hvordan vil en reduktion af kompleksiteten i virksomheden bidrage til dette?

"Allerede i løbet af maj måned vil hundredvis af medarbejdere arbejde på en ny måde, hvor de får mere og større ansvar og større frihedsgrader. Hvis vi kan reducere kompleksiteten for medarbejderne i frontlinjen ved for eksempel at reducere antallet af systemer – så som på sigt ikke at skulle gennem 65 skærmbilleder for at omlægge et erhvervslån. Jeg er sikker på, at det vil skabe entusiasme og frigive mere energi."

Er det en del af 'Better Bank' at dedikere mere af medarbejdernes tid til uddannelse og kompetenceudvikling?

"Jeg mener, at kvaliteten i en organisation er meget afhængig af kapaciteten til at lære nyt. Derfor vil vi bruge masser af tid og penge på uddannelse."

Seneste nyt