Menu luk

Corona har ikke været vores livret

”Vi er blevet dygtige til at holde digitale møder, og især privatassurandørerne har formået at holde omsætningen, under samfundets nedlukning, hvilket er fint. Men vi skal holde fast i, at vi skal ud og møde kunderne fysisk, så digitale møder kun bliver et supplement”, sagde Jørgen Lykke i sin beretning på Finansforbundet Assurandørernes generalforsamling

30. aug. 2021
3 min
Små grupper af mennesker i samtale i pausen og mere end 30 mennesker forsamlet i samme lokale uden mundbind. Det var scenariet fredag 7. maj på Munkebjerg Hotel ved Vejle, hvor Finansforbundet Assurandørerne holdt den årlige generalforsamling.
”Det er en fornøjelse at se jer fysisk. Det har jeg glædet mig meget”, sagde kredsformand Jørgen Lykke i sin velkomst til de 30 delegerede og adresserede den undtagelsestilstand, coronapandemien har været de seneste cirka 14 måneder.
Mange assurandører har arbejdet hjemme fra en stor del af tiden, og det har ifølge Jørgen Lykke ikke været godt for hovedparten af medlemmerne.
”Vi er blevet dygtige til at holde digitale møder, og især privatassurandørerne har formået at holde omsætningen under samfundets nedlukning, hvilket er fint. Men vi skal holde fast i, at vi skal ud og møde kunderne fysisk, så digitale møder kun bliver et supplement”, sagde han i sin beretning.
Kun 6,7 procent af assurandørerne, angiver at de i høj grad trives godt for tiden i den undersøgelse om arbejdslivet, som Finansforbundet gennemførte blandt medlemmerne i februar.
”Corona har ikke været vores livret. De fleste assurandørers trivsel har ikke været godt, og det, tror jeg, hænger sammen med, at de har været frustreret over at sidde hjemme og ikke har kunnet komme ud og møde kunderne”, sagde Jørgen Lykke fra talerstolen.

En kold skulder af ledelserne

Formanden noterede sig, at aftalen mellem FA og Finansforbundet om kompensation ved tab af kunder havde været til glæde nogle steder og til mindre glæde andre steder. Det lykkedes til gengæld ikke at indgå en aftale med arbejdsgiverforeningen om frihed til forberedelse til IDD-prøven.
”Vi fik en kold skulder af ledelserne, da vi sagde, at vi ønskede at træne til prøven i arbejdstiden, hvilket jeg er skuffet over. Vi er de dygtigste og bedste i markedet, men det er både i selskabernes og medarbejdernes interesse, at vi består efteruddannelsen i IDD-reglerne. Og prøven er ikke nem”, sagde Jørgen Lykke og bebudede, at han vil holde arbejdsgiverne op på deres afvisning af frihed til forberedelse fremover.

Konkurrenter og kolleger

Formanden glædede sig, at det var lykkedes at gennemføre formands-næstformandsseminaret fysisk i Kolding i september 2020, mens samfundet delvist var åbent. Det er vigtigt, at mødes og få faglig sparring og udveksle ideer og erfaringer i forhold til de lokale overenskomstforhandlinger.
”Til daglig er vi konkurrenter og slås om de samme kunder. Men når vi mødes i fagligt regi, hjælper vi hinanden og får styrket vores netværk”, sagde Jørgen Lykke.
Han glæder sig over, at det på seminaret var lykkedes at finde deltagere til de politiske ansvarsområder, som Finansforbundet nedsætter med repræsentanter fra forbundets ni kredse.
”Det er vigtigt, at vi deltager i arbejdet og byder ind med vores holdninger og erfaringer, selv om nogle af emnerne kan forekomme lidt fjerne”, understregede Jørgen Lykke, der sidder i Finansforbundets hovedbestyrelse og i den egenskab var blandt de få fysiske tilstedeværende på forbundets landsmøde på Nyborg Strand sidst i september. De fleste delegererede deltog virtuelt fra en skærm derhjemme.
Af beslutninger i Finansforbundets hovedbestyrelse refererede Jørgen Lykke blandt andet den aftale om strategisk samarbejde, som forbundet har indgået med FH – den fusionerede hovedorganisation af LO og FTF.
”FH er ikke vores livret, og jeg har ikke været fortaler for den aftale”, bedyrede han over for tilhørerne.
Forbundets politiske arbejde for at fremme flere kvinder i ledelseslaget bakker assurandørformanden mere op om.
”Det er oppe i tiden med kvinder i ledelse, og vi kunne også bruge flere kvinder i assurandørfaget”, sagde han med et glimt i øjet og skuede ud over en sal, hvor der blot var en kvindelig delegeret.

 


Emner

Seneste nyt