Menu luk

Ny, styrket grunduddannelse til tillidsrepræsentanter

Der er skruet op for blandt andet virksomhedsforståelse og sociale kompetence, der arbejdes mere med konkrete problemstillinger og mere kan læres online.

25. sep 2019
Af Birgitte Aabo
baa@finansforbundet.dk

Finansforbundet er nu klar med en ny grunduddannelse. Den skal sikre, at tillidsrepræsentanter er bedst muligt klædt på til fremtiden, som den former sig på det finansielle område.

tillidsrepræsentanterne vil fortsat få den grundlæggende faglige viden om det arbejdsretlige system, men uddannelsen er styrket på områder som virksomhedsforståelse, sociale kompetencer, lederskab og egen læring – elementer, som ses som afgørende for at sikre tillidsrepræsentanten øget indflydelse.

Afsæt i virkeligheden

Det er ikke kun teori, for der tages i højere grad end tidligere afsæt i den enkelte tillidsrepræsentants virkelighed, med konkrete problemstillinger fra eget arbejdsliv. På den måde knyttes det teoretiske til virkelige problemstillinger, som bliver mere relevante.

På det praktiske plan er der også ændringer. Den nye tillidsrepræsentantsuddannelse er gjort mere digital, så man kan tage flere undervisningselementer uafhængigt af tid og sted. Det være sig online, i form af videomøder, via multiple choice løsninger eller på den fælles digitale læringsplatform.

Formålet er at sikre optimal udnyttelse af tillidsrepræsentanternes tid, og desuden giver det konkrete it-kompetencer og en øget fleksibilitet i uddannelsen.

Uændret længde

Grunduddannelsen består af to dele, en basisdel, som alle tillidsrepræsentanter gennemfører og en specialiseringsdel, hvor den enkelte tillidsrepræsentant i samarbejde med sin kreds vælger to moduler.

Grunduddannelsens længde er uændret og har en varighed på i alt 17 dage, som er bygget op omkring seks kernekompetencer:

Forretningsforståelse, digital kompetence, interessevaretagelse, personlig kompetence, social kompetence og karrieresparring.